Kapasite Geliştirme Raporu Nedir? Neden Önemlidir?

Girişimcilik KOBİ 2dk
Girişimcilik KOBİ

Özel veya tüzel kişilikler için birer kimlik kartı niteliği taşıyan kapasite raporu resmi bir belgedir. Kapasite raporu ile ilgili tüm detaylar yazımızda.

Kapasite Geliştirme Raporu Nedir?

Kapasite geliştirme raporu özel ve tüzel kişilerin sanayi odalarına kayıt olması ve sanayi kuruluşu niteliği taşıması açısından önemlidir. İçerisinde kişiliklerin irtibat bilgileri, üretim konuları ve yıllık üretim kapasiteleri, teknolojileri, makine parkı, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgileri ve benzeri konuları barındırır.
Sanayi kuruluşlarını ilgilendiren ve bütün bilgileri de içinde bulundurmaya çalışan kapasite raporları İmalat sanayi, ihracat, ithalat, gümrük, teşvik mevzuatı gibi birçok bürokratik işlemlerde geçerlidir.

Kapasite Raporlarını Kim Hazırlar?

Kapasite Raporları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı odalar tarafından bir heyet görevlendirilir. Bu heyet, ekspertiz heyeti, firmaları ve belgeleri inceler; ilgili oda tarafından elektronik ortamda hazırlanır ve TOBB onayından geçirilip kapasite raporlarını ortaya çıkarır.

Kapasite Geliştirme Raporları Nerelerde Kullanılır?

Kapasite geliştirme raporları bir özel veya tüzel kişiliklerin kimlik kartı niteliği taşıdığı için yatırım teşvik belgesi, dahilde işleme izin belgesi, geçici kabul izin belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında, sanayi sicil belgesi müracaatlarında, muhtelif ithalat ve ihracat işlemlerinde, resmi ve özel ihalelerde, yurt içi ve yurt dışı kredi teminlerinde, yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılımlarda, tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde, imalatçı belgesi alımında, vergi incelemelerinde, kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde kullanılabilir.

Kapasite Geliştirme Raporu Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Kapasite Raporları hesaplamaları yapılırken TOBB tarafından belirlenen kriterler ve hesaplama yöntemleri kullanılır; kapasite şubesi tarafından yer alan ürünler ile makine ve tüketim kalemleri TÜİK ve TOBB tarafından belirlenmiş kodlama sınıfına dahil olur ve bu şekilde de kodlanır. Ürünlerin kodlanmasında PRODTR 2010, makine ve tüketim kalemlerinin kodlanmasında ise CPA 2008 sınıflama sistemi kullanılmasının nedeni ise kapasite raporlarının yanıltıcı ve haksız bir rekabete neden olmamasıdır.

Kapasite Geliştirme Raporu’na Nasıl Başvuruda Bulunabilirim?

Kapasite raporu istek formunu doldurarak başlayan bu süreçte üretim yeri veya merkez adresinden en az birinin bağlı olduğu odanın sınırları içinde bulunan ve ilgili odaya üyesi olan firma odaya dilekçe verilir. Dilekçeler odalardan ücretsiz olarak sağlanır.


Tüm raporlarınızı kolayca oluşturmak ve takip etmek için aradığınız çözüm Mikro Yazılım’da.