Kira Stopaj Hesaplama

Kira artış oranınızı hesaplamak için aşağıdaki bilgileri doldurun.

Whatsapp iletişim

"Kira Stopaj Hesaplama" işlemi için ilgili alanları doldurun.

Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye’deki vergi sistemine göre, gelir elde edenler beyanname ile gelir vergisi ödemek zorundadır. Buna göre, mükellefler, gelirlerini beyan etmekle ve gelirleri üzerinden hesaplanmış vergiyi ödemekle yükümlüdür. Bazı durumlarda gelirin beyan edilmesine gerek kalmaz ve gelir henüz mükellefe ödeme aşamasındayken kesinti yapılır. İşte bu durumda yapılan kesintinin adı, stopajdır.

Stopaj, Gelir Vergisi veya Kurumlar Vergisi’ne tabi ödemelerin işverenlerden çalışanlara ödenmesi sırasında kanunların saptadığı oranlarda, kaynağından kesilir. Stopaj, işi yapan adına vergi dairesine yatırılır.

Stopaj, ödenmesi açısından birçok vergi türü için örnek niteliği taşır. Örneğin bir işletmede çalışan bir işçinin stopaj vergisi de kendisi tarafından ödenmez, bu stopajı işçinin işvereni, ücretten kesinti yaparak vergi dairesine ödenir. Devlet memurlarının vergileri de aynı yöntem kullanılarak maaşlarından kesinti usulüyle işverenleri tarafından vergi dairesine ödenir.

Kira stopajı, iş yeri olması için kiralanan gayrimenkulün brüt kira bedeli üzerinden alınan bir vergi türüdür. Ücret stopajı hesabıyla birlikte oldukça çok merak edilen konular arasında bulunan kira stopajı, kiralayan taraf tarafından vergi dairesine ödenmek zorundadır. İşte bu durumda, kiracının brüt kira bedeli üstünden kesintiye uğrayarak vergi dairesine ödediği vergiye kira stopajı denir.

Kira stopajı hesaplama için iş yeri sahibi ve kiracı aralarında bir kontrat yaparak kira bedelini net veya brüt olarak belirtir:
Kontrattaki net miktar, kiracının iş yeri sahibine ödediği tutardır.
Brüt tutar da kiracının iş yeri sahibine ödediği tutara stopaj kesintisinin eklenmesiyle bulunan tutardır.
Kira stopajı, brüt kira tutarının yüzde 20 ile çarpılmasıyla elde edilir. Kira kontratı net kira üzerinden yapıldıysa stopaj, net kira bedeli yüzde 25 ile çarpılarak hesaplanır.

Kira stopajını ticari faaliyeti olan işyeri kiracıları öder. Yasal olarak stopajın ödenmesi mülk sahibinin değil kiracının sorumluluğundadır. Dolayısıyla kiracılar, kira stopajını beyan etmek ve ödemekle yükümlüdür.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi gereğince Kira stopajı 2007’den beri brüt kira tutarının yüzde 20’si olarak uygulanır. Covid-19 nedeniyle Cumhurbaşkanlığı kararıyla geçici bir süre yüzde 10 olarak uygulanan kira stopaj oranı, 2022 yılı vergilendirme döneminden itibaren iş yeri kiralamalarında yeniden yüzde 20’ye yükseltildi.

Bu kapsamda 2024 yılı gelirlerine uygulanan tarife şöyle:

  • 110.000 TL’ye kadar 15%
  • 230.000 TL’nin 110.000 TL tutarından 16.500 TL, fazlası için 20%
  • 580.000 TL’nin 230.000 TL tutarından 40.500 TL, fazlası için 27%
  • 3.000.000 TL’nin 580.000 TL tutarından 135.000 TL, fazlası için 35%
  • 3.000.000 TL’den fazla tutarlarda 3.000.000 TL’lik kısım için 982.400 TL, fazlası için 40%

Kira stopaj yüzde kaç diye soran kira stopajı mükellefi, stopaj oranını bu tabloya göre baz alabilirler.