KOSGEB Nedir? Destekleri Nelerdir?

Genel 3dk
Genel

Kendine ait şirket kurmak, iş dünyasına girmek, yeni bir istihdam sağlamak ya da yeni bir gelir kaynağı sağlamak isteyen kişilerin amaçlarını sadece gerçekleştirmek istemeleri yeterli olmayabiliyor. Birçok kez tecrübe edildiği üzere, herhangi bir işte başarılı olmak için plan ve aksiyonla birlikte parasal bir bileşeni de hesaba katmak gerekiyor. Bir girişimci olarak fikrinizi hayata geçirebilmek için yeterli sermayeyi de elde etmelisiniz. Bu aşamada devlet tarafından sağlanan destek kredileri devreye girecektir. Bu destek kredileri, her yaştan girişimcinin, özellikle de gençlerin hayallerini gerçekleştirmesine yardım ederken ülke ekonomisine de fayda sağlar.

KOSGEB Nedir?

Kısaca KOSGEB olarak bildiğimiz girişimci destekleme kurumu, 1990 yılında kurulmuştur. Tam adı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olan KOSGEB, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapar. Ülkemizde girişimcilerin sayısının artırılması, sermaye ihtiyacının karşılanabilmesi orta ve küçük ölçekli işletmelerin etkisini ve sanayideki payını arttırarak monopolleşmenin de önüne geçebilmek amacıyla kurulmuştur. KOSGEB’in günümüzdeki ana hizmetleri arasında KOBİ rekabet güçlerini ve seviyelerini arttırma, ihracat yapmalarını kolaylaştırma, kurumsallaşma ve Ar-Ge gibi alanlarda yapılan yardımlar gösterilebilir.

KOSGEB’e Hangi Girişimci ve İşletmeler Başvurabilir?

KOSGEB’e başvuru süreci sürecinde birtakım hazırlıklar yapılması gerekmektedir. Bu hazırlıkları tamamlayamayan girişimciler, başvuru yapamadıklarından ötürü bu yardımlardan yararlanamazlar. Öncelikle iş kurmak isteyen girişimciler KOSGEB bünyesindeki kurumlar tarafından verilen iş kurma eğitimini alarak hazırlık çalışmasına başlamalıdır. İş kurma eğitiminin ardından yine KOSGEB bünyesindeki anlaşmalı üniversitelerde gerçekleştirilen Genç Girişimci Geliştirme Programı’na da katılım sağlayan girişimciler KOSGEB’e başvurulabilirler.

Hangi Girişimciler KOSGEB’den Faydalanabilir?

KOSGEB’in fırsatlarından iş kurma eğitimi ve Genç Girişimci Geliştirme Programı’na katılmak şartıyla faydalanabilecek girişimci ve işverenler şu şekildedir:

 • Yeni bir iş kurup iş hayatına atılmak isteyenler
 • İş yerini farklı konularda, farklı pazarlarda geliştirmeyi düşünenler
 • İşletmesine yeni teçhizat ve makine kapasitesini arttırmak isteyenler
 • Personel istihdam etmek isteyenler
 • Hem yurt içi hem de yurt dışı fuarlara katılım sağlayarak firmasının tanıtımını yapmak isteyenler
 • Personeline eğitim vermek isteyenler
 • Ar-Ge ve inovasyon anlamında projeler üretmek ve bu projeleri hayata geçirmek isteyen girişimciler.

KOSGEB’in Sunduğu Avantajlar Nelerdir?

KOSGEB nedir ve kimler başvurabilir sorularını açtıktan sonra KOSGEB’le ilgili merak edilen konulardan biri de KOSGEB’in sunmuş olduğu avantajların neler olduğudur. KOSGEB başvuran girişimcilere şu avantajları sağlar:

 • KOSGEB işletmenin kuruluş sürecinde ihtiyaç olan ödemelerin bir kısmını karşılayarak girişimcinin rahat etmesini sağlar.
 • Girişimcilerin hayallerinde olan projelerin hayat geçirilip geliştirilmesini ve kamuoyuna duyurulmasını sağlar.
 • Ülke ekonomisinde yeni istihdam alanları yaratır.
 • Ekonomik büyümede önemli bir etki oluşturur.
 • Girişimcilere faizsiz geri ödeme imkanları sunarak girişimcilerin geleceği daha rahat öngörmelerini sağlar.
 • İş hayatında kadınların ön plana çıkabilmeleri için pozitif ayrımcılık yapar.
 • Daha önce kurulmuş ama büyümekte zorlanan işletmelerin gelişmesine katkıda bulunur.

KOSGEB’le Hangi Sektörler Desteklenir?

KOSGEB, KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve seviyelerini arttırma, ihracat yapmalarını kolaylaştırma, kurumsallaşma ve ar-ge gibi alanlarda faaliyetler yürütmek amacıyla kurulmuştur. KOSGEB’in 1990-2009 yılları arasında özellikle imalat sanayi KOBİ’lerine yönelik yapmış olduğu faaliyetler kamuoyunun beğenisini kazanmıştır. Bu nedenle devlet KOSGEB’in faaliyet alanlarını genişleterek imalat sanayi dışında yer alan sektörlerdeki KOBİ’lerin de geliştirilmesi görevi KOSGEB’e verilmiştir. Bu yıl içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile, KOSGEB’in geliştirilmesinden sorumlu olduğu sektörler kararlaştırılmıştır.

KOSGEB’le Hangi Proje Konuları Desteklenir?

KOSGEB kapsamında desteklenecek girişimler ve proje başlıkları şunlardır:

 • Girişimcilik destekleri
 • AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri
 • İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri
 • KOBİ Finansman Destekleri
 • İŞGEM/TEKMER Programı
 • Laboratuvar Hizmetleri
 • Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri
 • İmalatçı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

KOSGEB kapsamında hammadde, ara mamul, mamul, lojistik gibi faaliyetler desteklenir/hızlandırılır. Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarında ortak imalata yönelik gerçekleştirilecek İşbirliği-Güçbirliği Projeleri katma değeri yüksek üretimin arttırılması amacıyla KOSGEB yardımı alarak geliştirilebilir.

KOSGEB Kapsamında Destek Zaman ve Miktarları

Proje Süresi

6-24 ay (+ 12 ay)

Destek Üst Limiti

1.000.000 TL
300.000 TL (Geri Ödemesiz), 700.000 TL (Geri Ödemeli)

Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarındaki Ortak İmalata Yönelik Projeler İçin: 1.500.000 TL
300.000 TL (Geri Ödemesiz), 1.200.000 TL (Geri Ödemeli)

Proje Destek Oranı

 1. Bölgede %50* 2., 3. ve 4. Bölgelerde %60* 5. ve 6. Bölgelerde %70*