15xx Versiyonu 13.04.2016 Tarihli Sürüm İçeriği

15 Versiyonu / 13.04.2016 Tarihli Arşivin İçeriği
1- 01.04.2016 - 2015 dönemi için verilecek Kurumlar Vergisi, 2016/1 dönemi ve sonrasında verilecek Kurum Geçici - Gelir Geçici ve KDV1 beyannamelerine ait değişlikler programlarımıza eklenmiştir.

2- Gelen e-faturalar menüsünde evrak seri sıra bilgisinin güncellenmesine yönelik olarak çalışma yapılmıştır.

Bilindiği üzere programlarımızda e-fatura kabul işlemlerinde 2 seçenek sunulmaktadır;
“Kabul “seçeneği ile programa alış faturası oluşturma faturaya bağlama ve evrak seri sıra bilgisi izlenebilmekte, “İçeriye almadan kabul “ seçeneği ile ise sadece karşı firmaya kabul yanıtı gönderilerek faturanın manuel işlenmesini tercih eden kullanıcılar için geçerli olmaktadır.

Kabul edilen faturanın hangi evrak seri sıra ile oluşturulduğu bilgisinin yanı sıra, fatura Mikro sisteminden silinse de Gelen faturalar ekranında çağrılan e-faturalar servis tarafından geldiği için bu bilgi yer alacaktır. Gelen güncelleme ile ise faturanın tekrar kabul işleminin yapılması durumunda evrak seri-sıra bilgisinin de güncellenmesi sağlanmıştır.

3-Gelen e-Faturalarda, e-Faturayı kabul - red işlemini yapan kullanıcıların raporlanabilmesi için son işlem yapan kullanıcı kolonu gizli kolon olarak eklenmiştir.4- Gelen stopajlı e-Faturalarda stopaj seçimi yapılabilmesi sağlanmıştır. Teknik olarak e-fatura olarak gelen faturada orana ait birden fazla stopaj tanımlanmış ise seçim ekranı gelmesi ve seçime bağlı stopaj hesabının kullanılması sağlanmıştır.

5- Gelen e-faturalarda ithalat masraflarının da programlara otomatik entegresi sağlanmıştır. Yapılan düzenleme ile, Gelen faturalarda multikod eşleme ekranına ithalat masraflarına ait evrakların otomatik oluşturulması için ithalat masrafı seçeneği ve ithalat masraflarına ait grup ekranları eklenmiştir.6- Gelen faturalar (360025) menüsünde “Faturaya bağla “ seçeneği eklenmiştir. İçeri almadan kabul et veya kabul işleminden sonra silinen faturaların manuel olarak işlenen faturaya bağlanarak, gelen e-faturaların hangi evrağa bağlı olduğunun takibi yapılabilecektir.

7- e-Fatura modülümüze “UBL-tr alan tasarımı” menüsü eklenmiştir.

Program datalarınızın tutulduğu veritabanı dizininde params klasöründe bulunan E_FATURA.INI dosyası bu editör üzerinden düzenlenebilecektir. Ayrıca SQL sorguları eklenebilmekle beraber, sql script’i oluşturan bir ekranda mevcut olmaktadır.Detaylı uygulama hakkında aşağıdaki linkte yer alan dokumandan yararlanabilirsiniz;

www.akademikro.com//Content/ContentFiles/files/UBLTRAlanTasarimi.pdf

8- e-Fatura modülünde Gönderilmiş e-faturalar menüsüne yönetim veya sağ tuş ile dosyaya kaydet seçeneği seçilerek xml olarak faturanın indirilmesi sağlanmıştır.


9- Personel sicil kartları, Personel SGK değiştirme alanına Belgeler aktarılsın parametresi eklenmiştir.

10- Personel belge yönetimi (112963) ekranında bir parametreye bağlı olarak belge sahibi olmayan personelin de sıralamasına yönelik, Belge durumu kolonu ve Resim kolonu eklenmiştir; “Sadece belgesi olanlar listelensin” check box olarak rapor içerisine eklenmiştir.

Rapor tanımlama (113501) menüsüne imza alan bilgisi eklenmiştir.


11-Personel sicil kartları (111100) menüsünde Personel beden bilgileri/Diğer bilgiler sekmesine “Sigara Kullanıyor “ seçeneği eklenerek, personel raporlarında ayrıca raporlanabilmesi sağlanmıştır.
12-Muhtasar ekranının sol üst köşesindeki excel’e gönderim butonu aktif hale getirilmiştir. Böylece beyannamede yer alan tablolara ait verilen excel ortamına aktarılması sağlanmıştır.
13-Muhasebe fişleri yönetimi (081009) menüsüne Yevmiye madde numaralama kontrolü eklenmiştir.
Yapılan düzenleme ile Muhasebe fişleri yönetimi (081009) menüsünde fiş dökümleri alırken yevmiye numarası sıralı değil ise, yevmiye madde numaralama işleminin yapılmasına yönelik seçenek sorulmaktadır. Seçili evrakları dök veya seçili evrakları yazdır seçeneği ile alınan dökümlerde yevmiye madde numaralama yapılarak otomatik sıralı döküm alınması sağlanmıştır.14- e-Defter oluşturma dönemlerinde pasif fişler var ise, pasif fişler olduğuna dair uyarı mesajı verilmesi sağlanmıştır.15- Muhasebe fişleri yönetimi (081009)'nden toplu fiş dökümlerinde her fiş için ayrı döküm onayı verilmeden toplu döküm sağlamak üzere operasyon sekmesine “Seçili evrakları toplu yazdır” seçeneği eklenmiştir.16- Firma tanıtım kartında firma temsilcileri ekranında diğer sekmesinde noterler birliği şifresi alanının altına “cari hesap kartında mükellef sorgulama için kullanılsın” seçeneği eklenmiştir.17- Mikrokur programının da ,Sipariş & satın alma kontrol parametreleri (093100) menüsüne , 38-“Proforma sipariş olmadan sipariş verilemez” ve 39-“Proforma sipariş olmadan sipariş alınamaz” parametreleri eklenmiştir.

18- Cari hesap borç - alacak eşleme operasyonu (041460) menüsünde eşleştirilmiş borç – alacak kayıtları alanında borç kaydındaki cari hareketin döviz cinsi baz alarak ana tutar ve alternatif tutar eklendi.

19- Cari hesap borç - alacak eşleme operasyonu (041460) ekrana gelen bilgilerin excel'e aktarılması sağlanmıştır.

20-Cari grubu form dökümü (044514) nolu menüden cari mutabakatlarının mail gönderimi yapıldığında cari karta bulunan mutabakat e-posta adresinin baz alınarak gönderimi sağlanmıştır.

21-Fiyat değişiklik fişinde (031200) CTRL+N ile aktarımda koda göre sıralamaya veya dosyanın bire bir aktarılmasına yönelik parametre (Ctrl+N deki parametre ekranına “koda göre sıralama yaparak mı eklensin) eklenmiştir.22-Depolar arası sevk fişi (012500) eski tip dizayna ‘Miktar Toplamı’ ve ‘Satır No’ alanları eklenmiştir.

23-Cari grubu form tanımlama (044513) menüsünden form tanımlandığında carinin toplam bakiyesinin yanı sıra, carinin vadesi geçmiş bakiyesinin eklemesi talebi üzerine aşağıdaki alanlar da forma eklenmiştir.24-İrsaliyeleri faturalaştırma operasyonu (010300) ve İrsaliyeleri faturalaştırma operasyonu (Evrak gruplu) (010301) ekranına belge türü sekmesi eklenmiş ve faturaların bu belge türü ile oluşturulması sağlanmıştır.25-Cari tanıtım kartına (041110) vergi daire no alanının yanına sorgula butonu eklenmiştir. Bu butona basıldığında yukarıdaki seçenek işaretli olan kayıt varsa o kayıt ile sisteme giriş sağlanmıştır. Eğer işaretli yoksa kullanıcıya temsilcilerden seçim yaptırılarak, yeni kayıt açılıyorsa ve cari kodu tanımlanmamış ise sistemin otomatik bir kod atayıp çıkan ekranda gösterilmesi sağlanmıştır. Cari kod dolu ise o kod ayrıca gösterilmektedir.Çıkan ekranda karta aktar ve kaydet butonuna basıldığında bilgiler aktarılarak cari hesap kartının otomatik program tarafından hazırlanması sağlanmıştır.Cari Hesap Tanıtım Kartının, otomatik kod oluşturularak kaydedilmiş örneğini aşağıda görebilirsiniz :