Mesafeli Satış Sözleşmesi Tanımı ve Örneği

Genel KOBİ Satış ve Pazarlama 5dk
Genel KOBİ Satış ve Pazarlama

Mesafeli satış sözleşmesi nedir? Mesafeli satış sözleşmesi nasıl yazılır? Mesafeli satış sözleşmesi örneği nasıl olur? Cayma ve iptal süreci nasıl işler? Cevaplar yazımızda.

Mesafeli Satış Sözleşmesi Nedir?

Mesafeli satış sözleşmesi; bir tüketicinin internet, telefon, posta ya da faks gibi uzaktan iletişim araçlarını kullanarak bir satıcıdan bir ürün ya da hizmet satın alması durumunda yapılan sözleşmedir.
Mesafeli satış sözleşmesi, tüketicinin satın alma kararını verirken fiziksel bir mağazada bulunmadığı için, tüketicinin haklarını koruma amacıyla özel olarak düzenlenmiştir. Bu sözleşme ile, tüketicinin iade hakkı, fiyatının değişebilme hakkı ve satış sonrası hizmet hakkı gibi önemli hakları belirlenir.

Mesafeli Satış Sözleşmesi Yönetmeliği

Ülkemizde mesafeli satış sözleşmeleri, 6098 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında düzenlenmektedir. Bu yönetmelik, mesafeli satış sözleşmeleri yapılacak olan tüm ürün ve hizmetler için geçerlidir. Mesafeli satış sözleşmeleri yapılacak olan ürün ve hizmetlerin tanımları ve koşulları yönetmelikte belirtilmiştir.
Mesafeli satış sözleşmeleri yapılacak olan ürün ve hizmetler, yönetmeliğe göre aşağıdaki gibidir:

 • Elektronik ve diğer iletişim araçları aracılığıyla yapılan satışlar
 • Telefon, faks, e-posta gibi iletişim araçlarını kullanarak yapılan satışlar
 • Reklam, tanıtım veya katalog gösterileri sonucu yapılan satışlar
 • Toplantı, fuar, sergi gibi etkinliklerde yapılan satışlar
 • Sözlü veya yazılı olarak yapılan satışlar
 • Kargo veya posta ile yapılan satışlar

Mesafeli satış sözleşmeleri yapılacak olan ürün ve hizmetlerin dışında kalan satışlar, mesafeli satış sözleşmeleri yönetmeliği kapsamında değildir. Bu tür sözleşmeler için başka kanun ve yönetmelikler geçerlidir.

Mesafeli Satış Sözleşmesi Hangi Alanlarda Kullanılmaz?

Mesafeli satış sözleşmesi yönetmeliği, alıcı ve satıcının karşı karşıya gelmediği uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla sözleşmenin kurulduğu durumları açıklar. Birçok e-ticaret platformu için kullanılması zorunlu olsa da Mesafeli satış sözleşmelerinin kullanılamadığı bazı sektörler de vardır. Örneğin bankacılık ve sigortacılık sektörü için Mesafeli satış sözleşmesi kullanılması zorunlu değildir. Ayrıca, ücret karşılığında ürün veren otomat, taşınmazların satış ve kiralanmaları, halka açık hizmet veren telekomünikasyon firmaları gibi taraflarla yapılan sözleşme ve ilgili alanlarda mesafeli satış sözleşmesi kullanımı söz konusu değildir.
Yönetmeliğe göre Mesafeli satış sözleşmesi kullanılması gerekmeyen ticari faaliyetler şu şekildedir:

 • Finansal hizmetler,
 • Otomatik makineler aracılığıyla yapılan satışlar,
 • Halka açık telefon vasıtasıyla telekomünikasyon operatörleriyle bu telefonun kullanımı,
 • Bahis, çekiliş, piyango ve benzeri şans oyunlarına ilişkin hizmetler,
 • Taşınmaz malların veya bu mallara ilişkin hakların oluşumu, devri veya kazanımı,
 • Konut kiralama,
 • Paket turlar,
 • Devre mülk, devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti ve bunların yeniden satımı veya değişimi,
 • Yiyecek ve içecekler gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesi,
 • Yolcu taşıma hizmetleri,
 • Malların montaj, bakım ve onarımı,
 • Bakımevi hizmetleri, çocuk, yaşlı ya da hasta bakımı gibi ailelerin ve kişilerin desteklenmesine yönelik sosyal hizmetler

Mesafeli satış sözleşmesi uygulaması kapsamının dışındadır.
Uygulama kapsamında değerlendirilebilecek durumlar için dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de, söz konusu sözleşmede alıcı konumundaki kişinin tüketici olması zorunluluğu olmasıdır. Alıcının mesleki veya ticari bir amaç gütmesi durumunda, mesafeli satış sözleşmesi uygulanamaz.

Mesafeli Satış Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Mesafeli satış sözleşmesinde bulunması gereken bilgiler, mesafeli satışlar sözleşmesi yönetmeliği tarafından belirtilmiştir. Sözleşmenin nasıl hazırlanacağı ve içerisinde bulunması gereken bilgiler sırasıyla şu şekildedir:

 • Taraflar: Satıcı ve alıcıya ait bilgiler, satıcı ve alıcının adresi, fatura bilgisi
 • Satıcının sorumlulukları
 • Alıcının sorumlulukları
 • Mesafeli satış sözleşmesinde mücbir sebep: Bu madde; deprem, sel, toprak kayması gibi doğal afetler gibi tarafların elinde olmayan sebepler sonucunda sorumluluklarını yerine getirememesi durumlarını kapsar. Mücbir sebepler karşısında tarafların yükümlülüklerinin kalkacağı ve herhangi bir cezai işleme tabi tutulamayacakları belirtilmelidir.
 • Sipariş: Bu maddede tarafların sipariş ile ilgili sorumlulukları yazılmalıdır. Siparişin hangi durumlarda sona ereceği ile satıcı ve tüketicinin sipariş ile ilgili sorumlulukları belirtilmelidir. Siparişin hangi durumlarda sora ereceği, ödeme aşamasından sonraki işleyiş belirtilmelidir. Bu maddedeki önemli husus; ödeme aşamasında bir problem ile karşılaşılması durumunda sorumluluğun tüketicide olacağının ve sipariş onayından sonra ortaya çıkabilecek sorunlardan mücbir sebep hariç satıcının sorumlu olacağının açıkça ifade edilmesidir.
 • Konu: Genel hatlarıyla satıcı ve tüketicinin sorumluluk ve haklarının yazıldığı bölüm konu bölümüdür. Bu maddede tüketicinin, kendisine ürün ile ilgili detaylı bir ön bilgilendirme yapıldığıyla ilgili onay verdiğini gösteren alan yer alır.
 • Ödeme: Ürün bedeli, üründen kaç tane gönderileceği, ödeme tipi, fatura kesilecek kişi/kurum, kargo tipi/ücreti vs. yazılmalıdır.
 • Teslimat: Satıcı ve tüketicinin teslimat sürecindeki sorumlulukları detaylı bir şekilde yazılır.
 • Ürün iade ve cayma: İade biçimi ile şartları belirtilir.
 • Garanti: Kullanma talimatına uygun bir şekilde kullanılıp, temizlenen ve üretim bazlı hata sonucu bozulan ürünlerin garanti süresi 2 yıldır. Mesafeli satış sözleşmesinde garanti süresi yazmalıdır.

Mesafeli Satış Sözleşmesi Saklama Zorunluluğu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın (yeni adıyla Ticaret Bakanlığı) 6.03.2011 tarihinde yayınladığı 27886 sayılı yönetmeliğe göre onaylanan mesafeli satış sözleşmesinin e-ticaret platformu tarafından 3 yıl süreyle saklanması zorunludur.

Tüketiciler Nelere Dikkat Etmelidir?

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna bağlı olarak çıkarılmıştır. Mesafeli sözleşmeler hakkında ayrıntılı düzenlemeler içeren bu yönetmelikle, tüketicinin ve satıcının haklarının neler olabileceği, sözleşmede yer alabilecek hak ve sorumlulukların sınırları ve nitelikleri belirtilmiştir. Tüketiciler, hazırlanan sözleşmede kendi haklarının nasıl tarif edildiğini dikkatli bir şekilde incelemelidir. Özellikle Mesafeli satışlar sözleşmesinde, tüketicilerin memnun kalmadıkları ürün ve hizmetler için cayma hakkı ve iade hakkı gibi hakların yer verilmiş olduğuna dikkat edilmelidir.

Mesafeli Satış Sözleşmesinde Cayma Hakkı

Mesafeli satış sözleşmesinde tüketicinin satın aldığı ürün ya da hizmetten cayma hakkı bulunur. Tüketicinin cayma hakkı, satın alma işleminden sonraki 14 gün içinde kullanılabilir. Bu süre içinde, tüketici ürünü ya da hizmeti kullanmamışsa, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve hiçbir ceza ödemeksizin sözleşmeden cayabilir.
Cayma hakkını kullanmak isteyen tüketici, satıcıya yazılı olarak bildirimde bulunarak cayma hakkını kullanabilir. Bu bildirimde, ürünün ya da hizmetin teslim edildiği tarih ve tüketicinin adı, adresi ve iletişim bilgilerinin yer alması gerekir.
Cayma hakkını kullanan tüketici, satın alınan ürünü ya da hizmeti en geç 14 gün içinde satıcıya geri göndermelidir. Ürünün ya da hizmetin değerinde bir azalma olmaması durumunda, satıcı tüketiciye ödemeyi geri ödeyecektir.

Mesafeli Satış Sözleşmesi İptali

Mesafeli satış sözleşmesi iptali, sözleşmeyi sona erdirmek anlamına gelir. Bu işlemi yapabilmek için, alıcının sözleşmede belirtilen iptal koşullarını yerine getirmesi gerekir. Eğer sözleşmede iptal koşulları belirtilmemişse, alıcının sözleşmeyi iptal etmesi için bir sebep göstermesi gerekir.
Mesafeli satış sözleşmesi iptali işlemi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içinde yapılabilir. Bu süre içinde, alıcı satışı iptal etmeye karar verirse, satıcının alınan ürün veya hizmeti geri vermesi ve alıcının ödediği tutarı iade etmesi gerekir.
Mesafeli satış sözleşmesi iptali hakkında detaylı bilgi almak için, mesafeli satış sözleşmelerine ilişkin yönetmelikleri ve ilgili kanunları inceleyebilirsiniz. Ayrıca, sözleşmeyi imzaladığınız satıcı veya perakende satış firmasının müşteri hizmetlerine başvurarak da iptal işlemleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Mesafeli Satış Sözleşmesi Örneği

Taraflar:
Satıcı: (Satıcının adı, adresi ve iletişim bilgileri)
Tüketici: (Tüketicinin adı, adresi ve iletişim bilgileri)
Konu: Mesafeli satış sözleşmesi
Sözleşme konusu, tarafların internet, telefon, posta ya da faks gibi uzaktan iletişim araçlarını kullanarak yapacakları mesafeli satış işleminde uygulanacak koşulları belirtmektedir.
Taraflar arasındaki ilişki:
Satıcı, Tüketiciye aşağıda belirtilen ürünü ya da hizmeti satacaktır: (Ürünün ya da hizmetin tanımı)
Satın alınan ürünün ya da hizmetin fiyatı: (Ürünün ya da hizmetin fiyatı)
Satın alınan ürünün ya da hizmetin teslim tarihi: (Ürünün ya da hizmetin teslim tarihi)
Tüketicinin hakları:
Tüketici, mesafeli satış sözleşmesinden doğan haklarını aşağıdaki şekilde kullanabilecektir:
İade hakkı: Tüketici, ürünü iade etme hakkına dair detaylar.


Bütün sözleşmelerinizi kolayca hazırlamak için Mikro Yazılım’ın sözleşme programı çözümünden yararlanabilirsiniz.