Mikro Hızlı Satış+ 1.38 Sürümü

1.38 sürümü ile yapılan başlıca geliştirmeler:

  • Stoklar İçin Erp’den Resim Aktarımı
  • Birden Fazla Açık Hesap Tanımlayabilme
  • Aktarılmış Evrakların Yeniden Aktarımının Sağlanması
  • Genel Düzenlemeler

Sürümdeki tüm geliştirmeleri dokümandan inceleyin.