Mikro Lisans Koşulları

MİKRO YAZILIM PROGRAMLARI SON KULLANICI LİSANS KOŞULLARI


1. KAPSAM
Burada belirtilen koşullar (“LİSANS KOŞULLARI”), Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“MİKRO YAZILIM”) ile MİKRO RJFM ve ilintili tüm MİKRO YAZILIM programlarını, hizmetlerini, kullanım kitaplarını ve/veya bunlar ile ilgili dokümantasyonu (birlikte “MİKRO YAZILIM PROGRAMI” veya “PROGRAM”) kullanan herhangi bir kişi (“KULLANICI”) arasında düzenlenen ve KULLANICI’ya MİKRO YAZILIM PROGRAMI’nı süreli veya süresiz olarak münhasır olmayan kullanma hakkı veren bir lisans sözleşmesidir.

MİKRO YAZILIM PROGRAMI’nı kullanmaya ve cihazınıza yüklemeye başlamadan önce işbu LİSANS KOŞULLARI’nı okumanızı rica ederiz.  PROGRAM’ın ancak işbu LİSANS KOŞULLARI hükümlerinde açıkça belirtildiği şekilde ve izin verildiği ölçüde kullanılmasına izin verilir. KULLANICI, “Anlaşmayı kabul ediyorum” seçeneğini tıklayarak LİSANS KOŞULLARI ile bağlı olmayı ve LİSANS KOŞULLARI kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi açıkça beyan, kabul ve taahhüt etmiş olur. LİSANS KOŞULLARI’nın tamamını kabul etmemeniz halinde MİKRO YAZILIM PROGRAMI’nın lisans anahtarını ve PROGRAM’ı kullanmanız mümkün olmayacaktır.  KULLANICI, MİKRO YAZILIM PROGRAMI’nı yalnızca işbu koşullarda belirtilen şekilde ve izin verildiği ölçüde kullanabilecektir. Aşağıdaki hükümler lisanslanan ürünler bakımından geçerlidir. İşbu LİSANS KOŞULLARI, MİKRO YAZILIM tarafından zaman zaman güncellenebilecektir. Söz konusu güncellemelere [https://www.mikro.com.tr/kurumsal/duyurular2] adresinden ulaşabilirsiniz.  Lisans Koşulları’nda yapılan değişiklik akabinde PROGRAM veya PROGRAMLARI kullanmaya devam etmeniz söz konusu güncellenen LİSANS KOŞULLARI’nı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. 

MİKRO YAZILIM ve KULLANICI bundan sonra birlikte “TARAFLAR” olarak anılacaktır.

2. ÜRÜNLER

“MİKRO RJFM” Esnaf, Serbest Meslek Sahibi ve Küçük işletmelerin kullanımı için Mikro RUN; orta ölçekli işletmeler için Mikro JUMP; büyük ve orta ölçekli işletmeler için Mikro FLY; serbest muhasebecilerin, mali müşavirlerin ve yeminli mali müşavirlerin kullanımı için Mikro MÜŞAVİR ürünlerini ifade eder.

“MİKRO DRİVE” MİKRO YAZILIM ürünlerindeki firma verilerinin ve firmaya ait dosyaların bulut ortamına yüklenmesi ile belirlenen tarih ve saatte yedek alınmasını ifade eder.

“MİKRO ONLİNE HESABIM EKSTRE” Anlık ve geçmişe dönük banka hesap bakiyesinin ve hesap hareketlerinin anlık olarak online görüntülenebilmesi ve hareketlerin otomatik muhasebeleştirilmesini ifade eder.

“MİKRO ASİSTAN GÜNCELLEME-MAG” Mikro RJFM ürününün sürümlerinin güncellenmesi amacıyla ürüne ek olarak hazırlanan Mikro Asistan Güncelleme Hizmeti’ni ifade eder.

“MİKRO RUN CLOUD”

“MİKRO JUMP CLOUD”

“ÇAĞRI DESTEK HİZMETİ” MİKRO RJFM ürününe dair soru/sorunların iletilip MİKRO YAZILIM çalışanlarından destek alınabilecek telefonla destek hizmetini ifade eder.

“E-DÖNÜŞÜM ÇÖZÜMLERİ” E-Mikro ürünlerini MİKRO RJFM ürünleri içinden kullanımını sağlayan modülleri ifade eder.

“ENTEGRASYON ÇÖZÜMLERİ” MİKRO YAZILIM’ın otel ve restoran, otomotiv, gıda ve el terminali, e-ticaret, telekomünikasyon, banka vb. sektörlerdeki iş yazılımları ile veri transferi yapmasına olanak sağlayan modülleri ifade eder.

“BULUT ORTAMI” MİKRO RUN ve MİKRO JUMP ürünlerinin MİKRO YAZILIM ile anlaşmalı taraflarca  barındırıldığı ait bulut ortamını ifade eder.    

“PREMİUM ÜRÜN VE SERVİSLER” MİKRO YAZILIM’ın MikroDrive, VeribisCRM, Masraff Uygulaması gibi online ürün ve servislerini ifade eder.

3. GENEL HÜKÜMLER

3.1. MİKRO YAZILIM, KULLANICI ile arasındaki mutabakata bağlı olarak MİKRO YAZILIM PROGRAMI’nın kullanımın hakkını KULLANICI’ya, MİKRO YAZILIM tarafından belirlenen ücretin KULLANICI tarafından ödenmesi kaydıyla sağlamaktadır.

3.2. PROGRAM’ın kullanım bedeline ilişkin ücreti münhasıran MİKRO YAZILIM tarafından belirlenecektir. MİKRO YAZILIM, PROGRAM’ın ücretiyle ilgili herhangi bir taahhüt vermemektedir. 

3.3. MİKRO YAZILIM, MİKRO RJFM ürününün ilgili versiyonu için lisans kullanım hakkını (i) satışı yolu ile süresiz olarak (“Lisanslı Model”) sağlayabilir veya (ii) kiralanması yolu ile 1 (bir) yıl süre ile sağlayabilir (“Kiralama Modeli”). Hiçbir şüpheye mahal vermemek adına KULLANICI tarafından satın alınan/kiralanan MİKRO RJFM ürünü, satın alınan veya kiralamanın yapıldığı ilk dönemdeki versiyonu ifade eder.

3.4. MİKRO YAZILIM PROGRAMI’nın, KULLANICI tarafından LİSANS KOŞULLARI’ndan herhangi birinin ihlal edilerek kullanılması yasaktır. İşbu LİSANS KOŞULLARI’nda yer alan hüküm ve koşullara uyulmaması halinde lisans sona erecektir.

3.5. İşbu LİSANS KOŞULLARI hükümlerinin tümüne uyulması ve burada belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla MİKRO YAZILIM aşağıdaki hakları sağlamaktadır, şu kadar ki bu haklar MİKRO RJFM ürününün Lisanslı Model’i ve Kiralama Modeli’ne göre farklılık gösterebilecektir:

3.5.a. MİKRO YAZILIM, KULLANICI tarafından satın alınan veya kiralanan lisanslı kopya olarak belirtilmiş sayıda PROGRAM’ın, lisans anahtarı kullanım süresi boyunca KULLANICI veya MİKRO YAZILIM tarafından yüklenip kullanılmasına, görüntülenmesine, çalıştırılmasına ve bunlara erişim sağlanmasına izin verir.

3.5.b. MİKRO YAZILIM PROGRAMI’nı bir ağ üzerinde kullanma: KULLANICI, MİKRO YAZILIM PROGRAMI’nı bir ağ üzerinde (Network) çalıştırabilir ve kullanılabilir. Ancak PROGRAM’ın yüklenildiği, kullanıldığı, kendisinde erişim sağlandığı, görüntülendiği veya çalıştırıldığı her ayrı KULLANICI için ayrı bir lisans alınması gerekir. Ürün lisansları paylaşılamaz veya değişik bilgisayarlar ya da ağlar üzerinde eş zamanlı olarak kullanılamaz.

3.5.c. KULLANICI, MİKRO YAZILIM PROGRAMI’nı bir üst versiyon programına yükseltebilir. Ancak KULLANICI’nın yeni versiyon PROGRAM’ı kullanabilmesi için, üst versiyon lisans anahtarını satın almış veya kiralamış olması gerekir.

3.6. KULLANICI, MİKRO YAZILIM PROGRAMI’nı kullanarak oluşturduğu, işlediği ve görüntülediği her türlü verinin sahibi ve sorumlusudur. MİKRO YAZILIM’ın KULLANICI’nın verileri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.7. MİKRO YAZILIM PROGRAMI’nın fikri mülkiyet hakları münhasıran MİKRO YAZILIM’a aittir. PROGRAM’ın kullanım lisansının KULLANICI’ya verilmesi, MİKRO YAZILIM’ın MİKRO YAZILIM PROGRAMI üzerindeki fikri mülkiyet hakkını hiçbir şekilde sona erdirmez, sınırlamaz ve MİKRO YAZILIM’ın bu hak üzerindeki tasarruf hakkını etkilemez, işbu LİSANS KOŞULLARI’nda belirtilen kullanım hakkı haricinde burada geçen hiçbir ifade MİKRO YAZILIM PROGRAMI’nın KULLANICI’ya devredildiği anlamına gelmez. KULLANICI, MİKRO YAZILIM’a ait fikri mülkiyet haklarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirirken, Türk Ticaret Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, marka mevzuatı, fikir ve sanat eserleri ve telif hakları mevzuatı, Türk Ceza Kanunu ve diğer ilgili tüm fikri mülkiyete ilişkin KHK ve kanunlar da dahil olmak üzere ilgili her türlü mevzuata uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder.

3.8. MİKRO YAZILIM PROGRAMI, “YENİDEN SATILAMAZ YAZILIM” olarak belirlenmiş bir üründür. PROGRAM izinsiz satılamaz, kopyalanamaz, kullanılarak türevleri oluşturulamaz, alt lisansı verilemez, başkasına devredilemez, adi veya ticari şekilde üçüncü şahıslar tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak kiralanamaz, ödünç verilemez, izinsiz çoğaltılamaz, elektronik veya optik olarak transfer edilemez, kaynak kod haline dönüştürülemez, tersine mühendislik yapılamaz, değiştirilemez, MİKRO YAZILIM PROGRAMI’ndan esinlenerek başka programlar yapılamaz ve üçüncü kişilerin de bunları yapmasına izin verilemez.

3.9. MİKRO YAZILIM PROGRAMI, KULLANICI haricinde farklı bir üçüncü kişi tarafından kullanılmayacaktır. PROGRAM’ın farklı bir kişi tarafından kullanılması, bu kişi ile MİKRO YAZILIM arasında yeni bir sözleşmenin düzenlenmesini zorunlu kılar. MİKRO YAZILIM ve söz konusu üçüncü kişi arasında sözleşmenin yapılmaması halinde mevcut KULLANICI tarafından PROGRAM’ın fikri mülkiyet hakları ve işbu LİSANS KOŞULLARI açıkça ve kasten ihlal edilmiş olarak kabul edilir ve KULLANICI’nın kullanım lisansı sonlandırılır.

3.10. MİKRO YAZILIM, zamanlaması ve kapsamı kendi inisiyatifinde olmak üzere, MİKRO YAZILIM PROGRAMI’ndaki olası hataları gidermek, PROGRAM’ı geliştirmek, günün şartlarına ve/veya yapılan yeni yasal düzenlemelere uyarlamak amacıyla PROGRAM’ında değişiklikler yapabilir, PROGRAM’ın yeni versiyon ve/veya sürümlerini pazara sunabilir veya PROGRAM’ı pazardan tamamen kaldırabilir.

3.11. MİKRO YAZILIM, çıkardığı yeni sürümlerde ve/veya versiyonlarda KULLANICI’ya bazı alanlarda uyarı ya da bilgi mesajları aracılığıyla, bu alanların farklı versiyonlarda ve/veya programlarda çalıştığını bildirebilir.

3.12. MİKRO YAZILIM’ın, MİKRO YAZILIM PROGRAMI’na ilişkin güncelleme veya destek sağlamak için hiçbir yükümlülüğü yoktur. KULLANICI’ya MİKRO YAZILIM PROGRAMI ile ilgili çeşitli destek hizmetlerini kendi personeli, yetkili iş ortakları ile verebileceği gibi, çeşitli elektronik ortamlar ya da erişimler kullanarak da sağlayabilir. Bu destek hizmetleri MİKRO YAZILIM’ın belirlediği koşullar içinde ücretsiz ya da ücretli olabilir. Ancak MİKRO YAZILIM destek hizmetleri için, KULLANICI’nın MİKRO YAZILIM’ın fikri mülkiyet hakları dahil program üzerindeki haklarını ihlal etmemiş olması koşulunu arar. MİKRO YAZILIM, KULLANICI’ya yerinde destek hizmeti vermekle yükümlü değildir. KULLANICI tarafından yerinde destek hizmeti talep edilmesi durumunda ise bu hizmet MİKRO YAZILIM tarafından ücretli olarak gerçekleştirilecek olup hizmetin verilip verilmeyeceği ve hangi zamanda hangi personel tarafından verileceği MİKRO YAZILIM ihtiyarındadır.

3.13. MİKRO YAZILIM, lisans anahtarı üretilirken ve/veya satın alma sırasında ve sonrasında KULLANICI tarafından verilmiş olan bilgileri kullanarak temin edilen ürün veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik olarak KULLANICI ile KULLANICI red hakkını kullanmadığı sürece iletişime geçebilir. KULLANICI’nın red hakkını kullanması nedeniyle MİKRO YAZILIM’ın KULLANICI ile iletişime geçememesi sonucu KULLANICI’nın uğrayacağı zararlardan MİKRO YAZILIM sorumlu değildir.

3.14. MİKRO YAZILIM, MİKRO YAZILIM PROGRAMI lisans veya kiralama bedelinin tamamını ödemeyen KULLANICI’lara PROGRAM üzerinden veya e-mail yolu ile söz konusu ihlalin 3 (üç) gün içerisinde giderilmesi ve giderilmemesi halinde PROGRAM’a girilen verilerin KULLANICI tarafından PROGRAM’dan alınması için uyarı gönderecektir. İhlalin belirtilen süre içerisinde giderilmemesi halinde MİKRO YAZILIM, PROGRAM’ın kullanım hakkını iptal eder. Bu durumda KULLANICI’nın, PROGRAM’aA girmiş oldukları verilere PROGRAM üzerinden erişimi de sona erdirilecektir. Verilerin PROGRAM’dan alınmasına ilişkin sorumluluk KULLANICI’da olacaktır.

3.15. MİKRO YAZILIM, KULLANICI tarafından eski sürüm ve versiyondaki PROGRAM’a girilmiş bilgilerin, yeni programlara uyarlanabilirliğini ve ayrıca eski versiyon veya sürüm ürünlerdeki tüm işlemlerin yeni versiyon veya sürüm ürünlerde de olabileceğini KULLANICI’ya taahhüt etmez.


3.16. MİKRO YAZILIM çeşitli derecelerdeki orta ve üstü eğitim kurumları, özel eğitim kurumları ve yetkili destek merkezleri için eğitim setleri oluşturabilir ve dağıtabilir. Bu eğitim setleri hiçbir şekilde ticari amaçlar için kullanılamaz. Bu eğitim setlerine sahip olan KULLANICI’lar, MİKRO YAZILIM talep ettiği takdirde bu eğitim setlerini dokümanları ile birlikte tam olarak MİKRO YAZILIM’a iade etmek zorundadırlar.

3.17. MİKRO YAZILIM, PROGRAMLAR’ında KULLANICI’nın özel isteklerini, gereksinimlerini ve beklentilerini tamamen karşılayacağını, PROGRAM’ın hatasız ve kesintisiz çalışacağını, KULLANICI’nın belirli bir amacına uygun olacağını ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmeyeceğini taahhüt etmemektedir. MİKRO YAZILIM, PROGRAM kullanım lisansını mevcut durumu ve olduğu hali ile sağlamakta olup PROGRAM’a ilişkin açık veya zımni herhangi bir garanti vermemektedir. KULLANICI da PROGRAM’ı mevcut hali üzerinde gerekli incelemeleri yapmış olarak PROGRAM’ı olduğu haliyle kabul etmiştir. KULLANICI kurulum sonrasında herhangi bir şekilde ödediği ücretlerin iade edilmesini talep edemez.

3.18. MİKRO YAZILIM, PROGRAM’ın kullanılması, kullanılmaması, kullanılamaması, uygulanması, kuruluşu nedeniyle oluşabilecek sonuçlardan; doğrudan veya dolaylı olarak doğabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali sonuçlardan; bu nedenle oluşabilecek kazanç ve kayıplardan, üçüncü kişilerin iddiasından PROGRAM’ın hukuka aykırı olarak kullanılmasından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. KULLANICI’nın sistemindeki arıza, elektrik kesilmesi, virüsler ve diğer nedenlerle oluşabilecek bilgi ve program kayıplarından sorumlu tutulamaz. MİKRO YAZILIM PROGRAMI’nın korunması, KULLANICI tarafından girilen bilgilerin aksaklıklara karşı düzenli olarak yedeklenmesi ve bilgilerin güvenliği KULLANICI’nın sorumluluğu altındadır. Herhalükarda MİKRO YAZILIM’ın sorumluluğu Lisanslı Model’de lisansı bedelinin yarısı veya Kiralama Modeli’nde 6 aylık kira bedeli tutarı ile sınırlıdır.

3.19. KULLANICI, kullanım lisansını aldığı MİKRO YAZILIM PROGRAMI’nı kuracağı ve kullanacağı bilgisayarların ve çevre birimlerinin PROGRAM dokümantasyonunda belirtilen asgari teknik özelliklere sahip olmasından kendisi sorumludur. KULLANICI, MİKRO YAZILIM’ın yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir maddi ve hukuki sorumluluğunun bulunmadığını, MİKRO YAZILIM'ın sorumluluk sınırının sözleşme konusu yazılım ürünleri için kullanım lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

3.20. PROGRAM kullanım kitapları yardım dosyası olarak programlar ile birlikte kurulur ve PROGRAM’ın ilgili ekranlarında yardım tuşu ile ilgili ekranın yardım dosyası yayınlanır. İlgili elektronik yardım dokümanı PROGRAM’ın güncellenmesi ile MİKRO YAZILIM tarafından gerekli olduğu takdirde güncellenir. PROGRAM’ın KULLANICI tarafından yardım dosyası anlatımlarından farklı olarak kullanımından çıkacak sorunlardan MİKRO YAZILIM sorumlu tutulamaz.

3.21. KULLANICI’nın PROGRAM lisanslarını herhangi bir sebep ile sona erdirilmesi, ödenmemiş ücretleri ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

3.22. MİKRO YAZILIM, lisansın herhangi bir şekilde sona ermesi halinde verileri KULLANICI’nın erişimine kapatmayacaktır ancak verilere PROGRAM üzerinden girilemeyecektir. Bu durumda KULLANICI tarafından verilerin herhangi bir şekilde dışa aktarımı yapılır ise oluşabilecek durumlar bakımından MİKRO YAZILIM’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

3.23. İşbu LİSANS KOŞULLARI kapsamında verilecek hizmetlerde KULLANICILAR’ın işleme yönelik hareketleri; ürün performasının artırılması, hizmet kalitesinin sağlanması vb. sebepler ile MİKRO YAZILIM veya MİKRO YAZILIM’ın iş ortaklığı yaptığı şirketler tarafından görüntülenebilecek ve raporlanabilecektir.

3.24. KULLANICI, ÇAĞRI DESTEK HİZMETİ’ni satın aldığında PROGRAM ile ilgili dokümantasyonlar hakkında mesai saatleri içerisinde MİKRO YAZILIM’ın belirleyeceği ve bildireceği çağrı destek hizmeti hattı üzerinden bilgi alabilecektir. MİKRO YAZILIM, ÇAĞRI DESTEK HİZMETİ fiyatıyla ilgili her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

3.25. ÇAĞRI DESTEK HİZMETİ her KULLANICI için ayrı şekilde oluşturulacak bir şifre ile sağlanacaktır. KULLANICI, kendisi adına oluşturulan bu şifreyi üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını kabul etmektedir.

3.26. MİKRO YAZILIM, Mikro RJFM ürününün tabi olduğu mevzuatta meydana gelen değişiklikler kapsamında veya yeni eklenen özelliklerin veya hataların giderilmesi için güncellenmesinden KULLANICI’nın lisans modelinde Mikro RJFM ürününe ek olarak MİKRO YAZILIM veya yetkilendirilmiş iş ortaklarından MAG hizmeti satın alması halinde sorumlu olacaktır. Şu kadar ki; KULLANICI’nın MAG üyeliğini yenilememesi halinde MİKRO YAZILIM güncellemelerden sorumlu olmayacaktır. Mevzuat değişikliği olmadığında, ürüne yeni eklenen bir özellik veya üründe hata olmadığı sürece güncelleme yapılamayacaktır.

3.27. MAG hizmeti, geçerlilik süresi 1 yıldır. MAG hizmeti yenileme tarihi, bir önceki hizmetin bitiş tarihinden itibaren başlatılacaktır.

3.28. MAG hizmet bedeli hesaplaması, KULLANICI’nın sahip olduğu tüm lisanslara bakılarak (Ana Paket, Ek Modül, Ek Kullanıcı, Ek Personel, Ek Kasa) yapılmaktadır. MAG yenileme fiyatı, KULLANICI’nın lisans kullanım hakkına sahip olduğu Mikro RJFM ürün ve modüllerinin toplam güncel liste fiyatının %15’i olarak hesaplanacaktır (MİKRO RUN ürününde bu oran değişkenlik gösterebilir). Şu kadar ki MİKRO YAZILIM, MAG yenileme fiyatıyla ilgili her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

3.29. KULLANICI, MAG hizmetini yenilemezse kiralanan ürün ve servislerin (E-DÖNÜŞÜM ÇÖZÜMLERİ, ENTEGRASYON ÇÖZÜMLERİ, Premium Servis/Ürünler) güncellemelerine sahip olamayacak ve kiralanan e-DÖNÜŞÜM, ENTEGRASYON çözümlerini de kullanamayacaktır.

3.30. MİKRO RUN, JUMP, FLY ürünleri arası geçişlerde, öncelikle geçmiş yıllara ait ödenmemiş MAG bedelleri varsa bu bedellerinin ödenmesi ve sonrasında geçiş yapılması gerekmektedir.

3.31. KULLANICI’nın kullanım hakkına sahip olduğu versiyona ait MAG bedelini ödemiş olması, MİKRO RJFM ürünlerinin diğer versiyonlarının kullanım hakkına veya ücretsiz geçişine sahip olacağı anlamına gelmemektedir.

3.32. KULLANICI, MAG’ını gelecek yıl yenilemeyecek olsa dahi hizmet süresi öncesi ek modül, ek kullanıcı alabilir.

3.33. KULLANICI, MAG’ını yenilemediyse hizmet süresi sona ermişse geç yaptığı MAG yenilemelerinde 12 aylık fatura kesilir. Ancak MAG yenileme tarihi, fatura kesim tarihi olarak güncellenmez. MAG yenileme tarihi, hizmet süresinin sona erdiği tarih olarak kalır. KULLANICI, gecikme olduğu ay kadar hizmet süresinde kayıp yaşar. MAG yenileme süresinde 1 yıldan fazla gecikme olduğu durumda 24 aylık veya 36 aylık fatura kesilir. Yenileme dönemi yine değişmez.

3.34. MAG hizmetini yenilemeyen kullanıcı, bir üst ürün paketini satın alabilir. Eski ürüne ait MAG yenileme süresinde gecikme durumu olmuş olsa dahi bir üst pakete geçtiği zaman yeni ürün için yeni bir dönem başlar.

3.35. Lisans modelinde olup, MAG’ı aktif olan kullanıcı lisans modelindeki ek modüller ve/veya ek kullanıcı almak istediği takdirde kısıt hesabı (kalan ay) yapılır ve ek modüller için MAG süresi çoklanmaz. Tek bir MAG yenileme tarihi olur.

3.36. Lisans modelinde olup, MAG’ı aktif olan kullanıcı kiralanabilir e-dönüşüm ürünlerini almak istediği takdirde kısıt hesabı yapılır. MAG yenileme tarihi ile kiraladığı e-dönüşüm ürünlerinin abonelik yenileme tarihi aynı olur.

3.37. Lisans modelinde olup, MAG’ı aktif olan kullanıcı kiralanabilir Entegrasyon Çözümlerini (Otel, otomotiv, gıda vb.) almak istediği takdirde kısıt hesabı yapılır. MAG yenileme tarihi ile kiraladığı Mikro Entegrasyon çözümlerinin abonelik yenileme tarihi aynı olur.

3.38. Lisans modelinde olup, MAG’ı aktif olan kullanıcı Premium Ürün/Servisler kategorisindeki ürünleri almak istediği taktirde kısıt hesabı yapılmaz. MAG yenileme tarihi ile kiraladığı Premium Ürün/Servis kategorisindeki ürünlerin abonelik yenileme tarihi farklı olur.

3.39. Lisans modelinde olup, MAG hizmet süresi dolan bir kullanıcı MAG’ını yenilemeden dilerse kiralama modeline geçebilir. Bu durumda kiralama giriş bedeli ödemez, yıllık kiralama bedelini öder. Kiralama modeline geçtiği günden itibaren 12 aylık kiralama yıllık bedeli faturalanır. Lisans modelinde olup, MAG hizmet süresi dolmamış kullanıcı içinde aynı durum geçerlidir sadece ek olarak kullanıcının MAG süresi olmadığı için birikmiş MAG bedelleri affedilir, tahsil edilmez.

3.40. Lisans modelinde olup, MAG’ını yenileyen kullanıcı eğer aynı ürün grubuna ait kiralama modeline geçmek isterse MAG süresinin sonuna kadar kiralama giriş ve yıllık bedel ödemez.

3.41. Lisans modelinde olup, MAG’ını yenileyen kullanıcı bir üst ürün grubuna ait kiralama modeline ücretli geçebilir.

3.42. Lisans modelinde olup, MAG hizmet bedelini düzenli ödeyen, aktif MAG’ı olan kullanıcı MAG süresinin sonuna kadar kiralama bedeli ödemez ve kiralama modeline ücretsiz geçiş yapar. Kiralama modeli koşulları geçerli olur.

3.43. MİKRO YAZILIM, MİKRO RJFM ürününde yeni versiyonu pazara sunmasından itibaren bir önceki versiyonda güncelleme yapma, destek verme taahhüdünde bulunmamaktadır.

3.44. MİKRO YAZILIM’ın, ENTEGRASYON ÇÖZÜMLERİ kapsamında entegre olduğu yazılımlar ve kullanıcının entegre ettiği diğer yazılımlar nedeniyle oluşan herhangi bir aksaklık, arıza vb. durumlar bakımından sorumluluğu söz konusu değildir ve ayrıca bu durumların giderilmesinde veya önlenmesinde destek verme taahhüdü bulunmamaktadır.

3.45. KULLANICI, MİKRO YAZILIM’ın faaliyetlerinin, kontrolü dışında gelişen sebepler veya burada sayılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla doğal afetler, kanuni engellemeler, telekomünikasyon ve enerji altyapılarında geniş kapsamlı hizmetlerin sunulmasını engelleyecek nitelikteki genel problemler, veri aktarımı ve bağlantı sorunları, KULLANICI nezdinde kullanılmakta olan bilgisayar ve donanımın iyi bir şekilde çalışmaması nedeniyle ya da KULLANICILAR’ından kaynaklanan güvenlik problemleri sebebiyle geçici veya sürekli süreyle durdurulması veya hizmetlerin hiç veya gereği gibi verilememesi sebebiyle MİKRO YAZILIM’dan herhangi bir talepte bulunmayacaktır. Bu kapsamda MİKRO YAZILIM’dan kaynaklanmayan hizmet kesintilerinden ve 3. kişiler tarafından yapılacak siber saldırıların yol açtığı zararlardan MİKRO YAZILIM sorumlu tutulmayacaktır.

3.46. MİKRO YAZILIM, her türlü önlem ve tedbiri almış olmasına rağmen, kendisinin ulusal veya uluslararası yasalar, yetkili makamlarca yayımlanan tebliğ, genelge ve esaslar gereğince başka türlü hareket etmesini gerektirecek haklı nedenlerin mevcut olduğu durumlarda sunulan hizmetlerin kapsamını daraltabilir, tamamen durdurabilir. KULLANICI, bu nedenlerle uğrayabileceği zarar ve kayıplar için hiçbir şekilde MİKRO YAZILIM’a rücu talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.47. KULLANICI, e-posta adreslerini ve MİKRO YAZILIM’A temin ettiği diğer iletişim bilgilerini sürekli olarak güncel tutmalı ve MİKRO YAZILIM’ın herhangi bir e-posta adresinden ya da kullanıcının platformdaki hesabına MİKRO YAZILIM tarafından gelecek bilgilendirme içerikli e-postaları duyuruları takip etmekle yükümlüdür.

3.48. KULLANICI, yetkili kişilerin kullanıcı adı ve şifreleri ile yapılacak olan işlemlerden doğacak olan yasal müeyyidelerin tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını, MİKRO YAZILIM’ın bu kişiler üzerinden yapılacak olan işlemlere dair hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yetkili kullanıcılara tanınan yetkinin KULLANICI tarafından geri çekilmesi durumunda ya da herhangi bir çalışanın yetkilendirilmemiş şekilde PROGRAM’ı kullanması durumunda MİKRO YAZILIM hiçbir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI’nın yetki değişikliklerini yapmamasından, iflas etmesinden, tasfiye edilmesinden veya herhangi bir sebepten ötürü ticari faaliyetlerinin sona ermesinden dolayı KULLANICI’ya ait "şifre" ve "yetkili kullanıcı bilgileri" nin kullanılması suretiyle işbu LİSANS KOŞULLARI çerçevesinde yapılacak işlemler nedeniyle tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve MİKRO YAZILIM’ın hiçbir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.49. KULLANICI, MİKRO YAZILIM tarafından kendisine sağlanacak hizmetten sadece kendisinin yararlanacağını, söz konusu hizmetin; kendi tüzel kişiliği nezdinde yetkili kıldığı gerçek kişiler hariç, iştirakleri, ana şirkete bağlı şirketleri ve bundan başka diğer kişi, kurum ve kuruluşlara kullandıramayacağını ve devredemeyeceğini, başkasına kiralayamayacağını, satamayacağını aksi taktirde tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını ve bu durumun saptanması halinde MİKRO YAZILIM’ın, KULLANICI’ya sağladığı tüm hizmetleri durdurma,işbu LİSANS KOŞULLARI’nı ve/veya KULLANICI ile yapmış olduğu tüm sözleşmeleri feshetme hakkı olduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.50. KULLANICI, PROGRAMLAR’a ilişkin hizmetleri alırken, yasadışı aktivitelerde bulunmamayı, T.C. yasaları ve hükümlerini, resmi mercilerin sıfat ve kararlarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.51. KULLANICI, işbu LİSANS KOŞULLARI’nda yer verilen taahhütlere uymaması halinde her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını, MİKRO YAZILIM’ın uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini, bu kapsamda MİKRO YAZILIM’ın hizmeti durdurma, işbu LİSANS KOŞULLARI’nı ve/veya bununla sınırlı olmamak üzere KULLANICI ile yapılmış tüm sözleşmeleri feshetme hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.542. KULLANICI’NIN İŞBU LİSANS KOŞULLARI’NDA YER ALAN PROGRAMLAR’I KULLANMASINDA KUSURLU DAVRANMASI HALİNDE MİKRO YAZILIM’IN HERHANGİ BİR SORUMLULUĞU OLMAYACAKTIR. AYRICA MİKRO YAZILIM’IN KULLANICIYA KARŞI TÜM SORUMLULUĞU HİÇBİR ŞEKİLDE KULLANICI’NIN MİKRO YAZILIM’A VEYA YETKİLİ İŞ ORTAĞINA ÖDEMİŞ OLDUĞU SATIN ALMA ÜCRETİNİN YARISINI VEYA 6 AYLIK KİRALAMA BEDELİNİ GEÇEMEYECEKTİR.

3.553. İşbu LİSANS KOŞULLARI’nda yer alan hükümlerin herhangi birine aykırı davranılması halinde, MİKRO YAZILIM’ın söz konusu aykırılık sebebiyle üyeliğini iptal edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.4. KİRALAMA MODELİ’NE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

4.1. KULLANICI, Mikro RJFM’nin Kiralama Modeli’nin yenilenmesini MİKRO YAZILIM’dan veya MİKRO YAZILIM’ın herhangi bir yetkili iş ortağından talep edebilecektir. Yazılımın yenilenmesi halinde işbu LİSANS KOŞULLARI aynı şartlar ile devam edecektir. KULLANICI, kullanım süresi sonunda yenileme yapmadığı takdirde MİKRO YAZILIM’ın işbu LİSANS KOŞULLARI kapsamında herhangi bir yükümlülüğü bulunmayacaktır. KULLANICI’nın, Kiralama Modeli’nin süresi sonunda yenileme yapmama ve kullanımı sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

4.2. Kiralama Modeli’nde KULLANICI, MİKRO YAZILIM’ın MİKRO RJFM’nin yeni versiyonları çıkartması halinde söz konusu versiyonlara ücretsiz olarak geçiş yapabilecektir. Şu kadar ki MİKRO YAZILIM, bu düzenlemeye ilişkin her türlü hüküm ve koşulda değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

4.3. KULLANICI’nın kiralama hizmetinin sona erme tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde (“Yenileme Dönemi”) kiralama ücretini ödemesi koşuluyla yenileme yapması mümkündür. Şu kadar ki, Yenileme Dönemi içerisinde gerçekleşen yenilemelerde üyelik başlangıç süresi olarak her zaman bir önceki üyeliğin sona erme tarihi dikkate alınır.  Şu kadar ki, hiç bir şüpheye mahal vermemek adına, MİKRO YAZILIM’ın KULLANICI’nın Kiralama Modeli’ni kullanarak oluşturduğu, işlediği ve görüntülediği hiçbir veri bakımından sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.     MİKRO RUN CLOUD VE MİKRO JUMP CLOUD ÜRÜNLERİNE’A İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

5.1.  KULLANICI MİKRO RUN CLOUD ve MİKRO JUMP CLOUD ürünlerinin BULUT ORTAMI üzerinden sunulduğunun bilincindedir. Bu sebeple KULLANICI MİKRO RUN CLOUD ve  MMİKRO JUMP CLOUD ürününü kullanırken gerekli ağ ve anahtar güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. 

5.2.    MİKRO YAZILIM, MİKRO JUMP CLOUD ürününün ana kullanımı kapsamındaki veri kullanımı için için 5 GB, ek kullanıcı için 1 GB büyüklüğünde veri ortamı sağlayacağını tahahüt eder. MİKRO YAZILIM kullanım veri büyüklüğü belirtilen bu sınırların üzerinde olan KULLANICI için, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, yeni kullanım bedelleri belirleme hakkını haizdir.

5.3.    MİKRO YAZILIM, MİKRO RUN CLOUD ürününün ana kullanımı kapsamındaki veri kullanımı için için 2 GB, ek kullanıcı için 0,51 GB büyüklüğünde veri ortamı sağlayacağını taahhüt eder. MİKRO YAZILIM kullanım veri büyüklüğü belirtilen bu sınırların üzerinde olan KULLANICI için, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, kısıtlama ve yeni kullanım bedelleri belirleme hakkını haizdir.

5.4.    KULLANICI’nın MİKRO RUN CLOUD ve MİKRO JUMP CLOUD ürünlerini kullanım hakkı yalnızca programın (yazılımın)  MİKRO YAZILIM tarafından izin verilen ve program uygunluğu olan bilgisayarda ve diğer cihazlarlarda çalıştırılması, kullanılması ve görüntülenmesi haklarını kapsar. 

5.5.    MİKRO YAZILIM, MİKRO RUN CLOUD ve MİKRO JUMP CLOUD ürünlerinin kötü amaçlı olarak kullanıldığının tespiti durumunda MİKRO RUN ve MİKRO JUMP ürününe erişimi kesme ve hizmetleri durdurma hakkını haizdir.

5.6    KULLANICI’ya  MİKRO RUN ve MİKRO JUMP ürünlerinin kullanım hakkının kiralanması için sunulan yazılımların her türlü fikri mülkiyet hakkı münhasıran MİKRO YAZILIM’a aittir. KULLANICI, verilen hizmet kapsamında MİKRO YAZILIM tarafından sunulan yazılımların MİKRO YAZILIM ve/ya MİKRO YAZILIM tarafından yetkili iş ortakları hariç başka kurum ve/veya kuruluşlar vasıtasıyla kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7.   KULLANICI, MİKRO RUN CLOUD ve MİKRO JUMP CLOUD ürünlerine bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiçbir içerik, yazılım ya da başka herhangi bir malzeme iletmeyeceğini, MİKRO RUN ve MİKRO JUMP ürünlerinin ürününün sunulmasını engelleyecek aktivitelerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

5.8.  KULLANICI, kendisine ait kişisel verilerin ve sair MİKRO RUN CLOUD ve MİKRO JUMP CLOUD uygulaması içerisinde yer alan  bilgilerinin MİKRO YAZILIM tarafından ilgili mevzuatlar kapsamında ve yine ilgili mevzuatlarda yer alan süre boyunca yedeklenebileceğini peşinen kabul eder.

5.9.  KULLANICI, MİKRO RUN CLOUD ve MİKRO JUMP CLOUD ürünlerinin kullanımı sırasında gerekli olan verilerinin BULUT ORTAMI’nda saklanacağını, bu hususun hizmet ve/veya ürünün sunulması için gerekli olduğunu ve bu kapsamda MİKRO YAZILIM’ın barındırma hizmeti kapsamında ilgili verileri mevcuttaki BULUT ORTAMI sağlayıcısından başka BULUT ORTAMI sağlayıcılarına aktarabileceğinitaşıyabileceğini bildiğini ve söz konusu aktarımlara onay verdiğini kabul ve beyan eder. 

5.10. MİKRO YAZILIM, MİKRO RUN ve MİKRO JUMP ürünlerinin SQL Serverda tutulan datalarına ve veri tabanı adıyla açılan dizinlerde bulunan dosyalara kayıt hakkı sağlamaktadır. MİKRO RUN ve MİKRO JUMP ürünlerinin barındırıldığı sunucularda erişebildiği tüm diğer dizinlere yapılacak dosya kopyalamalardan ve bu dosyaların güvenliğinden KULLANICI sorumludur. 

5.10. KULLANICI’nın MİKRO RUN CLOUD ve MİKRO JUMP CLOUD ürünlerini kullanım hakkının sona ermesi halinde MİKRO YAZILIM’ın, KULLANICI’nın kullanım hakkını haiz olduğu dönemde yüklenen verilere erişim sağlanmasına ilişkin herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır. Söz konusu verilerin dışarıya aktarımı program verisi olarak gerçekleştirilecektir, vVerilerin dışa aktarımı gerçekleştikten sonra verilerden ve buna ilişkin tüm sorumluluklardan münhasıran KULLANICI sorumlu olacaktır. KULLANICI, MİKRO RUN ve MİKRO JUMP ürünlerini kullanım hakkı devam ettiği sürece, MİKRO DRİVE ürününü kullanarak, kullanım hakkı kapsamındaki MİKRO YAZILIM PROGRAMLAR’ındaki firma verilerini ve firmaya ait dosyaları (“Veri”) bulut ortamına yedekleyebilmektedir. Ayrıca KULLANICI, dosyaları bilgisayarına da yedekleyebilme imkanına sahiptir.yükleyebilecektir

5.11.  MİKRO YAZILIM, MİKRO RUN CLOUD ve MİKRO JUMP CLOUD ürünlerinin sunulması için KULLANICI’nın takdirine göre eklemekte olduğu veya KULLANICI’nın taleplerinin yerine getirilmesi için gerekli olan verileri, alt veri saklayan, iş ortakları, barındırma (hosting) servis sağlayıcılarına aktarabilecektir. Hizmetin sunulması kapsamında gerekli olan söz konusu veri aktarımını KULLANICI gayrikabili rücu olarak peşinen kabul eder ve bu kapsamda MİKRO YAZILIM tarafından bilgilendirildiği ve bu aktarıma rıza gösterdiği konusunda TARAFLAR mutabıktırlar. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına KULLANICI bu suretle herhangi bir kişisel veriyi MİKRO YAZILIM’a aktarmakta ise, kişisel veri sahiplerine karşı aydınlatma ve açık rıza alma yükümlülüğünü yerine getirmiş olmalıdır. MİKRO YAZILIM’ın kendisine aktarılan kişisel verilerin hukuka uygun temin edilip edilmediğini tespit etek gibi bir yükümlülüğü olmadığı gibi bu kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi ve aktarılmasından KULLANICI sorumludur. 

5.12.  KULLANICI, MİKRO YAZILIM’ın, KULLANICI’ya ait şifrelerin veya sair herhangi bir kişisel ve/veya ticari verinin üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu olmadığını bildiğini kabul etmektedir. KULLANICI, kendi bilgisayarında veya ağında bulunan bilgilerin korunmasından ve bu bilgilerin güvenliğini sağlamak için gereken her türlü önlemi almaktan sorumludur. KULLANICI, herhangi bir yöntemle bu bilgilerin ve dolayısıyla KULLANICI'ya ait hesap bilgilerinin, kişisel verilerin, banka hesap özetlerinin açığa çıkması durumunda MİKRO YAZILIM’ın hiçbir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.13.   KULLANICI, ilgili mevzuatların emredici hükümleri kapsamında ilgili resmi kuruluşların veya devam etmekte olan bir yargılama/soruşturma/inceleme kapsamında herhangi bir adli veya idari merciinin KULLANICI ile ilgili herhangi bir bilgi/belge talebinde bulunması halinde MİKRO YAZILIM’ın KULLANICI ile ilgili talep edilen bilgiyi/belgeyi söz konusu kurumlara açıklayabileceğini peşinen kabul eder.


65. MİKRO DRİVE’A İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

65.1. MİKRO DRİVE ürünü, MİKRO YAZILIM ürünlerinizdeki firma verilerini ve firmaya ait dosyaları (“Veri”) bulut ortamına yükleyebilmenizi ve belirlenen tarih ve saatte yedekleyebilmenizi sağlar. Belirlediğiniz verilerin yedeklenme işlemi, internet bağlantısı üzerinden ve sizin tarafınızdan seçilecek bir zaman ve sıklıkta gerçekleştirilir. KULLANICI, internet erişimi de dahil olmak üzere, hizmeti kullanmak için gerekli tüm bilgisayar ekipmanlarını sağlamakla yükümlüdür.

56.2. MİKRO YAZILIM, MİKRO DRİVE ile yedeklenen Veriler’ine kesintisiz bir şekilde erişebilmeniz ve haftada 7 gün, günde 24 saat MİKRO DRİVE’ı kullanabilmeniz için ticari açıdan makul seviyede çaba gösterecektir. Ancak MİKRO DRİVE’ın, bakım, yükseltme, acil onarım işlemleri ya da telekomünikasyon ekipmanı ile hizmetlerinin arızası gibi MİKRO YAZILIM’ın kontrolü dışındaki nedenlerden dolayı kesintiye uğraması söz konusu olabilir. MİKRO YAZILIM bu tür kesintileri en aza indirmek için gerekli adımları ticareten makul ölçüde atacaktır.

56.3. MİKRO DRİVE, normal koşullarda KULLANICILAR’ın bilgisayarlarındaki firma verilerini ve firmaya ait dosyaların kopyaları için ikincil bir yedekleme konumu sağlamak üzere tasarlanmıştır ve MİKRO DRİVE’ın bu amaçla kullanılması hedeflenmektedir. MİKRO DRİVE bir arşiv hizmeti ya da KULLANICI’nın sabit sürücüsünün bir uzantısı değildir. Tüm içeriğin özgün sürümlerini saklamak tamamen KULLANICI’nın sorumluluğundadır. MİKRO DRİVE’ın kullanım süresi içerisinde KULLANICI, MİKRO YAZILIM’ın çağrı merkezi, internet sitesi ve yetkilendirilmiş iş ortakları üzerinden, sorumlu kişi ya da yetkili olarak bildirdiği yetkili kullanıcılar vasıtasıyla, yeni hizmet paketleri satın alıp kullanmaya başlayabilir. Satın alınacak her yeni hizmet paketi için de işbu LİSANS KOŞULLARI uygulanmaya devam edecektir.

56.4. KULLANICI’ya MİKRO DRİVE ürününün kullanım hakkının kiralanması için sunulan yazılımların her türlü fikri mülkiyet hakkı münhasıran MİKRO YAZILIM’a aittir. KULLANICI, verilen hizmet kapsamında MİKRO YAZILIM tarafından sunulan yazılımların MİKRO YAZILIM ve/ya MİKRO YAZILIM tarafından yetkili iş ortakları hariç başka kurum ve/veya kuruluşlar vasıtasıyla kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

56.5. KULLANICI, MİKRO DRİVE kullanım ücretinin tamamını Mikro Yazılım’a veya yetkili iş ortağına ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI’nın, MİKRO DRİVE kullanım ücretini ödememesi durumunda, MİKRO YAZILIM tarafından KULLANICI’nın MİKRO DRİVE kullanım yetkilerini durdurabilecektir. Bu durum MİKRO YAZILIM’ın mevcut alacaklarından feragat ettiği anlamına gelmemektedir.

56.6. Veri’lerin MİKRO DRİVE’a aktarılması ve geri yüklenmesi; MİKRO DRİVE’da saklanması ve depolanması ve MİKRO DRİVE ile paylaşılması işlemlerinin internet üzerinden yapılması sebebiyle işlemler birçok koşul bakımından güvensiz ve KULLANICI’ya göre değişken olabilir. Bu nedenle, KULLANICI, MİKRO DRİVE’ı kullanırken olası riskleri, kanunların izin verdiği çerçevede, üstlendiğini kabul eder.

56.7. KULLANICI’nın MİKRO DRİVE hizmeti alımının sona ermesi halinde MİKRO YAZILIM’ın, üyelik döneminde yüklenen verilere erişime ilişkin herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır. Dışarıya aktarımlardan münhasıran KULLANICI sorumludur.

56.8. KULLANICI, MİKRO DRİVE kullanımının giga byte (“GB”) alan kullanımına dayalı olduğunu, KULLANICI’ya tanınan satın alınmış / kiralanmış GB’lık alan kullanımı bittikten sonra daha fazla alan ihtiyacı duyması durumunda ücreti karşılığında bir üst paketi satın alabileceğini ve bu durumda ücret ödemesi gerektiğini bildiğini kabul etmektedir.

56.9.
KULLANICI, MİKRO DRİVE uygulamasına Android ya da IOS işletim sistemine sahip tüm akıllı telefonlar, tablet veya diğer elektronik cihazlar üzerinden erişebilmektedir.

56.10. KULLANICI, MİKRO DRİVE uygulamasının kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir maliyet ve zarar bakımından MİKRO YAZILIM’ın sorumlu olmadığını kabul etmektedir.

56.11. KULLANICI, MİKRO DRİVE uygulamasına giriş yaparken kullanmakta olduğu kendisine ait şifreyi başkalarıyla paylaşmamak, şifrenin güvenliğini sağlamak için gereken her türlü önlemi almak zorunda olduğunu ve MİKRO YAZILIM’ın, KULLANICILAR’ın şifrelerinin, üyelik hesaplarının, GSM numaralarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu olmadığını bildiğini kabul etmektedir.

56.12. KULLANICI, MİKRO DRİVE’a giriş yaparken beyan ettiği tüm bilgilerin kendisine ait, doğru ve güncel olduğunu kabul etmektedir.

56.13. KULLANICI, MİKRO YAZILIM’ın MİKRO DRİVE’ı kesintisiz şekilde sunacağına dair açık veya dolaylı hiçbir garanti veya taahhüt vermediğini ve ayrıca MİKRO DRİVE üzerindeki faaliyetlerini KULLANICI’ya haber vermeden ve/veya sebep göstermeden derhal kısıtlayabilme, erteleyebilme, üyeliği ve/veya servisi sonlandırabilme hakkını saklı tuttuğunu bildiğini kabul etmektedir.

56.14. İşbu LİSANS KOŞULLARI, KULLANICI’nın üçüncü kişilere ait web siteleri üzerinden MİKRO DRİVE’a giriş gerçekleştirilmesi halinde de tümüyle geçerli olacaktır. KULLANICI’nın bahsi geçen web sitelerini kullanmasından kaynaklanan herhangi bir sorun nedeniyle MİKRO YAZILIM sorumlu tutulamayacaktır.

56.15. Yazılım ve kaynak kodları dahil olmak üzere, MİKRO DRİVE’a ilişkin ve uygulama içinde yer alan tüm materyallerinin Fikri ve Sınai mülkiyet Hakları MİKRO YAZILIM’a aittir.

56.16. KULLANICI, MİKRO DRİVE’a bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiçbir içerik, yazılım ya da başka herhangi bir malzeme iletmeyeceğini ve MİKRO DRİVE’ın sunulmasını engelleyecek aktivitelerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

56.17. MİKRO DRİVE Kullanıcıları uygulamayı bilgisayarına indirerek sisteme giriş sağladığında kendileri yedek planlamaları yapmadığı durumda onay vermesi halinde sistem tarafından belirlenmiş hedeflerdeki verilerin otomatik olarak yedeklenmesine onay ve izin vermektedir, açıkça rıza göstermektedir.

67. MİKRO ONLINE HESABIM EKSTRE İÇİN ÖZEL HÜKÜMLER

67.1. MİKRO ONLINE HESABIM EKSTRE ürünü, anlık ve geçmişe dönük banka hesap bakiyesinin ve hesap hareketlerinin anlık olarak online görüntülenebilmesini ve hareketlerin otomatik olarak muhasebeleştirilmesini sağlar. KULLANICI'nın banka hesaplarına ait bilgiler KULLANICI tarafından yazılı ve imzalı olarak bankaya iletilen başvuru formları sonucunda web servisler aracılığı ile MİKRO YAZILIM ile paylaşılır.

67.2. KULLANICI, banka hesap hareketlerinin MİKRO YAZILIM veya MİKRO YAZILIM’ın mevcut ve ilerideki iştirakleri ve bağlı şirketlerinin, sistemleri üzerinden görüntülenebilmesi için MİKRO YAZILIM'ı yetkilendirmek için bankaya başvurur. Yapılan başvuru sonucunda banka, uygun görülmesi halinde, KULLANICI’ya MİKRO ONLINE HESABIM EKSTRE ürününün kullanımı için gerekli olan özel şifre vb. bilgileri e-posta veya bankanın ön görebileceği başka bir yol ile KULLANICI ile paylaşır. KULLANICI, bu bilgileri MİKRO ONLINE HESABIM EKSTRE ürünü ana sayfası üzerindeki ilgili kısımlara girdikten sonra banka hesap hareketlerini görebilmektedir. Bankanın her bir KULLANICI’ya ait e-posta veya bankanın ön görebileceği başka bir yol ile paylaştığı MİKRO ONLINE HESABIM EKSTRE ürününün kullanılmasına imkan veren bu bilgiler KULLANICI tarafından MİKRO YAZILIM çağrı merkezi çalışanları ve Mikro YAZILIM iş ortakları dahil olmak üzere kimse ile paylaşılmamalıdır. KULLANICI, bu bilgilerin gizliliğinden bizzat sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

67.3. KULLANICI, MİKRO YAZILIM’ın, KULLANICI’ya ait şifrelerin, banka hesap bilgilerinin veya sair herhangi bir kişisel ve/veya ticari verinin üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu olmadığını bildiğini kabul etmektedir. KULLANICI, kendi bilgisayarında veya ağında bulunan bilgilerin korunmasından ve bu bilgilerin güvenliğini sağlamak için gereken her türlü önlemi almaktan sorumludur. KULLANICI, herhangi bir yöntemle bu bilgilerin ve dolayısıyla KULLANICI'ya ait hesap bilgilerinin, kişisel verilerin, banka hesap özetlerinin açığa çıkması durumunda MİKRO YAZILIM’ın hiçbir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

67.4. MİKRO ONLINE HESABIM EKSTRE ürünü, ana paket ve bunun yanında ek 5 banka ve ek 10 banka paketleri dahilinde satılır. Ana paket içerisinde yalnızca banka için entegrasyon hakkı bulunmaktadır. KULLANICI, daha fazla banka için entegrasyon talep ediyorsa ek paket satın almalıdır. Satın alınan banka paketine göre MİKRO ONLINE HESABIM EKSTRE ürününde lisans kontrolü yapılmaktadır. MİKRO ONLINE HESABIM EKSTRE ürünün hangi yetkilerle çalışacağı, hangi şirket çalışanları tarafından kullanılabileceği KULLANICI tarafından MİKRO ONLINE HESABIM EKSTRE ürününe tanımlanmalıdır. MİKRO YAZILIM, MİKRO ONLINE HESABIM EKSTRE ürününün kötü amaçlı kullanıldığının tespiti durumunda ürününe erişim kesme ve hizmetleri durdurma hakkını haizdir.

67.5. MİKRO YAZILIM’ın kontrolü dışındaki nedenlerden dolayı MİKRO ONLINE HESABIM EKSTRE’de banka bakiyesinin güncelliğini yitirmesi veya banka hareketinin gözükmemesi durumları söz konusu olabilir. MİKRO YAZILIM bu tür durumları en aza indirmek için gerekli adımları ticareten makul ölçüde atacaktır.

67.6. MİKRO ONLINE HESABIM EKSTRE ürünü kullanım süresi boyunca KULLANICI, MİKRO YAZILIM’ın çağrı merkezi, internet sitesi ve yetkilendirilmiş iş ortakları üzerinden, sorumlu kişi ya da yetkili olarak bildirdiği yetkili kullanıcılar vasıtasıyla, yeni hizmet paketleri satın alıp kullanmaya başlayabilir. Satın alınacak her yeni hizmet paketi için de işbu LİSANS KOŞULLARI uygulanacaktır.

67.7. KULLANICI’ya MİKRO ONLINE HESABIM EKSTRE ürününün kullanım hakkının kiralanması için sunulan yazılımların her türlü fikri mülkiyet hakkı münhasıran MİKRO YAZILIM’a aittir. KULLANICI, verilen hizmet kapsamında MİKRO YAZILIM tarafından sunulan yazılımların MİKRO YAZILIM ve/ya MİKRO YAZILIM tarafından yetkili iş ortakları hariç başka kurum ve/veya kuruluşlar vasıtasıyla kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

67.8. KULLANICI, MİKRO ONLINE HESABIM EKSTRE kullanım ücretinin tamamını duruma göre MİKRO YAZILIM’a veya MİKRO YAZILIM'ın yetkili iş ortağına ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI’nın, MİKRO ONLINE HESABIM EKSTRE ürünü kullanım ücretini ödememesi durumunda, MİKRO YAZILIM, KULLANICI’nın MİKRO ONLINE HESABIM EKSTRE kullanım yetkilerini durdurabilecektir. Bu durum MİKRO YAZILIM’ın mevcut alacaklarından feragat ettiği anlamına gelmemektedir. MİKRO YAZILIM'ın işbu LİSANS KOŞULLARI ve mevzuattan doğan sair hakları saklıdır.

67.9. KULLANICI’nın MİKRO ONLINE HESABIM EKSTRE hizmeti alımının sona ermesi halinde MİKRO YAZILIM’ın, KULLANICI'nın üyelik döneminde yapılan banka hareketlerine erişime ilişkin herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır. Banka hareketlerinin MİKRO ONLINE HESABIM içerisinden, dışarıya aktarımından KULLANICI sorumludur.

67.10. KULLANICI, MİKRO ONLINE HESABIM EKSTRE ürününün kullanımı için banka başvurusu sonucunda aldığı şifre ile MİKRO ONLINE HESABIM EKSTRE programına giriş yaptıktan sonra hesap hareketleri MİKRO YAZILIM veya MİKRO YAZILIM’ın mevcut ve ilerideki iştirakleri ve bağlı şirketlerinin, sistemleri üzerinden KULLANICI'nın bilgisayarına veya yerel ağ içerisinde bulunan sunucuya aktarılmaya başlanacaktır. KULLANICI, banka hesap hareketlerinin bu yöntem ile kendisine sunulduğunu bilmektedir ve buradaki veri transferi için MİKRO YAZILIM’ı bankalar nezdinde yetkilendirdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

67.11. MİKRO YAZILIM, KULLANICI’nın banka hesap hareketlerinin aktarımı için MİKRO YAZILIM’ı yetkilendirdiği bankalardan gelen banka hesap hareketlerini KULLANICI’nın bilgisayarına veya yerel ağ içerisinde bulunan sunucuya aktarmakla sorumludur. MİKRO YAZILIM’ın, bu veriler doğrultusunda veya aktarılan bu veriler sonucunda KULLANICI’nın aldığı veya alacağı herhangi bir ticari, finansal, hukuksal karardan sorumluluğu bulunmamaktadır.

67.12. KULLANICI, MİKRO YAZILIM’ın MİKRO ONLINE HESABIM EKSTRE ürününü kesintisiz şekilde sunacağına dair açık veya dolaylı hiçbir garanti veya taahhüt vermediğini ve ayrıca KULLANICI'nın MİKRO ONLINE HESABIM EKSTRE ürünü üzerindeki faaliyetlerini KULLANICI’ya haber vermeden ve/veya sebep göstermeden derhal kısıtlayabilme, erteleyebilme, üyeliği ve/veya servisi sonlandırabilme hakkını saklı tuttuğunu bildiğini kabul etmektedir.

67.13. İşbu LİSANS KOŞULLARI, KULLANICI’nın MİKRO ONLINE HESABIM EKSTRE ürününü kullanmaya başlaması ile birlikte tümüyle geçerli olacaktır.

67.14. KULLANICI, MİKRO ONLINE HESABIM EKSTRE ürününün kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir maliyet veya zarar bakımından MİKRO YAZILIM’ın sorumlu olmadığını kabul etmektedir.

67.15. KULLANICI, MİKRO ONLINE HESABIM EKSTRE ürününe giriş yaparken beyan ettiği tüm bilgilerin kendisine ait, doğru ve güncel olduğunu kabul etmektedir. Bu bilgilerde bir değişiklik olması halinde KULLANICI, sistem üzerinden gerekli değişiklikleri yaparak bu bilgilerin güncel şekilde tutulmasını sağlamakla yükümlüdür.

67.16. Yazılım ve kaynak kodları dahil olmak üzere, MİKRO ONLINE HESABIM EKSTRE ürününe ilişkin, ürün ile bağlantılı ve uygulama içinde yer alan tüm materyallerinin fikri ve sınai mülkiyet hakları MİKRO YAZILIM’a aittir.

67.17. KULLANICI, MİKRO ONLINE HESABIM EKSTRE ürününe bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiçbir içerik, yazılım ya da başka herhangi bir malzeme iletmeyeceğini, MİKRO ONLINE HESABIM EKSTRE ürününün sunulmasını engelleyecek aktivitelerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

67.18. KULLANICI’nın MİKRO ONLINE HESABIM EKSTRE ürününü kullanım hakkı yalnızca programın (yazılımın) bilgisayara ve MİKRO YAZILIM tarafından izin verilen ve program uygunluğu olan diğer cihazlarlarda çalıştırılması, kullanılması ve görüntülenmesi haklarını kapsar.

67.19. KULLANICI MİKRO ONLINE HESABIM EKSTRE ürünü ile görüntüleyebildiği banka hesap özetlerini ve sair bilgileri yalnızca kendi sisteminde kullanmak kaydıyla arşivleme ya da yedekleme amaçlarıyla kopyalayabilir. Bu kopyalar da işbu LİSANS KOŞULLARI hükümlerine tabidir.

67.20. KULLANICI, ilgili mevzuatların emredici hükümleri kapsamında bankaların, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun ve/veya ilgili sair resmi kuruluşların veya devam etmekte olan bir yargılama/soruşturma/inceleme kapsamında herhangi bir adli veya idari merciinin KULLANICI ile ilgili herhangi bir bilgi/belge talebinde bulunması halinde MİKRO YAZILIM’ın KULLANICI ile ilgili talep edilen bilgiyi/belgeyi söz konusu kurumlara açıklayabileceğini peşinen kabul eder.

67.21. KULLANICI, kendisine ait kişisel verilerin ve sair MİKRO ONLINE HESABIM EKSTRE uygulaması üzerinde görüntülenebilen bilgilerinin MİKRO YAZILIM tarafından ilgili mevzuatlar kapsamında ve yine ilgili mevzuatlarda yer alan süre boyunca saklanabileceğini peşinen kabul eder.

67.22. KULLANICI, MİKRO ONLINE HESABIM EKSTRE ürününün sunulabilmesi için MİKRO YAZILIM’ın bankalar ile entegrasyon ve işbirliği içinde olduğunun ve bu kapsamda MİKRO YAZILIM’ın bankaların tabi olduğu mevzuata tabi olabileceğinin bilincindedir. KULLANICI, MİKRO YAZILIM’ın bankaların tabi olduğu mevzuat ve bu mevzuatta gerçekleştirilebilecek değişiklikler ve ileride yürürlüğe girebilecek sair mevzuatlar uyarınca KULLANICI'dan MİKRO ONLINE HESABIM EKSTRE ürününün kullanılabilmesi için ilave bilgi ve belge talebinde bulunabileceğini ve talep edilen bilgi ve belgelerin MİKRO YAZILIM’a sağlanmaması halinde ürünün kullanımını ve hizmeti durdurabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI ayrıca bahsedilen mevzuatta gerçekleşebilecek değişiklikler sebebiyle işbu LİSANS KOŞULLARI’nda yer alan veri saklama ve aktarım koşullarında değişiklikler olabileceğini ve MİKRO YAZILIM’ın söz konusu mevzuata uyum sağlayabilmesi için bu değişikliklerin MİKRO YAZILIM tarafından tek taraflı olarak yazılı bir bildirimle yapılabileceğini ve ayrıca MİKRO YAZILIM’ın bu doğrultuda ilgili kurum ve/veya kuruluşlar tarafından talep edilecek ilave bilgi ve belgeleri KULLANICI’nın onayını almaksızın ve KULLANICI’ya bildirimde bulunmaksızın talep eden kurum ve kuruluşlar ile paylaşabileceğini, bu hususta MİKRO YAZILIM’a karşı herhangi bir iddia veya talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

78. GİZLİLİK

78.1. TARAFLAR, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükteki kanun, yönetmelik ve mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydı ile, bu LİSANS KOŞULLARI’nın uygulanması dolayısıyla öğrendiği karşı tarafın hizmetleri, üretimi, icraatı, mali durumu ve benzeri hususlar ile herhangi bir şekilde işbu LİSANS KOŞULLARI ile ilgili olan veya teknik mahiyetteki her türlü bilgiyi muhafaza edeceğini, gizli ve sır olarak tutacağını kısmen veya tamamen üçüncü şahıs ve kuruluşlara doğrudan veya dolaylı hiçbir şekilde açıklamayacağını beyanla kabul ve taahhüt ederler.

78.2. TARAFLAR, kendilerine iletilen gizli bilgileri hiçbir şekilde başka amaçla kullanmayacak, dağıtamayacak, üçüncü kişilere aktarmayacak ve kendi çalışanlarının da bu gizlilik yükümlülüğüne uyması için gerekli tedbirleri alacaklardır.

78.3. Gizli bilgiler, TARAFLAR’ın yazılı ve/veya sözlü ve/veya elektronik formatta birbirlerine ilettikleri her türlü ürün, teknoloji, prosedür, program, finansla ilgili bilgi ve hedefler, veri, know-how, tasarım, yazılım, müşteri listesi, tarife ve benzeri bilgileri de içine alır. TARAFLAR gizli bilgileri gizli tutacaklar ve anılan bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere her türlü güvenlik önlemini alacaklardır.

78.4. İşbu LİSANS KOŞULLARI’nın herhangi bir nedenle sona ermesi halinde dahi, bu maddede yer alan yükümlülükler herhangi bir süreye tabi olmaksızın, TARAFLAR’ca süresiz olarak işbu 7. madde hükümleri dahilinde değerlendirilecektir.

89. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
89.1. MİKRO YAZILIM, PROGRAM güncellemeleri, PROGRAM desteğine ilişkin olarak size verilen hizmet ve ürünlerin sağlanmasını kolaylaştırmak ve PROGRAM’ın İşbu LİSANS KOŞULLARI’na uygun kullanımı doğrulamak için periyodik olarak toplanan, KULLANICI’nın bilgisayarı, sistem ve uygulama yazılımları ve çevre birimleri hakkındaki bilgiler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bilgi toplayabilecek, bulundurabilecek, işleyebilecek ve kullanabilecektir. MİKRO YAZILIM, bilgi sahiplerinin kimliğini bireysel olarak teşhis etmeyecek biçimde olduğu sürece, ürün ve hizmetlerini iyileştirmek veya KULLANICI’ya hizmet sağlamak için kullanabilecektir.

89.2. Yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve  Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında tarafımızca, KULLANICI tarafından sağlanan verilerin işbu LİSANS KOŞULLARI’nda açıklandığı şekilde, belirtilen gerekliliklerin ifa edilebilmesi, nitelikli hizmet sunulabilmesi, mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin ifa edilebilmesi amacıyla toplanması, işlenmesi ve kullanım türü, derecesi ve amacı ile ilgili olarak işbu madde ile bilgilendirme yapılmaktadır.

98.3. KULLANICI tarafından MİKRO YAZILIM'a veya MİKRO YAZILIM tarafından yetkilendirilmiş MİKRO YAZILIM iş ortaklarına sağlanan ve KULLANICI ve MİKRO YAZILIM arasındaki sözleşmesel ve ticari ilişki sebebiyle tarafımızca elde edilen bilgiler, mevcut ve ilerideki iştiraklerimiz, bağlı şirketlerimiz, hissedarlarımız, iş ortaklarımız, haleflerimiz, hizmet ve faaliyetlerimiz ile yan hizmetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler (hukuk ve vergi danışmanlarımız, bankalar, bağımsız denetçiler dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizlere hizmet sunabilmemiz için işbirliği yaptığımız veya yapabileceğimiz hizmet tedarikçileri) ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından muhtelif ürün/hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Bu veriler ayrıca mevzuatta gerekli görülen gereken durumlarda, idari, kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi halinde ilgili Merci ve Mahkemelere iletilebilir.

89.4. KULLANICI veya ilgili kişi, Kanun’un 11. maddesi kapsamında MİKRO YAZILIM’a başvurarak kendisi ile ilgili kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

89.5. KULLANICI’nın veya ilgili kişinin Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarını kullanmak ile ilgili talebini, kimliğin tespit edilebileceği gerekli bilgiler ile belirtilen haklardan hangisini kullanmayı talep ettiğine yönelik açıklama/açıklamalar ile yazılı olarak MİKRO YAZILIM’a iletmesi gerekmektedir. KULLANICI’nın veya ilgili kişinin talebi üzerine başvuru kabul edilecek veya gerekçesi açıklanarak reddedilerek cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde tarafımızca başvurunun gereği yerine getirilir. Başvurunun MİKRO YAZILIM hatasından kaynaklanması ve bu sebeple KULLANICI veya ilgili kişiden bir ücret tahsil edilmesi halinde alınan ücret iade edilecektir.

109. FESİH
KULLANICI’nın işbu LİSANS KOŞULLARI’nda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve/veya getirememesi ve bu surette LİSANS KOŞULLARI’nı ihlal etmesi durumunda, MİKRO YAZILIM önceden bildirimde bulunmaksızın KULLANICI’nın hizmete erişimini feshedebilir.

1011. DİĞER HÜKÜMLER

1011.1. İşbu LİSANS KOŞULLARI ile KULLANICI’ya sağlanmış olan hak ve sorumluluklar hiçbir şekilde bir başka gerçek veya tüzel kişiye ücret karşılığı veya ücretsiz olarak devredilemez, kiralanamaz, kullandırılamaz.

1011.2. İşbu LİSANS KOŞULLARI, MİKRO YAZILIM PROGRAMI’nın kullanımı konusunda taraflar arasındaki yapılmış tüm yazılı veya sözlü uzlaşmaların, bildirimlerin veya anlaşmaların yerine geçer.

1011.3. İşbu LİSANS KOŞULLARI’nın herhangi bir hükmü veya herhangi bir hükmünün ilgili bir kısmı herhangi bir nedenle uygulanamaz kabul edilirse, LİSANS KOŞULLARI’nın kalan hükümleri tüm geçerliliğiyle yürürlükte kalacaktır.

1011.4. MİKRO YAZILIM’ın İşbu LİSANS KOŞULLARI’ndan birini kullanmaması veya uygulamaması söz konusu düzenlemeden feragat ettiği anlamına gelmez.

1011.5. İşbu LİSANS KOŞULLARI Türk hukukuna tabi olup Anlaşmazlık durumunda T.C. İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İstanbul (Çağlayan) İcra Daireleri yetkilidir.

Copyright © 2020 MİKRO YAZILIM A.Ş. tüm hakları saklıdır.

MİKRO YAZILIM
http://www.mikro.com.tr