Nakit Akışı Nedir, Nasıl Yönetilir?

Muhasebe ve Finans Genel İş Yönetimi 3dk
Muhasebe ve Finans Genel İş Yönetimi

Kârlılıkla birlikte, bir işletmenin bekası için en önemli konulardan biri de nakit akışıdır.
Peki nedir bu nakit akışı, neden önemlidir ve işletmenin lehine olacak şekilde nasıl yönetilir? Detaylar yazımızda.

Nakit Akışı Nedir?

İşletmenizin kasasına belirli bir zaman dilimi içerisinde giren ve çıkan paraya, nakit akışı denir.
Bu kavramın bazen yalnızca kasadan çıkan parayı tanımladığı düşünülse de, bahsettiğimiz çift yönlü hareket çok önemlidir. Yani nakit akışında harcanan para kadar kazanılan para da önemlidir.

Nakit Akış Tablosu Nedir?

Nakit akış tablosu, bir şirketin belirli bir dönemdeki nakit girişlerini ve nakit çıkışlarını gösteren finansal bir tablodur. Nakit akış tablosu, bir şirketin nakit yönetimiyle ilgili bilgi sağlar ve şirketin likiditesini, nakit durumunu ve nakit akışını değerlendirmek için kullanılır.
Nakit akış tablosu genellikle üç ana bölümden oluşur:

  • İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı: Şirketin ana faaliyetleriyle ilgili nakit girişlerini ve çıkışlarını gösterir. Bu bölüm, işletmenin satışlarından elde ettiği nakit, tedarikçilere yapılan ödemeler, çalışan maaşları, vergi ödemeleri gibi işletmeyle doğrudan ilişkili nakit akışlarını içerir.
  • Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı: Şirketin varlık satın alımı veya satışı gibi yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit girişlerini ve çıkışlarını gösterir. Bu bölümde genellikle makineler, binalar, hisse senetleri veya tahviller gibi varlıkların alımı veya satımıyla ilgili nakit akışları yer alır.
  • Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı: Şirketin finansmanıyla ilgili nakit girişlerini ve çıkışlarını gösterir. Bu bölümde genellikle borç ödemeleri, hisse senedi ihracı veya temettü ödemeleri gibi finansmanla ilgili nakit akışları bulunur.

Nakit Akışı Tablosu Nasıl Hazırlanır?

Nakit akış tablosuna ilişkin standartlar 7 Nolu Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) ile belirlenmiştir. Buna göre bir nakit akış tablosunda bulunması gereken temel bilgiler şunlardır:

  • Dönem başında var olan nakit miktarı
  • Dönem içerisinde girişi yapılan nakitler
  • Dönem içerisinde çıkışı yapılan nakitler
  • Dönem bitiminde var olan nakit miktarı
  • Nakit miktarının artış veya azalış bilgileri ve detayları

Nakit Akışı ve Kârlılık Arasındaki Fark Nedir?

Vergiler, satın alımlar, çalışan maaşları ve diğer harcama kalemleri için bir şirketin nakde ihtiyacı vardır. İşte kâr, bu giderlerin, şirketin gelirinden çıkarıldığında elde edilen paradır. İşletmeye giren nakit pozitif nakit akışı olarak adlandırılırken, işletmeden çıkan nakde negatif nakit akışı deni.
Nakit akışı bazen kârlılıkla karıştırılır. Bir işletmenin en önemli finansal göstergelerinden biri olan kâr, sanıldığı gibi nakit anlamına gelmez. Zira bazen kârlılık seviyeniz yüksek bile olsa, nakit akışınız yeterli düzeyde olmadığında şirketiniz finansal anlamda pek çok tehlikeyle karşı karşıya gelir.
Şirketler işte bu sebeple, düzenli olarak bilanço, gelir ve nakit akışı tablolarını kontrol ederler. Şirketin sahip olduklarını ve borçlarını bilanço; kâr ve zararın detayını gelir tablosu; nakit giriş çıkışlarını ise nakit akışı tablosu gösterir.
Nakit ve kâr birbirine denk değilse, yani şirketin kârı artıyorken nakit akışı düşüşteyse, işler pek de yolunda gitmiyor demektir.

Nakit Akışı Nasıl Yönetilir?

Nakit akışınızı iyileştirmek ve doğru yönetmek için şu 5 öneriyi dikkate alabilirsiniz:

1. Finansal Durumunuzu Sık Sık Kontrol Edin


Bu kontrolleri aylık değil haftalık hatta birkaç günlük sürelerle yapmayı alışkanlık haline getirin. Finansal tablolarınızda kâr görmekle yetinmeyin, hem kârın zararla arasındaki farka, hem harcamalarınıza, hem de nakit akışınıza odaklanın.
Vadeyle satın aldığınız ancak borcunu ödemediğiniz ürün ve hizmetlerin bedelini dahi hesaba katın.

2. Nakit Rezervi Bulundurun


Beklenmedik bütçe açıkları ve diğer acil durumlar için bir köşede nakit rezervi tutun. Böylece acil durumlara kolayca müdahale edebilir ve hazırlıklı olabilirsiniz.

3. Tahsil/Ödeme Sürelerinizi Bilin ve Sürprizlere Açık Olun


Alacak ve borç tahsil süreleri, gelir gider tablonuzun yönetimi için oldukça önemlidir. Hangi müşterinin size ne kadar sürede ödeme yapacağını, sizin hangi alacaklıya ne kadar sürede ödeme yapmanız gerektiğini bilin.
Alacak sürelerinizi mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışın. Vadesi geldiği halde ödemesini tamamlamayan müşterileriniz olacaktır, bu tip durumlar için önceden hazırlık yapın.

4. Muhasebe için Profesyonel Destek Alın


Enerjinizi işinizi büyütmeye harcamak için, işletmenizin gelir ve giderinin idaresini, bu işin profesyonellerine devredin. Organizasyonunuz bir muhasebe departmanı kurmaya elverişli değilse, size dışarıdan destek olacak bir mali müşavirle çalışın. Her halükarda, finansal durumunuzu istediğiniz yerden yönetmenizi sağlayacak Mikro Yazılım gibi bir ön muhasebe programı kullanın.

5. Harcamalarınızı Kısın


Harcamalarınızı sınıflandırın. Zaruri ve düzenli harcamalarınızın yanında, ne kadar gereksiz harcama yaptığınızı da tespit edin.
İlk bakışta küçük gibi görünen bazı gereksiz harcamalar birleştiğinde sizin için ciddi bir nakit kaybına yol açıyor olabilir. Kasanızdan fazladan para çıkmasına sebep olan kalemleri ortadan kaldırarak tasarrufa başlayın.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.