Nöropazarlama (Neuromarketing) Nedir? Nasıl Yapılır?

Satış ve Pazarlama 4dk
Satış ve Pazarlama

Günümüzde pazarlama ve dijital pazarlama ürün veya hizmet satışı yapan işletmeler için en önde gelen yatırım alanlarından biri. Bu yazımızda, bir çeşit pazarlama tekniği olan nöropazarlama(neuromarketing) hakkında detayları sizlerle paylaşacağız.

Nöropazarlama Nedir?

İngilizcede “neuromarketing” olarak kullanılan nöropazarlama terimi, nörobilim ve pazarlama alanlarının kesişimindeki disiplinlerarası bir yaklaşımı ifade eder.
Bu pazarlama yönteminde, insan beyninin karar alma süreçlerini anlamak ve bu bilgiyi pazarlama stratejilerine entegre etmek için nörobilimsel teknikler kullanılır. Müşteri davranışlarını, tercihlerini ve tepkilerini daha derinlemesine anlamak için beyin aktivitesi ölçümleri, göz izleme teknikleri, EEG (elektroensefalografi) gibi araçlar kullanılır.
Bu sayede, ürün tasarımından reklam stratejilerine kadar birçok alanda daha etkili ve bilimsel temellere dayanan yaklaşımlar geliştirilebilir.

Nöropazarlama Kavramının Gelişimi

Dünyada nöropazarlama kavramı, ilk kez akademisyen araştırmacı Gerry Zaltman tarafından 1990 yılında dile getirilmiş ve patentleştirilmiştir.
Nöropazarlama araştırmaları içinde pazarlama alanında farklı araştırmalar yürüten Martin Lindstrom’un çalışması bir kilometre taşı niteliğindedir. Yaklaşık 3 yıl süren bu araştırmada, özellikle sigara bağımlılarıyla yapılan çalışma oldukça dikkat çekicidir. Lindstrom, sigara paketinin üzerindeki sağlık uyaranlarının sigara bağımlılarını ne şekilde etkilediğini nöropazarlama teknikleriyle araştırır. Bu araştırma sonucunda, paketin üzerinde yer alan hiçbir uyarının gerçekte sigara bağımlılarının satın alma kararını etkilemediği sonucuna varır.
Türkiye’de de nöropazarlama araştırmaları 2011 yılından bu yana yapılmaya başlanmıştır.
Bu kısımda atıf yapılan bilgiler hakkında detayları okumak için
Yeni Bir Pazarlama Yaklaşımı Olarak Nöropazarlama Üzerine Kuramsal Bir Araştırma
isimli akademik makaleden yararlanabilirsiniz.

Nöropazarlama Nasıl Çalışır?

Nöropazarlama, insanların beyin aktivitelerini ölçerek, tüketici davranışlarını, tercihlerini ve tepkilerini daha derinlemesine anlamayı amaçlar.
Nöropazarlamada kullanılan tekniklerden bazıları şöyle:

 • FMRI (fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme)
 • EEG (elektroensefalografi)
 • Göz izleme teknikleri
 • Biyolojik ölçümler

Öyleyse nöropazarlama nasıl yapılır, detaylarıyla gözden geçirelim.

fMRI ile Nöropazarlama

Bu yöntemde, tüketiciler fMRI tarayıcısına yerleştirilir ve belirli pazarlama uyarıcılarına (örneğin, reklamlar, ürün görselleri) maruz bırakılırken beyin aktiviteleri kaydedilir. Bu veriler, tüketicilerin reklamlara, ürünlere veya markalara nasıl tepki verdiklerini anlamak için kullanılır.
Örneğin, hangi reklam öğelerinin daha fazla dikkat çektiği, duygusal etkileri ve reklamın hatırlanabilirliği gibi faktörler incelenebilir. Bu bilgiler, pazarlama stratejilerinin daha iyi şekillendirilmesine ve daha etkili reklam kampanyalarının oluşturulmasına yardımcı olur.

EEG ile Nöropazarlama

Bu yöntemde, tüketicilere EEG cihazları takılır ve belirli pazarlama uyarıcılarına (örneğin, reklamlar, ürün görselleri) maruz bırakılırken beyin dalgaları kaydedilir. Bu veriler, tüketicilerin duygusal tepkilerini, dikkat seviyelerini ve ürün veya marka ile ilişkilendirdikleri bellek oluşumunu anlamak için kullanılır.

Göz İzleme Teknikleri ile Nöropazarlama

Göz izleme teknikleri ile nöropazarlama, tüketicilerin göz hareketlerini izleyerek pazarlama stratejilerini analiz etmeyi sağlar.
Bu yöntemde, tüketicilere bir göz izleme cihazı takılır ve belirli pazarlama uyarıcılarına (örneğin, reklamlar, ürün görselleri) maruz bırakılırken göz hareketleri kaydedilir. Göz izleme verileri, tüketicilerin dikkat odaklarını, görsel ilgi noktalarını ve bir ürün veya markayı nasıl algıladıklarını anlamak için kullanılır.
Örneğin, reklamın hangi bölümlerinin daha fazla dikkat çektiği, tüketicilerin ürün görsellerini nasıl taradığı ve hangi detayların daha fazla önemsendiği gibi faktörler incelenebilir.

Biyolojik Ölçümlerle Nöropazarlama

Biyolojik ölçümlerle nöropazarlama, tüketicilerin biyolojik tepkilerini ölçerek pazarlama stratejilerini analiz etmeyi sağlar.
Bu yöntemde, tüketicilere biyolojik parametreleri izlemek için sensörler takılır ve belirli pazarlama uyarıcılarına (örneğin, reklamlar, ürün görselleri) maruz bırakılırken kalp atış hızı, deri iletkenliği veya hormonal değişiklikler gibi biyolojik tepkiler kaydedilir. Bu biyolojik veriler, tüketicilerin duygusal tepkilerini, stres seviyelerini ve ürün veya marka ile ilişkilendirdikleri duygusal bağlantıları anlamak için kullanılır.
Örneğin, hangi reklam öğelerinin daha fazla stres yarattığı, tüketicilerin duygusal olarak nasıl yanıt verdikleri ve marka ile ilişkilendirdikleri duygusal bağlantıların gücü gibi faktörler incelenebilir.

Nöropazarlamanın Avantajları Nelerdir?

Nöropazarlamanın işletmelere sağlayabileceği faydalara yakından bir bakış atalım:

Derinlemesine İnceleme

Nöropazarlama, geleneksel anketler veya odak grupları gibi yöntemlerden daha derinlemesine bir anlayış sağlar. Çünkü beyin aktivitesini ölçerek tüketicilerin bilinçaltında nelerin dikkat çektiğini ve duygusal olarak nasıl tepki verdiklerini anlamak mümkün olur.

Objektif Veriler

Nöropazarlama yaklaşımı subjektif yanıtların ötesine geçer. Tüketicilerin gerçek tepkilerini ölçer, böylece daha objektif verilere dayalı kararlar alınabilir.

Rekabet Avantajı

Nöropazarlama, bir markayı rakiplerinden ayıran özellikleri belirlemek ve benzersiz bir rekabet avantajı elde etmek için kullanılabilir. Markalar, tüketicilerin beyninde kalıcı izler bırakmak için daha etkili stratejiler geliştirebilirler. Bu da markanın pazar payını artırmasına yardımcı olabilir.

Ürün ve Hizmet Geliştirme

Nöropazarlama, ürün tasarımı ve hizmet geliştirme süreçlerinde değerli bilgiler sağlar. Tüketicilerin isteklerini ve ihtiyaçlarını daha iyi anlamak, daha uygun ürün ve hizmetler sunmak için tasarımcılara ve geliştiricilere rehberlik eder.

Nöropazarlama Hangi Alanlarda Kullanılır?

Nöropazarlama veya neuromarketing tekniklerinin kullanım alanlarını şöyle özetleyebiliriz:

 • Reklam ve Marka Stratejileri: Reklam kampanyalarının etkinliğini artırmak ve marka algısını güçlendirmek için nöropazarlama teknikleri kullanılır.
 • Ürün Tasarımı ve Geliştirme: Tüketicilerin ürünleri nasıl algıladıklarını ve kullanacaklarını anlamak için nöropazarlama yapılabilir.
 • Perakende ve Mağaza Düzenlemesi: Mağaza içi düzenleme, ürün yerleşimi ve vitrin tasarımı gibi faktörler nöropazarlama ile optimize edilebilir.
 • Tüketici Davranışları ve Karar Alma Süreçleri: Tüketicilerin satın alma kararlarını, tercihlerini ve davranışlarını anlamak için bir nöropazarlama araştırması yürütülebilir.
 • Dijital Pazarlama ve Web Tasarımı: İnternet sitelerinin ve dijital içeriğin tüketiciler üzerindeki etkisini ölçmek ve optimize etmek için nöropazarlama tekniklerinden faydalanılabilir.
 • Fiyatlandırma Stratejileri: Tüketicilerin fiyat duyarlılığını ve algılarını anlamak için nöropazarlama yapılabilir ve bu bilgiler fiyatlandırma stratejilerinin belirlenmesinde kullanılabilir.

Nöropazarlamada Etik Tartışmalar

Nöropazarlama etkinliği kanıtlanmış bir pazarlama alanı olmasına rağmen yapılmaya başlandığı yıllardan bu yana bazı etik tartışmalara neden olmuştur.

 • Bu tartışmaların başında tüketicilerin gizliliği ve kişisel mahremiyeti konusu gelir; zira bu teknikler bireylerin zihinsel süreçlerine dair çok özel bilgilere erişim sağlar ve bu bilgilerin kullanımı etik kaygıları doğurabilir.
 • Bazı araştırmacılar bu teknolojilerin manipülatif olduğunu düşünüp tüketici özgürlüğünü tehlikeye atabileceğini öne sürerler.
 • Diğer bir tartışma ise bu tekniklerin etkinliği ve güvenilirliği konusundadır. Bazıları, beyin aktivitesi verilerinin doğru şekilde yorumlanmasının güçlükleri olduğunu ve bu nedenle elde edilen sonuçların sorgulanabilir olduğunu belirtirler.

Bu nedenlerle, nöropazarlama uygulamaları etik kurallara ve yasal düzenlemelere sıkı sıkıya bağlı olmalı ve tüketici haklarını koruyacak şekilde kullanılmalıdır.