Noter makbuzu muhasebe kaydı nasıl olur?

Genel 2dk
Genel

Bugünkü yazımızda noter makbuzunun muhasebe kaydını anlattık.

Noter makbuzu muhasebe kaydı

Türk Ticaret Kanunu’nun bildirdiği üzere defter ve belgeler kullanılmaya başlanmadan önce notere tasdik ettirilmelidir. Bilindiği üzere elde defter tutma işlemi geride kaldı ve defterler dijital ortamlarda tutulmaya başlandı. Günümüzde sürekli formlar veya A4 kağıtları, mali müşavirler aracılığıyla numaralandırılır ve notere götürülür. Noterler sürekli defterleri ve A4 kağıtlarını mühürleyerek tasdik eder. Aşağıda örneği verildiği üzere noterler, defterlerin baş kısmına defterin ne defteri olduğunu, kaç sayfası olduğunu ve noter bilgilerini düzenleyerek mükellef kimselere verir.

**XX NOTERİ …

Tel:                                                                                                          Yevmiye No:… ** Tasdik Tarihi:… **DEFTER SAHİBİNİN:
Adı,Soyadı Ünvanı…
İş Adresi…
İş veya Mesleğin Konusu…
Sicil No… 
Vergi Dairesi…
Vergi Hesap No…
DEFTERİNNev’i…
Sayfa Sayısı…
Kullanılacağı Hesap Dönemi…
Yukarıda sahip ve vasıfları yazılı bu defter T. Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince bütün sayfaları ayrı ayrı mühürlenerek Tasdik edildi.            ** XX. NOTERİ X

Noterler, defter tasdik noter formunda noterle ilgili, adres ve isim, tarih ve yevmiye no gibi bilgileri girdikten sonra defter sahibiyle ilgili bilgileri girerler. Defter sahibinin adı ve soyadının yanında işletmesinin bilgileri ve defterin kullanılacağı hesap dönemi bilgileri yer alır.

Noter Makbuzu örneği ise şu şekildedir:

Muhasebe kaydı yapılmasının ardından noterden alınan hizmet karşılığı yukarıdaki gibi noterlik makbuzu verilir.

Şirketinizin tüm girdi ve çıktılarını tek bir platform üzerinden takip edebilmek için Mikro Yazılım İşletme Defteri Programı kullanabilir, işletmenize ait kayıtları güvenle saklayabilirsiniz. Aynı zamanda Mikro Yazılım e-defter uygulaması ile işletmenize ait kayıtları dijital ortamda tutarken iş gücünden ve zamandan tasarruf edebilirsiniz.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.