Noter Makbuzu Muhasebe Kaydı Nasıl Olur?

Genel 2dk
Genel

Bugünkü yazımızda noter makbuzunun muhasebe kaydını anlattık.

Noterde Defter Tasdik İşlemi Nedir?

Türk Ticaret Kanunu’nun bildirdiği üzere defter ve belgeler kullanılmaya başlanmadan önce notere tasdik ettirilmelidir. Bilindiği üzere elde defter tutma işlemi geride kaldı ve defterler dijital ortamlarda tutulmaya başlandı. Günümüzde sürekli formlar veya A4 kağıtları, mali müşavirler aracılığıyla numaralandırılır ve notere götürülür. Noterler sürekli defterleri ve A4 kağıtlarını mühürleyerek tasdik eder.

Noter Tasdiği Örneği

Aşağıda örneği verildiği üzere noterler, defterlerin baş kısmına defterin ne defteri olduğunu, kaç sayfası olduğunu ve noter bilgilerini düzenleyerek mükellef kimselere verir.

XX NOTERİ …

Tel: Yevmiye No:… Tasdik Tarihi:… DEFTER SAHİBİNİN:
Adı,Soyadı Ünvanı…
İş Adresi…
İş veya Mesleğin Konusu…
Sicil No…
Vergi Dairesi…
Vergi Hesap No…
DEFTERİNNev’i…
Sayfa Sayısı…
Kullanılacağı Hesap Dönemi…
Yukarıda sahip ve vasıfları yazılı bu defter T. Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince bütün sayfaları ayrı ayrı mühürlenerek Tasdik edildi. XX. NOTERİ X

Defter Tasdik Noter Formunda Hangi Bilgiler Bulunur?

Noterler, defter tasdik noter formunda noterle ilgili, adres ve isim, tarih ve yevmiye no gibi bilgileri girdikten sonra defter sahibiyle ilgili bilgileri girerler.
Defter sahibinin adı ve soyadının yanında işletmesinin bilgileri ve defterin kullanılacağı hesap dönemi bilgileri yer alır.

Noter Makbuzu Örneği

Bir noter Makbuzu örneği incelemek için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı Defter Beyan Sistemi Noterlik Makbuzu Kaydı isimli videoyu izleyebilirsiniz.
Muhasebe kaydı yapılmasının ardından noterden alınan hizmet karşılığı yukarıdaki gibi noterlik makbuzu verilir.