Ön Fizibilite Nedir? Nasıl Yapılır?

İş Yönetimi 3dk
İş Yönetimi

Ön fizibilite çalışması, birçok şirket, kurum ve projenin kilometre taşlarını temsil eder.
Ön fizibilite çalışması nedir, ön fizibilite çalışması neden yapılır, ön fizibilite çalışması ile fizibilite çalışmasının farkları nelerdir gibi soruların yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz.

Ön Fizibilite Nedir?

Bir projenin gerçekleştirilebilirliğiyle ilgili bir ön çalışma olan fizibilite öncesinde yapılan değerlendirme ve hazırlık aşamaları ön fizibilite olarak adlandırılabilir. Daha iyi rekabet edebilen, uzun soluklu proje ve ürünler çıkarmayı hedefleyen şirket ve kurumlar en iyi yatırımı tercih edebilmek için ön fizibilite çalışması yapmalıdır.
Bu nedenle ön fizibilite çalışması adeta bir kurtarıcı rolü üstlenir.

Ön Fizibilitenin Kapsamı Nedir?

Ön fizibilite, yatırımla ilgili herhangi bir somut adım atılmadan önce tasarlanan projenin teknik ve ekonomik çalışmalarını kapsar. Fizibilite çalışması başlamadan önce gerçekleştirilecek olan bütün araştırma, düzenleme ve tasarımlar ön fizibilite kapsamında değerlendirilir. Ön fizibilite çalışmalarının içeriği; çalışma yapılacak sektöre, planlanan işin niteliğine ve kapsamına göre değişkenlik gösterir.

Ön Fizibilite Çalışması Nedir?

Ön fizibilite çalışmaları, hayata geçirilmesi düşünülen potansiyel bir projenin erken aşama analizidir. Şirket veya kurumun farklı departmanlarından çalışanların oluşturduğu bir ekip tarafından yürütülür ve şirket paydaşlarına bir projeye yeşil ışık yakmaları, potansiyel yatırımlar arasında seçim yapmaları için ihtiyaç duydukları temel bilgileri vermek üzere tasarlanmıştır.
Bu çalışmalar bir projenin lojistiği, sermaye gereksinimleri, temel zorlukları ve karar verme süreci için önemli olduğu düşünülen diğer bilgiler hakkında genel bir bakış sunar.

Hangi Durumlarda Ön Fizibilite Çalışması Yapılır?

Ön fizibilite çalışması, yapılması planlanan projelerin, hayata geçirilebilirliğinin ön testinin yapıldığı bir tasarım ve araştırma aşamasıdır. Bazı ihtiyaç ve istekler neticesinde ön fizibilite çalışmaları yapılır. Ön fizibilite çalışması yapılan durumlar şu şekildedir:

  • Hayata geçirilmesi istenen birden fazla yatırım fikri var ancak karar verilemiyor ise, bir ön fizibilite çalışması karar sürecine yardımcı olabilir. Karar verildikten sonra seçilen yatırım için fizibilite çalışmalarına başlanır.
  • Uygunluğu tam olarak kestirilemeyen yatırımlar ile ilgili pahalı ve derinlemesine analizler yapılmadan önce ön fizibilite çalışmaları gerçekleştirilebilir. Bu sayede fikir üzerine daha yoğun çalışmalar yapılıp yapılmayacağına karar verilebilir.
  • Ön fizibilite çalışmaları sayesinde girişimcilerin yatırım fikri hakkında bilgilenmeleri sağlanabilir.
  • Fizibilite çalışmaları, genellikle ön fizibilite çalışmalarına göre çok daha yüksek maliyetlere ve zamanlara mal olur. Bu nedenle ön fizibilite çalışmaları yapılabilir. Ancak bu, birkaç iş fikri arasında kalındığında tercih edilebilecek bir durumdur. Proje seçenekleri elendiğinde seçilen yatırım fikri için tekrar fizibilite çalışmalarına başlanır. Böylelikle işin derin analizleri, artı ve eksilerinin daha geniş çaplı çalışmaları ve yatırımcıların istediği diğer bileşenler daha iyi anlaşılır hale gelir.

Ön Fizibilite Çalışması ile Fizibilite Çalışması Arasındaki Farklar Nelerdir?

Ön fizibilite ve fizibilite çalışmaları birbiriyle oldukça bağlantılıdır. Farklılıklarını anlamak, bu iki çalışmanın ne olduğu ve nasıl kullanılacağı hakkında daha net fikirlere sahip olmanızı sağlar.
Ön fizibilite çalışması, en iyi iş senaryolarını belirlemek, analiz etmek ve seçmek için yapılan bir ön çalışmadır. Bu çalışma sayesinde, birden fazla iş senaryosu olduğunu varsayıldığında, hangisinin hem teknik hem de finansal olarak en iyisi olduğunu bilmek kolaylaşır. Ön fizibilitede, birkaç fikir arasından en iyi fikir seçilebilir. Çünkü her senaryonun derinlemesine incelenmesi madi açıdan zor olacak ve zaman alacak. Bu nedenle, kestirme yöntem olarak ön fizibilite çalışması bu erken aşamada kabul edilebilir bulunur ve yatırım maliyetinin küçük bileşenlerini belirlemek için kullanılabilir.
Seçilen senaryonun uygulanabilir olduğu düşünülürse seçilen proje senaryosunun daha derin analizini elde etmek için fizibilite çalışmasına devam edilmesi önerilir.
Fizibilite çalışması, projenin nihai mühendislik ve inşaat aşamasına kadar ilerletilmesi gerekip gerekmediğini belirlemek için yeterli bilgiyi sunan, test çalışmasına ve mühendislik analizine dayalı bir mühendislik çalışmasıdır. Bu bir “git/gitme” karar noktasıdır ve bu nedenle fizibilite aşamasında hayır cevabı alınabilir. Bununla birlikte, bir proje fizibilite etüdü aşamasına ilerlediğinde, şirketler genellikle önemli miktarda sermaye ve profesyonel itibar taahhüt ederler ve bu nedenle cevabın projenin uygulanabilir olduğu şeklinde olacağını varsayarlar. Bu fizibilite çalışması ile ön fizibilite çalışması arasındaki ikinci farkı oluşturur.
Projenin yürütülmesi için finansal kaynağın nasıl bulunacağı konusunda hala soru işaretleri varsa, öncelikle ön fizibilite çalışması düzenlemek düşünülmelidir. Ön fizibilite etüdünden farklı olarak, fizibilite çalışmasına geçildiğinde finansal kaynaklar için hazır olunmalıdır.


Ön fizibilite çalışması yaparken aradığınız çözüm Mikro Yazılım’da.