Patent Nedir? Nasıl Alınır?

Genel Girişimcilik Hukuk ve Vergi Satış ve Pazarlama 2dk
Genel Girişimcilik Hukuk ve Vergi Satış ve Pazarlama

Bu yazımızda, özellikle girişimciler için kritik öneme sahip olan patent konusunu ele alarak patentin nasıl alındığını açıkladık.

Patent Nedir?

“Patent” sözcüğü, Latince’de ‘açık bırakmak’ anlamına gelen ‘pateden’ sözcüğünden türetilmiştir. ‘Buluş belgesi’ olarak da adlandırılan patent, buluş ve icatların haklarının korunmasını, yalnızca onu bulan kişiye ait olmasını sağlar. Bulunan şeyin teknik sorunlara teknik çözümler üretmesi, sanayi içerisinde uygulanabilir olması ve seri olarak üretilebilmesi beklenir. Bununla birlikte önemli bir yaratıcılık etkinliği sonucunda herkesin bulabileceği kadar basit olması da gerekir.
Patent sayesinde buluş ya da icat, belge sahibinin izni olmadan üretilemez, kullanılamaz veya satılamaz. Böylece buluş, buluşu yapan kişinin mülkiyeti haline gelir ve buluş yalnızca bu kişi tarafından kullanılabilir. Buluşu yapan kişi, buluşunu lisans ile beraber kullanmak üzere başkasına izin verebilir, buluşunu izinsiz kullananlar için de yasal yollara başvurabilir.

Patent Başvuru Miktarı Ne Kadardır?

Marka patent başvurusu miktarı 1990’lı yıllarda yılda 15 bin civarında iken, 2011 itibarıyla 100 bini geçmiştir.

Patent Neden Önemlidir?

Patent, emek ve zaman harcayarak bulunan bir ürünün başkaları tarafından izinsiz biçimde kullanıp üretilmesini ve satılmasını önler. Bu amacı taşıyan bir belge ile ürünü tüm hakları ile bulan kişiye ait kılar. Bu nedenle, marka tescili yapmak ve geliştirilen ürünlerin patentini almak bugünkü teknoloji gelişmeler düşünüldüğünde ve dünyanın küreselleşme hızı içinde her zamankinden daha önemlidir.

Patent Sisteminde Faydalı Model Nedir?

Faydalı model, Türkiye’de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen bir buluşun, buluş sahibine 10 yıl süreyle bu buluşu üretme ve pazarlama hakkını tanıyamamasını sağlar. Az maliyet ile yurt içinde geliştirilmiş ürüne koruma sağlayan faydalı model, kimyasal maddeler ve yöntemler hariç olmak üzere patente konu olabilecek tüm ürünlere verilebilir.
Fakat faydalı model yalnızca yeni ürünler için geçerlidir. Buluşun yeni olmadığı ispat ve tespit edilirse belge mahkeme yolu ile iptal edilir.

Patent Nasıl Alınır?

Patent ve faydalı model belgesi veren tek yetikili kurum Türk Patent Enstitüsü’dür.
Başvuruların elden teslim edilmesi, posta yolu ile iletilmesi veya internet üzerinden başvurulması gerekir.
Türk Patent’in sitesine
http://www.tpe.gov.tr
adresinden erişebilirsiniz.