Personel Maliyeti Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Muhasebe ve Finans Mikro Ürünler 2dk
Muhasebe ve Finans Mikro Ürünler

Maaş giderleri, pek çok şirketin en büyük gider kalemlerinden birini oluşturur. Bu yüzden bir çalışanın işletmeye olan maliyeti, insan kaynakları yönetiminin ilgilendiği ana konu başlıklarından biridir. Bu anlamda, personel maliyetleri insan kaynakları ve muhasebe sorumlularına da önemli bir misyon yükler.
Bu yazıda, sağlıklı bir personel maliyeti hesabının nasıl olması gerektiğinden bahsedeceğiz.

Personel Maliyeti Nedir?

Bir personel çalıştıran işverenin katlandığı maliyet, işveren personel maliyetidir. Yani kısaca, personel maliyeti çalışanın gider kalemlerini kapsar.

Personel Maliyeti Hesabı Neden Önemlidir?

Bir çalışan işe başlamadan önce, işletmeye olan maliyetinin hesaplanması gerekir. Bu sayede, insan kaynakları yönetimi sağlam verilere dayandırılarak yapılabilir. Eğer bu hesap çalışan işe başlamadan önce yapılıp bilinmezse ya da hesapta bir yanlışlık yapılırsa, işletme ileride daha çok prim ve vergi ödemek zorunda kalabilir.
Bir personelin işletmeye ne kadara mal olacağını bilmek, personel tercihi yaparken dikkate alınması gereken etmenler arasındadır. Yapılan hesapla, personelin şirkete katacakları ve sebep olacağı maliyetin dengede olup olmadığı kontrol edilebilir.
Yeni bir ticari yıl başlamadan önce, tüm işletmelerin bütçe planı yapması önerilir. Planlanan bütçeye sadık kalınıp kalınmadığını belirleyen faktörlerin başında da personel maliyeti gelir.

Personel Maliyeti Hesabı Nasıl Yapılır?

Personel maliyeti, personel başına bireysel olarak hesaplanabileceği gibi bir ya da daha fazla departman veya şirketin tamamı için ortalama bir değer elde edilecek şekilde de hesaplanabilir.

Ortalama personel maliyeti hesabı nasıl yapılır?

Ortalama personel maliyeti, personele yapılan ücret, ikramiye ve sigorta primi ödemeleri ile diğer tüm ödemelerin tam zamanlı çalışan sayısına bölünmesiyle elde edilir. Ortalama personel maliyetini hesaplamak için aşağıdaki bilgiler bilinmelidir:

  • Dönem başındaki tam zamanlı çalışan sayısı
  • Dönem sonundaki tam zamanlı çalışan sayısı
  • Personel ücretleri / İkramiyeler
  • Sigorta primleri ve diğer personel giderleri

Bu bilgilerle toplam personel maliyetini ve ortalama tam zamanlı çalışan sayısını belirleyebilir, ardınndan da ortalama personel maliyetini hesaplayabilirsiniz:

  • Toplam personel maliyeti: Personel ücretleri + ikramiyeler + sigorta primleri ve diğer personel giderleri
  • Ortalama tam zamanlı çalışan sayısı: Dönem başındaki tam zamanlı çalışan sayısı + dönem sonundaki tam zamanlı çalışan sayısı / 2
  • Ortalama personel maliyeti: Toplam personel maliyeti / ortalama tam zamanlı personel sayısı

Bireysel Personel Maliyeti Hesabı Nasıl Yapılır?

Bir personelin işverene maliyeti, brüt maaş ve SGK işveren payının toplamıdır. Brüt maaş ise, net maaşa SGK işçi payı ile gelir ve damga vergilerinin eklenmiş halidir. Buna göre şöyle bir formül kullanabiliriz:
İşçinin işverene maliyeti= Brüt maaş(net maaş + SGK işçi payı [SGK primi + işsizlik primi]+ gelir vergisi + damga vergisi) + SGK işveren payı


Muhasebenizi ilgilendiren tüm hesaplama işlemlerinde aradığınız çözüm Mikro Yazılım’da!