ROI Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Muhasebe ve Finans Genel 3dk
Muhasebe ve Finans Genel

Bu yazıda, e-ticaret sektöründe önemli bir kavram olan ROI hakkında ROI nedir, ROI nasıl hesaplanır gibi soruların cevabını öğrenebilirsiniz.

ROI Nedir?

Şirketlerin veya girişimcilerin bir işe başlama süreçlerinden önce ya da iş süreçleri sırasında kullandığı bir kavram olan ROI, pek çok kişinin “ROI nedir” sorusunu sormasına yol açıyor.
ROI, yatırım getirisi anlamına gelir. Bir yatırımın karlılık ya da verimlilik performansını tespit etmeye yarayan performans ölçüsü olarak ifade edilebilir. Kısa bir şekilde bahsetmek gerekirse, bir yatırımın maliyetine göre belirli bir yatırımın geri dönüş tutarını ölçmeye yarayan kavrama ROI adı verilir.

e-Ticarette ROI Nedir?


E-ticarette ROI, e-ticaret yatırımlarının geri dönüşünü ölçmek için kullanılan bir metriktir. E-ticaret ROI, e-ticaret satışlarından elde edilen karın, e-ticaret yatırımlarına göre düzenlenen oranıdır.
E-ticaret ROI, (kar / yatırım) x 100 olarak hesaplanır. Bu oran, e-ticaret işletmelerinin yatırımlarının ne kadar karlı olduğunu gösterir ve e-ticaret işletmelerinin yatırım kararlarını verimli hale getirmesine yardımcı olur. Özellikle E-ticaret için önemli olan maliyetleri sınırlamak için bu oran kullanılır.

ROI Açılımı Nedir?


ROI kavramının açılımı “Return on Investment”dir. Türkçe olarak ise “yatırım getirisi” anlamına gelir.
Yatırım getirisi, yatırımın maliyete bölünmesi ile elde edilir. Bu nedenle, ROI sayesinde bir yatırımın belirli bir alandaki performansı ölçülebilir.
Tanım olarak kolay bir kavram olarak görülse de ROI, içerisinde pek çok metriği barındırır. Bu nedenle, doğru bir şekilde hesaplanması gerekir.

ROI Nasıl Hesaplanır?

ROI, yatırımın net kazancının yatırım tutarına bölünmesiyle ve sonucun yüzde olarak ifade edilmesiyle hesaplanır. Matematiksel olarak, ROI = (Net Kazanç / Yatırım Tutarı) x 100 şeklinde ifade edilir.
Örneğin, bir yatırımın net kazancı 10,000 TL ve yatırım tutarı 50,000 TL ise, ROI = (10000 / 50000) x 100 = 20% olur. Bu, yatırımın yıllık %20 kar ettiği anlamına gelir.
Aynı şekilde bir yatırımın net zararı, ROI = (Net Zarar / Yatırım Tutarı) x 100 şeklinde hesaplanır.

ROİ Neden Önemlidir?

ROI, yatırımın performansını ölçmek için kullanılan önemli bir göstergedir. Yüksek bir ROİ yatırımın daha yüksek bir getiri sağladığı ve aynı zamanda daha az risk içerdiği anlamına gelir.
ROI’nin önemi, bir yatırımın karlılığını değerlendirmek, kaynakların verimli kullanımını sağlamak, karar verme süreçlerinde kullanmak ve yatırım performansını izlemek için kullanılmasıyla ilişkilidir. İşletmeler ve bireyler, yaptıkları yatırımların gerçekten getiri sağlayıp sağlamadığını belirlemek, kaynakları en iyi şekilde kullanmak, stratejilerini ayarlamak ve karlılıklarını artırmak için ROI’yi kullanırlar.

ROI Kavramının Özellikleri Nelerdir?

ROI kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için bu kavramın sahip olduğu özellikler hakkında detaylı bilgi sahibi olmak gerekir. Bu konuda ne kadar bilgi sahibi olunursa hesaplama ve analiz konusunda da daha başarılı sonuçlar alınabilir. ROI kavramının başlıca özellikleri şunlardır:

 • Yatırımın getirisini ölçer: ROI, bir yatırımın ne kadar kazandırdığını veya ne kadar zarar ettiğini ölçer.
 • Yatırımın karlılığını gösterir: ROI, yatırımın karlı olup olmadığını gösterir. Eğer ROI pozitif ise, yatırım karlıdır ve eğer negatif ise, yatırım zararlıdır.
 • Yatırımın performansını ölçer: ROI, yatırımın ne kadar iyi performans gösterdiğini ölçer ve yatırımın performansını diğer yatırımlarla karşılaştırmak için kullanılabilir.
 • Risk oranını gösterir: ROI, yatırımın risk oranını da gösterir. Yatırımın ROI’su yüksek ise, yatırım daha az risk içerir.
 • Yatırım süresine bağlıdır: ROI, yatırım süresine göre değişebilir. Uzun vadeli yatırımlar genellikle daha yüksek ROI sağlar, ancak kısa vadeli yatırımlar daha az ROI sağlar.
 • Yatırımın miktarına bağlıdır: ROI, yatırım miktarına da bağlı olarak değişebilir. Yatırım miktarı arttıkça ROI da artar.

ROI’nin Avantajları Nelerdir?

ROI şirketlere pek çok avantaj sağlamaktadır. Bu avantajlar şöyle açıklanabilir:

 • Yatırım kararlarının verimliliği: ROI hesaplaması, şirketin yatırım kararlarının verimliliğini ölçer ve şirketin yatırım yaptığı projelerin getirisini karşılaştırmasına olanak tanır.
 • Yatırım performansının izlenmesi: ROI hesaplaması, şirketin yatırım performansını izlemesine ve yatırımların ne kadar karlı olduğunu görmesine olanak tanır.
 • Risk yönetimi: ROI hesaplaması, şirketin yatırım yaptığı projelerin risk oranlarını ölçer ve şirketin risk yönetimini daha etkili hale getirmesine olanak tanır.
 • Finansal planlamayı destekler: ROI hesaplaması, şirketin finansal planlamasını destekler ve şirketin gelecekteki yatırım kararlarını daha bilinçli hale getirmesine olanak tanır.
 • Yatırım alternatiflerini karşılaştırması: ROI hesaplaması, şirketin farklı yatırım alternatiflerini karşılaştırmasına olanak tanır, böylece şirket en karlı yatırımı seçebilir.
 • Yatırımların sonuçlarını ölçer: ROI hesaplaması, şirketin yatırımların sonuçlarını ölçer ve yatırımların ne kadar karlı olduğunu gösterir.

İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.