Şirket Unvanı Nedir? Nasıl Seçilir?

Girişimcilik Hukuk ve Vergi KOBİ İş Yönetimi 3dk
Girişimcilik Hukuk ve Vergi KOBİ İş Yönetimi

Şirket unvanları ticari hayat içerisinde prestij anlamında önemli olduğu kadar aynı zamanda da resmi öneme sahiptir. Bu nedenle de şirket unvanları seçimi türlere göre dikkat edilmesi gereken farklılıklar söz konusudur. Detaylar yazımızda.

Şirket Unvanı Nedir?

“Şirket unvanı” terimi, bir şirketin resmi olarak kullanmakta olduğu ismi ifade eder. Şirket unvanı, şirketin hukuki belgelerinde, ticari işlemlerinde ve iletişimlerinde kullanılır. Şirket unvanı, genellikle şirketin tescilli adını ve hukuki statüsünü yansıtır.
Örneğin “ABC Anonim Şirketi” veya “XYZ Limited Şirketi” gibi unvanlar kullanılabilir. Şirket unvanı genellikle şirketin kuruluş belgelerinde belirtilir ve o şirketi diğer şirketlerden ayırt etmek için kullanılır. Unvan aynı zamanda şirketin ticari markası veya logosu ile de ilişkilendirilebilir.

Şirket Türleri Nelerdir?

Yaygın olarak karşılaşılan şirket türleri şunlar:

 • Anonim Şirket (A.Ş.): Sahipliğin hisse senetleriyle temsil edildiği ve hissedarların sınırlı sorumluluk taşıdığı bir şirket türüdür. Hisse senetleri genel olarak halka açık veya kapalı olarak işlem görebilir.
 • Limited Şirket (Ltd. Şti.): Sınırlı sorumluluk taşıyan ortakların sahip olduğu bir şirket türüdür. Ortaklar, şirketin zararlarından sadece yatırdıkları sermaye miktarıyla sorumludur.
 • Komandit Şirket (K.Ş.): Sınırlı ve sorumlu ortakların bir araya geldiği bir ortaklık türüdür. Şirketin yönetiminden sorumlu olan komandite ortaklar, sınırlı ortaklar ise sadece yatırdıkları sermayeyle sorumludur.
 • Kollektif Şirket: Tüm ortakların sınırsız sorumluluk taşıdığı bir ortaklık türüdür. Ortaklar, şirketin borçlarından kişisel olarak sorumludur.
 • Kooperatif Şirketi: Ortakların bir araya gelerek ekonomik veya sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturdukları bir tür şirkettir. Ortaklar demokratik bir yapıda işletmeyi yönetir ve kar paylaşımı yapılır.
 • Şahıs Şirketi: Bir kişiye ait olan ve sahibinin şahsi malvarlığıyla şirketin malvarlığı arasında bir ayrım olmayan şirket türüdür. Şahıs şirketi, kişisel sorumluluk taşır.

Şirket Türüne göre Unvan Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Şirket unvanı seçerken dikkat edilmesi gerekenler şirket türüne göre farklılaşabilir. İşte detaylar!

Şahıs İşletmelerinde Ticaret Unvanı


Şahıs işletmelerinde ticari unvan seçerken şunlara dikkat edilmeli:

 • Şahsın adı ve soyadı kullanılmalıdır.
 • Kişinin işletmesi ile ilgili yanlış bir kanaat uyandıracak ifadeler hariç tutularak istediği ekler unvana eklenebilir.
 • Üçüncü kişiler nezdinde bir şirketin mevcut olduğu zannını uyandıracak ilaveler yapılamaz.
 • Ticaret unvanlarında Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri ancak İcra Vekilleri Heyeti kararıyla kullanılabilir.

Kolektif Şirkette Ticaret Unvanı


Ticaret unvanının ortakların veya ortaklardan bir tanesinin adını ve soyadını , ayrıca şirketi ve şirket türünü gösterecek bir ibareyi içermesi gerekir. Yani unvanda şirketin kolektif şirket olduğu belirtilmelidir.

Adi veya Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirkette Ticaret Unvanı


Ticaret unvanının komandite ortaklardan en az birinin adını ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareden oluşması gerekir.
Aynı zamanda ticaret unvanlarında komanditer ortakların ad ve soyadlarının bulunması kanunen yasaktır.

Limited, Anonim ve Kooperatif Şirkette Ticaret Unvanı


Bu şirketler, unvanlarında faaliyetlerinin konularını göstermek zorunda olan şirketlerdendir. Aynı zamanda da “Limited Şirket”, “Anonim Şirket” ve “Kooperatif” kelimeleri ticari unvanlarında geçmek zorundadır.
Bu şirketler ticari unvanlarına şirketin kişi işletmesi olduğunu zannettiren ve yanlış kanaat uyandıracak olan ifadeler haricinde istediği ekleri ekleyebilir.

Bunları da Akılda Tutmakta Fayda Var

Ticaret unvanı seçerken size yol gösterebilecek başka birkaç ipucu:

 • Gerçek kişiler kayıtlı oldukları Ticaret Sicili Memurlukları’nın faaliyet alanı içerisinde bulunan başka bir gerçek kişinin kullandığı ticaret unvanının aynısını seçemezler.
 • Ülkemizde faaliyet gösteren başka bir şirketin unvanının aynısını kullanamazlar.
 • Şirketler için seçilen unvan başka bir şirket tarafından kullanılan bir unvandan farklı olabilir. Bunun için ise unvanın çekirdek bölümünden sonra gelen sektör bazındaki iki kelimenin farklı belirlenmesi gerekir.
 • Ticaret unvanının başka bir işletme tarafından kullanılıp kullanılmadığını Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü’nün internet sayfasında bulunan ‘Sorgulama’ bölümü yardımı ile öğrenebilirsiniz.
 • Bir işletmenin bir şubesi de ticaret unvanını seçiyorsa kendi merkezinin unvanını kullanmalıdır. Aynı zamanda şube unvanının sonunda şube olduğunu belirtmesi gerekir. Unvana şube ile ilgili ilaveler de yapılabilir.

İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.