Stopaj Vergisi Nedir?

Muhasebe ve Finans 2dk
Muhasebe ve Finans

Stopaj nedir, nasıl bir işlevi bulunur? Hangi ödemelerden stopaj kesintisi yapılır ve stopaj nasıl hesaplanır? Bu soruları yazımızda cevapladık.

Stopaj Nedir?

Stopaj, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi’ne tabi kazançlara ilişkin tutarın ilgililere ödenmesi için henüz kaynaktayken kesilen ve ilgilinin adına vergi dairesine yatırılan vergidir. Sözlükte ”ön kesinti” anlamına gelirken ticarette, kaynağında kesilen vergiyi ifade eder.

Stopaj Vergisi Nedir?

Bir kişiden meslek hizmeti alındığında, yapılan ödemenin içinden stopaj vergisi kesilir ve kesilen kısımdan kalan bölüm, hizmeti alan tarafından karşı tarafa ödenir.
İşletmeler dönem sonunda gelir ve giderlerini toplayıp kar ve zarar tespiti yaparken stopaj vergisi kar üzerinden hesaplanır ve işletme tarafından, sonraki sene içinde devlete beyan edilir.
Stopaj vergisi, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) belirlediği ödeme takvimine göre ödenir. Stopaj vergisinin amacı, ödenebilirliği pratikleştirmek ve kolay hale getirmektir.

Hangi Ödemelerde Stopaj Yapılır?

Stopaj vergisi;

  • Serbest meslek ödemelerinde (avukatlık, mali müşavirlik ücretleri vb.),
  • Gider pusulası ödemelerinde,
  • Personele yapılan ücret ödemelerinde,
  • Kira ödemelerinde,
  • Kar paylarında,
  • Mevduat faizinde,
  • Yasanın belirttiği alanlarda

kesinti yapılarak uygulanır.

Stopaj Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Gelir Vergisi Yasası’ndaki hükümlere göre senelik ve özel beyanname veren kurumların indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancı üzerinden hesaplanan Kurumlar Vergisi düşüldükten sonra kalan bölüm menkul sermaye iradı olarak kabul edilir.
Bu bölüm, kurumların halka açık olup olmaması şartına bağlı olarak kurum bünyesinde vergi tevkifatına tabi tutulur.
Stopaj kesintisi brüt ücret üzerinden yapılır. Detaylar için Stopaj Türleri Nelerdir? Nasıl Hesaplanır? başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Stopaj Ne Zaman Ödenir?

Gelir vergisi, ücret ödenmeden önce kaynaktan kesilir ve sonraki ay muhtasar beyanname ile 23’üne kadar beyan edilip 26’sına dek ödenir.