Tahakkuk Fişi Nedir? Ne İşe Yarar?

Hukuk ve Vergi İş Yönetimi 2dk
Hukuk ve Vergi İş Yönetimi

Tahakkuk ve vergi tahakkuku nedir? Tahakkuk fişi nedir ve ne işe yarar? Bu yazıda bu soruları cevaplandırdık.

Tahakkuk Nedir ve Vergi Tahakkuku Ne Anlama Gelir?

Tahakkuk bir vergi terimidir ve “yerine getirme” anlamına gelir. Tarhı ve tebliği yapılmış bir verginin ödenme zorunluluğu olduğu bir aşamaya geldiğini ifade etmektedir. Verginin artık ödenmesi gerektiği bir evrede oluşuna verginin tahakkuku denilmektedir. Buna ilişkin düzenlemeler Vergi Usul Kanunu’nda yer almaktadır.

Vergi Tahakkuku ve Tahakkuk Fişi Esası

Beyan ile alınan vergilerin fiş ile tarh ve tahakkuk edilmesi bir mecburiyettir. Vergi kanunları, tahakkuk beyannamesinin vergi dairesine teslim edilmesinden sonra bir tahakkuk fişinin oluşturulması gerektiğini söyler.
Oluşturulan fişin kopyası vergi mükellefine ya da işlemleri mükellef adına ilerleten kimseye yani tevdi edene verilir. İşte bu işlemler tamamlanınca vergi tahakkuk edilmiş olur.
Tahakkuk fişi kopyası, vergi dairesine yapılan beyannamenin bir nevi makbuzudur. Makbuz yerine geçmesi itibarıyla ödeme yaparken de kullanılabilir. Birtakım durumlarda beyana dayanan vergi tahakkuk fişinin tebliği, ihbarname ile de yapılabilir. Kanunen tanımlanmış bazı özel hallerde de vergi çizelgesinin yani tekalif cetvelinin ilanı ile de yapılabilir.

Tahakkuk Fişinin İçeriğinde Hangi Bilgiler Bulunur?

Tahakkuk fişinde belirtilmesi zorunlu olan bilgileri yine VUK belirler. Bu bilgileri şöyle sıralayabiliriz:

 • Verginin matrahı
 • Verginin hesabı
 • Verginin tam miktarı
 • Vergi mahkemesinde davanın açılması ve düzeltme ile ilgili hükümlere ait kısa bir bilgi
 • Tahakkuk fişinin sıra numarası
 • Tahakkuk fişinin tanzim tarihi
 • İlgili verginin nevi
 • Düzenlenen vergi beyanname tarihi
 • Düzenlenen vergi beyannamesinin dahil olduğu vergilendirme dönemi
 • Vergi mükellefi gerçek kişi ise adı ve soyadı, tüzel kişi ise unvanı
 • Vergi mükellefinin açık ve güncel adresi (23/6/1982 – 2686/5 md.)

Tahakkuk Fişi Nasıl Alınır?

Tahakkuk fişi bazen vergi beyannamesini vergi dairesine veren kimse tarafından teslim alınmaz. Ancak bu durum, vergi beyannamesinde belirtilen vergi matrahının üzerinden ilgili verginin tahakkuk edilmesine engel teşkil etmez. Bu tip durumlarda tahakkuk fişi, vergi mükellefinin adresine posta ile gönderilir. Bu uygulama, ilgili yasanın 28. maddesinde belirtilir.