131 Hesap Nedir? İşleyişi Nasıldır?

Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları 1dk
Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları

Muhasebede 131 hesap nedir ve nasıl işler? Cevapları yazımızda derledik.

131 Hesap Nedir?

Ortaklardan alacak hesabı olarak isimlendirilen 131 hesap veya 131 muhasebe kodu; işletmelerin esas faaliyet dışında ödünç verme, borç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan işlemleri dolayısıyla ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarların izlendiği hesap olarak tanımlanır.

131 Hesap İşleyişi Nasıldır?

Birçok çeşitli sebepten dolayı yüksek tutarda borç bakiyesi verebilen 131 nolu hesap işleyişinde alacağın ortaya çıkması durumunda ilgili hesaba borç kaydedilir. Tahsili durumunda ise alacak olarak kaydedilir.
İşletmenin ortağına faizsiz veya emsaline göre düşük faizle borç para vermesi durumunda 131 nolu hesapta borç bakiyesine adatlandırma yöntemi ile faiz hesaplanması yapılması ve bu faiz gelirinin işletmenin Kurumlar Vergisi Beyannamesi hazırlanırken eklenmesi gerekir.

BORÇ 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI ALACAK
ARTIŞLAR (+) AZALIŞLAR (-)
   

131 Nolu Hesapta Neler Takip Edilir?

131 nolu hesapta kısa vadeli alacaklar takip edilir.