Kurumlar Vergisi Nedir? Nasıl hesaplanır?

Hukuk ve Vergi 2dk
Hukuk ve Vergi

Her işletmeyi ilgilendiren temel konulardan biri de kurumlar vergisi. Kurumlar vergisi hakkında bilmeniz gereken her şeyi bu dosyada topladık.
Bu yazı ile kazancınızın ne kadarını, ne zaman, nasıl ve nereye ödeyeceğinizi öğrenebilir, mükellefiyet çeşitleri ve beyannameye dair ayrıntılar hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Kurumlar Vergisi Nedir?

Sermaye şirketleri sahibi mükelleflerin bir takvim senesi içinde elde ettiği kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergi türü, kurumlar vergisidir.

Kurumlar Vergisi Oranı 2023

Kurumlar vergisi oranı, 14 Temmuz 2023 tarih ve 7456 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, %23’den %25’e çıkarılmıştır.

Hangi Kurumlar Kurumlar Vergisine Tâbidir?

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre şu listelediğimiz kurumlar kazançlarıyla kurumlar vergisine tâbidir:

 1. Sermaye şirketleri
 • Limited şirketi
 • Anonim şirketi
 • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler
 1. Kooperatifler
 2. İktisadi kamu müesseseleri
 3. Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler
 4. İş ortaklıkları

Dar Mükellefiyet Nedir?

Kanuni merkezi ve diğer iş merkezleri Türkiye sınırları dahilinde bulunmayan kurumlar sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilir ve kurumlar vergisine de bu şekilde tabi olur.
Bu, dar mükellefiyet olarak isimlendirilir.

Tam Mükellefiyet Nedir?

Kanuni merkezi ve diğer iş merkezleri Türkiye sınırları dahilinde bulunan kurumlar hem Türkiye’de hem de yurt dışında elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilir.
Bu, tam mükellefiyet olarak isimlendirilir.

Kurumlar Vergisine Konu Olan Kazançlar Hangileridir?

Bu kazançlar şunlardır:

 • Ticari kazanç
 • Zirai kazanç
 • Ücret
 • Serbest meslek kazancı
 • Menkul sermaye iradı
 • Gayri menkul sermaye iradı
 • Diğer irat ve kazançlar

Kurumlar Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Bir kurumun kazancı üzerinden alınan vergi türü olan kurumlar vergisi, mükelleflerin ilgili hesap dönemi içinde elde ettiği safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır.

Kurumlar Vergisi Nasıl Beyan Edilir?

Kurumlar vergisi beyannamesi, ilgili hesap dönemi kapandıktan sonraki ayın 1’i ile 25’i arasında verilir. Mükellef, bağlı olduğu (kurumun kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yer) vergi dairesine beyanname verir. Her mükellefin vergiye tâbi kazancının tamamı için beyanname vermesi mecburidir. Mükelleflerin şube, mağaza, alım-satım bürosu, ajans veya kendilerine bağlı diğer iş yerleri ve üretim yaptıkları yerler için ayrı ayrı beyannameye gerek yoktur.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Nedir ve Nereden Temin Edilir?

Kurumlar Vergisi, vergi dairesi tarafından mükelleflerin tüzel kişiliği adına; iktisadi kamu kuruluşları ile derneklere ve vakıflara ait iktisadi işletmelerden tüzel kişiliği olmayanlar için bağlı oldukları kamu tüzel kişileri veya dernek veya vakıf adına; fonlarda fonun kurucusu adına; iş ortaklıklarında ise verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere yönetici ortak veya ortaklardan herhangi birisi adına tarh olunur.
Tarh ise “vergi koyma” anlamına gelir. Beyan, Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile gerçekleştirilir.

Kurumlar Vergisi Ne Zaman, Nasıl Ödenir?

Kurumlar vergisi beyannamenin verileceği ayın sonuna dek ödenmelidir. Normal hesap döneminde 30 Nisan akşamına dek, özel hesap döneminde ise beyannamenin verileceği ayın sonuna dek ödenmelidir.
Ödeme, vergi dairesinin anlaşmalı olduğu bankalar üzerinden yapılabilir. Buna internet bankacılığı da dahildir.


İndirimli kurumlar vergisi konusu da ilginizi çekebilir.