Sermaye şirketleri Hangileridir? Avantajları Nelerdir?

Genel KOBİ 2dk
Genel KOBİ

İş fikrinizi hayata geçirme aşamasında mısınız? Belki de ihtiyacınız gereği şirketinizin türünü değiştirmeyi düşünüyorsunuz. O halde sermaye ortaklığı ve sermaye şirketi hakkında detaylı bilgiye ihtiyacınız var. Bu yazıyı sizin için hazırladık!

Sermaye Şirketi ne Demektir?

İtibarını sermayesi ve yönetiminden alan, ortaklarının şirket payının kişisel olmadığı şirket türüne sermaye şirketi denir.
Sermaye şirketlerinde şirket gücü sermaye yönetiminden gelir. Bu yüzden ortaklar ön planda değildir. Sermaye şirketlerinin güvencesi, özellikle de alacaklarına karşı güvencesi, şirketin mal varlığıdır.

Sermaye Şirketleri Hangileridir?

Türkiye’de yapıları itibarıyla en çok öne çıkan ve tercih edilen şirket türleri, şahıs şirketi, limited şirket ve anonim şirketidir. Bu şirketlerden limited şirket ile anonim şirketi, sermaye şirketleridir.
Kuruluş ve faaliyet süreçleri ile sermaye ihtiyaçları, ortaklık yapıları ve tabi oldukları denetimler açısından birbirinden farklı özelliklere sahip olan sermaye şirketlerinin bir üçüncüsü de de sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkettir.

Anonim Şirketler

Anonim şirketler, gerçek ve tüzel kişilerden oluşur.

 • En az 5 veya daha fazla kişiyi gerektiren şirketlerdir.
 • Anonim şirketlerin temel sermayesi, 2024 yılı itibariyle en az 250 bin TL olmalıdır.
 • Şirketin ticari ünvanı belirlidir.
 • Üçüncü şahıslara olan sorumluluk, şirketin varlığı ile sınırlıdır.
 • Anonim şirketin sermayesi eşit paylara bölünmüştür.
 • Anonim şirketler ani ve tedrici olarak iki türdür.

Ani Kuruluş

Ani kuruluş, sermayenin tamamının kurucu ortaklar tarafından taahhüt edildiği şirkettir.
Bu türde kurucu ortaklar sermaye taahhütlerinin en az yüzde 25’ini kuruluştan itibaren üç ay içinde ödemek mecburiyetindedir. Kalan kısmını da üç yıl içinde ödeyebilirler.

Tedrici Kuruluş

Tedrici kuruluşta sözleşme aşamasında sermayenin tamamı kurucu ortaklar tarafından taahhüt edilmez, yalnızca onda biri temin edilir.

Limited Şirketler

Limited şirketler iki veya daha fazla kişiden oluşur.

 • Limited şirketin ortak sayısı en fazla 50’dir.
 • Limited şirketlerinde ticaret unvanı vardır.
 • Ortakların sorumluluğu, şirkete getirme taahhüdünde bulundukları sermayedir.
 • Temel sermayenin, 2024 yılı itibariyle en az 50 bin TL olması gerekir.
 • Limited şirketinde bankacılık, sigortacılık, borsa bankerliği ile uğraşılamaz.
 • Her ortağın mutlaka bir payı vardır.
 • Ortaklık payı devredileceği zaman tüm ortakların bilgisi ve izni olmalıdır.
 • Şirkete getirilen sermaye hisse senedi çıkaramaz.
 • Ortak sayısı 20’den fazlaysa 1 kişi denetimden sorumlu olmak zorundadır.

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler

Sermayesinin paylara bölündüğü, ortakların bir ya da birkaçının şirket alacağına karşı kolektif yapıda olduğu şirkete denir.
Sorumlu ortakların adı da komanditedir.

Sermaye Şirketlerinin Avantajları Nelerdir?

Avantajları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Sermaye şirketlerinin kendine ait tüzel kişiliği olur. Bu sayede isimde, ortaklardan birinin adı ve soyadı gibi kişisel bilgilerin yer almasına gerek kalmaz.
 • Sermaye şirketlerinde ticari borçlardan ortaklar sorumlu değildir.
 • Sermaye şirketlerinde ortaklardan biri ticari olarak kısıtlanırsa bu şirketin sona ermesine neden olmaz.
 • Sermaye şirketlerinde ortaklardan biri iflas ederse de şirket faaliyetine devam edebilir.
 • Sermaye şirketinin farklı ve işletme türlerine göre daha prestijli itibarı bulunur.
 • Sermaye şirketinde şirket yöneticileri işi bırakırsa tazminat talebinde bulunabilir.