150 Hesap - İlk Madde ve Malzeme Hesabı

Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları 1dk
Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları

Muhasebe kodları içerisinde ilk madde ve malzeme malzeme hesabı olarak bilinen 150 hesap hakkında bilgileri sizin için derledik.

150 Hesap Nedir?

İşletmelerin üretiminde veya diğer faaliyetlerinde kullanmak üzere aldığı hammadde (ilk madde), yardımcı madde, işletme malzemesi, ambalaj malzemesi ve diğer malzemelerin izlendiği hesap, 150 Hesap’tır.
Bu nedenle 150 hesap, üretim yönetimi için kritiktir.

İlk Madde

Bir malın içinde yoğun olarak bulunan ve ürünün esas yapısını oluşturan maddedir.
Örneğin, ekmek üretiminin ilk maddesi undur.

Yardımcı Madde

Bir malın içinde ilk maddeye göre daha az bulunan maddelerdir.
Misalen, ekmek üretiminde tuz ve maya yardımcı maddedir.

İşletme Malzemesi

Ürünü üretebilmek için kullanılan, tüketilen malzemelerdir.
Ekmek üretiminde fırın, odun, yakıt vb.

Ambalaj Malzemesi

Ürünlerin muhafaza edilmesi ve paketlenmesinde kullanılan malzemelerdir.
Örneğin, yoğurt üretiminde plastik kap, kova vb.

Diğer malzemeler

Malların üretilmesi sırasında işletmelerde kullanılan diğer madde ve malzemelerin dışında kalan malzemelerdir.
Örneğin, kırtasiye malzemeleri, temizlik malzemeleri, aydınlatma vb.

150 Hesap İşleyişi

İlk madde ve malzemeler satın alındıkları ya da üretildikleri maliyet bedelleri ile bu hesabın borcuna kaydedilir.
Üretime verildiğinde, tüketildiğinde, satıldığında veya devredildiğinde ise hesabın alacağına kaydedilir.

BORÇ 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI ALACAK
ARTIŞLAR (+) AZALIŞLAR (-)