181 Hesap Nedir? İşleyişi Nasıldır?

Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları 1dk
Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları

Önemli muhasebe hesaplarından biri olan 181 hesap ile ilgili ayrıntıları sizin için derledik.

181 Hesap Nedir?

Gelir Tahakkukları Hesabı adı altında işlem gören 181 hesap veya 181 muhasebe kodu, üçüncü kişilerden tahsili içerir.
Gelecek döneme ait olup, içinde bulunan ve çalışılan dönem içinde gerçekleşen ve henüz tahsil edilmemiş gelirlerin ve bu döneme ait kısımlarının izlendiği hesap olarak tanımlanır.

181 Hesap İşleyişi

Bu hesabın dönem sonlarına ait hesaplanacak gelir ve hasılatlar 181 nolu hesaba borç olarak kaydedilir.
Sonraki dönemde, alacaklar kesinleştiğinde, bu hesaptaki tutarlar ilgili hesapların borcuna kaydedilip alacaklandırılarak kapatılır.

BORÇ 181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI ALACAK
ARTIŞLAR (+) AZALIŞLAR (-)
 

181 Nolu Hesapta Neler Takip Edilir?

İçinde çalışılan dönemde ortaya çıkan borç kaydı, gelecek hesap dönemlerinde gerçekleşir. Bu şekilde gelecek olan gelirler bu hesaptan izlenir.


Bütün hesaplarınızı kolayca takip etmek için Mikro Yazılım’ın hesap takip programı ile tanışın!