195 Hesap Nedir? İşleyişi Nasıldır?

Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları 2dk
Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları

Önemli muhasebe hesap kodları arasında yer alan 195 hesap hakkında detayları sizin için bir araya getirdik.

195 Hesap Nedir?

195 hesap, aynı zamanda 195 iş avansları hesabı olarak da adlandırılır.
Bu hesapta, işletme hesabının mal ve hizmet satın alımları, gider ve ödemelerin yapılması için kişilere verilen avansların izlenmesi gibi işlemler yer alır.

195 Hesap İşleyişi Nasıl Olur?

195 hesap işleyişi, avansların verildiği anda hesaba borç olarak kaydedilmesi ile gerçekleşir. Avans kapatıldığında ya da iade edildiğinde bu borç hesaba alacak olarak kaydedilir ve 195 muhasebe kodu hesabı kapatılır.

BORÇ 195 İŞ AVANSLARI HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)