258 Hesap Nedir? İşleyişi Nasıldır?

Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları 2dk
Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları

İşletmeler için önemli olan muhasebe kodlarından biri olan 258 hesap nedir, nasıl kullanılır, birlikte inceleyelim.

258 Hesap Nedir?

258 hesap, yapılmakta olan yatırımlar hesabı olarak da adlandırılır.
İşletmelerde yapımı süren ve yapımları tamamlandığında ilgili bütçenin duran varlık hesabına aktarılacak olan her türlü araç gerecin yanı sıra işçilik ve giderlerin izlendiği hesaptır.

258 Hesap İşleyişi

258 hesap işleyişi sırasında yapılmakta olan yatırım projelerine doğrudan ya da dolaylı bir şekilde gelen harcamaların bu hesaba borç olarak kaydedilmesi yer alır.
Aynı zamanda, yatırım bedellerinin ilgili maddi duran varlık hesabına borç olarak kaydedilmesi ve bu hesaba alacak olarak kaydedilmesi ile işleyiş sona erer.

BORÇ 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

Etkin bir bütçe yönetimi yapmak ve işletmenizin verimini artırmak için Mikro Yazılım’ın bütçe yönetimi programı çözümlerine göz atın!