260 Hesap - Haklar Hesabı

Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları 1dk
Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları

Muhasebe kodları içinde öne çıkan 260 hesap ile ilgili detayları sizin için bir araya getirdik.

260 Hesap Nedir?

260 Haklar Hesabı’nda; işletmelerin patent ya da lisans, telif, imtiyaz, ticari marka, ünvan gibi bir bedel ödenerek elde edilen bazı hukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin işletmeye belirli alanlarda tanıdığı kullanma, yararlanma gibi yetkiler dolayısıyla yapılan harcamaları izlenir.

260 Hesap İşleyişi

Edinilen haklar, maliyet bedelleri ile bu hesaba borç olarak kaydedilir.
Faydalanma süreleri içerisinde ise itfa edilir. Faydalanma süreleri belli değilse, 5 yıllık sürede eşit taksitlerle itfa olunarak yok edilir.

BORÇ 260 HAKLAR HESABI ALACAK
ARTIŞLAR
(+)
AZALIŞLAR
(-)