331 hesap nedir? İşleyişi Nasıldır?

Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları 3dk
Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları

Bu yazımızda, muhasebe açısından kritik hesaplardan biri olan 331 hesap hakkındaki ayrıntıları bir araya getirdik.

331 Hesap Nedir?

Şirket veya işletme ortağın işletmeden alacaklı olması anlamına gelen 331 hesap, işletme veya şirket tarafından üçüncü kişilerden alınan avansların izlendiği hesap olarak tanımlanır.
Pasif karakterli bir hesap olarak yer alan 331 nolu hesap, Ortaklara Borçlar Hesabı olarak isimlendirilir. Pasif karakterli bir hesap olma özelliği ile daima alacak bakiyesi vermesi gerekir.

331 Hesap ile İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler

Şirket sermayesinin ortak tarafından karşılandığı anlamını taşıyan 331 muhasebe kodu ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar:

  • İlgili hesap planı içinde yer alan bütün cari hesaplar dikkate alınmalı
  • Dönem sonunda değerleme yapılmalı. Yapılan değerleme sonucunun borç bakiyesi kısa vadeli sonuçlandırılırsa bu, 131 hesaba alınır.

331 Nolu Hesap İşleyişi Nasıl Olur?

331 hesap işleyişinde borcun gerçekleşmesi durumunda ilgili hesaba alacak şeklinde kaydı yapılır, ödenmesi halinde ise borç olarak kaydedilir.

BORÇ 331 ORTAKLARA BORÇLAR HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

331 Nolu Hesapta Neler İzlenir?

331 nolu hesapta ticari bir faaliyet neticesinde oluşmamış borçlar izlenir:

  • İşletmenin ortaklarla ilgili senetli ve senetsiz borçları,
  • İşletmenin ortaklara borçlu bulunduğu temettü yani kar, kazanç borçları,
  • Huzur hakkı borçlarının tutarları.