371 Hesap Nedir? - İşleyişi Nasıldır?

Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları 1dk
Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları

Muhasebe kodlarından biri olan 371 hesap nedir, nasıl işler, ayrıntıları sizin için derledik.

371 Hesap Nedir?

Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri olarak adlandırılan 371 nolu hesap, şahıs şirketlerinin veya işletmelerinin şirket ortaklarına düşen kazançlar üzerinden kişisel gelir vergisinin ödendiği hesap olarak tanımlanır.
371 muhasebe kodu veya 371 hesap, kurumlar vergisi mükellefi olan kurumlar tarafından kullanılır.

371 Nolu Hesap İşleyişi Nasıl Olur?

370 hesabından indirilmek üzere 193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabından yapılan aktarmalar 371 nolu hesabın borcuna kaydedilir. Beyanname verilmesi aşamasında gerçekleşen tutarlar bu hesabın borcuna, 193 nolu hesaba alacak olarak kaydedilir. Eğer tutarda fazlalık var ise, 193 nolu hesapta bekletilir.
Tahakkuk eden tutarlar ve gelir vergisinden indirilen tutarlar ise 371 nolu hesaba alacak şeklinde kaydedilir.

BORÇ 371 DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI ALACAK
ARTIŞLAR
(+)
AZALIŞLAR
(-)
 

371 Nolu Hesapta Neler Takip Edilir?

371 nolu hesapta mevzuata göre peşin ödenen ve bir yıl içinde indirim konusu yapılabilecek gelir, kurumlar ve diğer yükümlülükler ile fonlar kayıt edilerek takip edilir.