193 Hesap - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı

Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları 1dk
Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları

Muhasebe hesaplarından olan 193 hesap hakkında detayları sizin için derledik.

193 Hesap Nedir?

193 Hesap, Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabıdır. Mevzuat gereği peşinen ödenen gelir vergisi, kurumlar vergisi ve diğer vergiler ile fonlar, 193 Hesap’ta kayıt ve takip edilir.

193 Hesap İşleyişi

Yasanın belirlediği dönemlere göre peşin ödenen gelir vergisi, kurumlar vergisi ve diğer vergiler ile fonlar, 193 Hesap’a borç olarak kaydedilir.
Sene sonunda tahakkuk edecek gelir veya kurumlar vergisi ile fon karşılıklarından yapılacak indirimi teminen 371 hesaba yani Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri Hesabı borcuna aktarılır.
Fakat aktarılacak tutar, 370 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı’nın tutarından çok olamaz.
Aktarılamayan tutar ise, dönem sonunda bu hesabın bakiyesi olarak kalır.

BORÇ 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR HESABI ALACAK
ARTIŞLAR (+) AZALIŞLAR (-)