590 Hesap Nedir? İşleyişi Nasıldır?

Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları 1dk
Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları

Muhasebe işlemleri açısından oldukça olan 590 hesap ile ilgili ayrıntıları sizin için derledik.

590 Hesap Nedir?

Dönem Net Kârı Hesabı olarak adlandırılan 590 hesap veya 590 muhasebe kodu, şirketin faaliyet döneminde ortaya çıkan kârın izlenmesi için kullanılan hesap olarak tanımlanır.

590 Hesap İşleyişi Nasıl Olur?

Sonuç hesaplarında yer alan 692 kar veya zararı hesabından aktarılan tutarlar 590 nolu bu hesaba alacak şeklinde kaydedilir.

590 Nolu Hesapta Neler Yer Alır?

İşletmenin dönem sonundaki net karını veya zararını gösteren hesaplar 590 nolu hesapta yer alır.
692 nolu dönem net karı veya zararı hesabı alacak şekilde kalanı verirse, net kar var demektir ve bu net kar kar, 590 nolu hesabın alacağına kaydedilir.
Eğer 692 nolu hesabın borç kalanı verir ise, net zarar anlamına gelir ve bu net zarar 591 hesabın borcuna kaydedilir.

BORÇ 590 DÖNEM NET KARI HESABI ALACAK