692 Hesap - Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabı

Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları 2dk
Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları

Muhasebenin önemli kodlarından olan 692 hesap hakkında ayrıntılar yazımızda!

##692 Hesap Nedir?
690 Dönem Kâr veya Zararı Hesabı ile 691 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesapları’nın karşılıklı olarak kapatılması sonucu bulunan fark 692 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabı’na kaydedilir.

692 Hesap İşleyişi

Vergiden sonraki Net Dönem Kârı Hesabın alacağına, Net Dönem zararı ise borcuna kaydedilir.
692 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabı, dönem sonlarında 590 hesaba devredilerek kapatılır.

BORÇ 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HESABI ALACAK

 

DÖNEM NET ZARARI

 

DÖNEM NET KARI