691 Hesap Nedir? İşleyişi Nasıldır?

Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları 1dk
Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları

Önemli muhasebe hesaplarından olan 691 hesap nedir, ne şekilde kullanılır, sizin için derledik.

691 Hesap Nedir?

691 hesap ya da 691 nolu hesap, dönem karı üzerinden söz konusu mevzuat hükümlerine göre hesaplanan vergi ve yasak sorumlulukların izlendiği hesap olarak karşımıza çıkar.
Kurumlar vergisi sorumluluğunda olan işletmeler dönem karı üzerinden hesapladıkları vergi ve diğer yasal sorumluluklar için karşılık ayıran dönem kârlarını netleştirmektedirler.

691 Hesap İşleyişi Nasıldır?

691 hesap işleyişi, dönem karı üzerinden söz konusu mevzuat yükümlülüklerine göre hesaplanan vergi ve yasal sorumlulukların bu hesabın borcunun alacağına kaydedilmesi ile gerçekleşir.
Daha sonra, 691 muhasebe koduna sahip olan bu hesap, 590 hesap ile birlikte kapatılır.
Son olarak ise 692 dönem net kârı veya zararı hesabına devredilir.

BORÇ 691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI ALACAK
ARTIŞLAR (+) AZALIŞLAR (-)