610 Hesap Nedir? İşleyişi Nasıldır?

Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları 2dk
Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları

Muhasebe hesap kodları içinde öne çıkan 610 hesap kodu hakkında detayları yazımızda derledik.

610 Hesap Nedir?

610 satıştan iadeler hesabı, daha önce satılmış olan malların iade edilen bölümlerinden kalan fatura tutarlarının izlendiği hesaptır.
Gelir tablosunda yer alan 610 muhasebe kodu, bilanço tablosunda yer almaz.

610 Hesap İşleyişi

610 hesap işleyişi, malın kısmen ya da tamamen iade edilmesi durumunda 610 hesabın borcuna karşılık, söz konusu hesabın alacak kısmına kaydedilmesi ile gerçekleşir.
Dönem sonunda ise 690 hesap yani dönem karı ya da zararı hesabına devredilir ve hesap kapanır.

BORÇ 610 SATIŞTAN İADELER HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)