612 Hesap Nedir? İşleyişi Nasıldır?

Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları 2dk
Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları

Muhasebe kodları içinde kritik olan 612 hesap hakkında detayları sizin için derledik.

612 Hesap Nedir?

612 Hesap, Diğer İndirimler Hesabı olarak da geçer.
Satıcının, alıcı hesabına, malın sevki sırasında ödenen giderleri ifade eder. Bu hesapta, satılan mallara ait olan sevk giderleri, satılan malların hatalı ve eksik olması veya taşıma esnasında hasara uğraması sebebiyle yapılması zorunlu hale gelen indirimler ile satış vergileri, fonlar (KDV hariç) ve benzerleri 612 kaleminde gösterilir.
Bu hesap gelir tablosunda yer alırken (-), bilançoda yer almaz.

612 Hesap İşleyişi

Satılan mal veya hizmet bedelinden yapılan indirim, bu hesabın borcuna karşılık, ilgili hesabın alacağına kaydedilir.
Dönem sonunda 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilir ve kapatılır.

BORÇ 612 DİĞER İNDİRİMLER HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)