621 Hesap - Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı

Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları 1dk
Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları

Muhasebede önemli bir yere sahip olan 621 hesap ile ilgili bilgileri sizin için derledik.

621 Hesap Nedir?

621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı’nda; herhangi bir değişikliğe tabi olmadan satılmak amacıyla alınan ticari mallar ve benzeri kalemlerin maliyetleri izlenir.
Bir gider hesabı olan 621 hesap, gelir tablosunda yer alır (-) ve bilanço içinde yer almaz.

621 Hesap İşleyişi

621 Hesap’ta satılan ticari malların maliyet tutarı borç olarak kaydedilir; 153 Ticari Mallar Hesabına ise alacak olarak kaydedilir.

BORÇ 621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR (+)

 

AZALIŞLAR (-)

   

Satış Maliyet Hesapları Neden Kullanılır?

Satılan mallarla ilgili olarak satış ve maliyet hesapları kullanılır. Ticari mallar stoklarının izlenmesi ve maliyetlerinin hesaplanması için iki yöntem vardır. Bu yöntemler:

  • Sürekli envanter yöntemi
  • Aralıklı envanter yöntemi