681 Hesap - Önceki Dönem Gider ve Zararları Hesabı

Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları 1dk
Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları

Muhasebenin önemli meselelerinden biri olan 681 hesap nedir, ne için ve nasıl kullanılır sorularının cevaplarını sizin için derledik.

681 Hesap Nedir?

681 Önceki Dönem Gider ve Zararları Hesabı, Cari dönemden önceki döneme ait olan ve bu dönemlerin mali tablolarına hata yada unutulma nedeni ile yansıtılmayan veya sonradan ortaya çıkan tutarların gösterildiği hesaptır.

681 Hesap İşleyişi Nasıldır?

Yukarıda tanımlanan tarzda bir gider ortaya çıktığında hesabın borcuna kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.

BORÇ 681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI HESABI ALACAK
ARTIŞLAR
(+)
AZALIŞLAR
(-)
   

Şirketlerde Gider ve Zarar Hesapları Neden Önemlidir?

Şirketlerde gider ve zarar hesapları, işletmenin finansal sağlığını izlemek, kârlılığını değerlendirmek, vergi ve hukuki yükümlülükleri yerine getirmek, karar alma süreçlerini yönlendirmek, finansal performansı izlemek ve yatırımcı veya kredi değerlendirmeleri için temel bilgiler sağlamak gibi önemli işlevlere sahiptir.

Bu hesap, işletmenin mali durumunu takip etmek ve başarılı bir şekilde yönetmek için kritik araçlardır.