689 Hesap Nedir? - İşleyişi Nasıldır?

Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları 2dk
Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları

Muhasebe hesap kodlarından biri olan 689 hesabı birlikte inceleyelim.

689 Hesap Nedir?

689 hesap, diğer gider hesap kalemlerinin dışına yer alan varlık satışlarının sonucu ortaya çıkan zararların yanı sıra giderlerin de yer aldığı hesap türüdür.

689 Hesap İşleyişi

Söz konusu giderlerin ortaya çıkması durumunda bu giderlerin, hesabın borcuna kaydedilmesi gerekir.
Dönem sonunda ise söz konusu hesap 690 hesap yani dönem kar ya da zararı hesabına aktarılarak kapatılır.

BORÇ 689 DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

689 KKEG Nedir?

689 KKEG, işletmenin olağan faaliyetleri içerisindeki işlemlerden kaynaklanan giderlerinin dışında, önceden görülemeyen ya da bir anda ortaya çıkan giderlerdir. Bu durum ise olağandışı giderler olarak adlandırılır.
İşletmenin faaliyetleri dışında gerçekleşen ve planlamanın dışında olan bu giderler, sık ve düzenli olarak ortaya çıkması beklenmeyen durumlardır.