Avukat Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Hukuk ve Vergi 2dk
Hukuk ve Vergi

Avukatların vergilendirilmesi nasıl olur? Avukatların kazandığı davalarda lehlerine hükmedilen vekalet ücreti vergilendirilir. Peki avukat gelir vergisi nasıl hesaplanır?

Avukat Gelir Vergisi Hesaplama Nasıl Olur?

Dava sonucu mahkeme ilamında ya da icra takibi sonucu, karşı tarafa yükletilecek vekalet ücreti ödenmesine karar verilen tarafın, ödemeyi doğrudan nakdi olarak serbest meslek erbabı olan avukatlara yapması durumunda yapılan ödeme üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılır. Parayı tahsil eden avukat da ödemeye karşılık olarak serbest meslek makbuzu düzenler. Ayrıca avukat serbest meslek kazancı kapsamında düzenlediği makbuzda, alınan tutar üzerinden KDV hesaplayıp gösterir.

Davayı Kaybedenin Tevkifatı

Davayı kaybeden tarafın tevkifatı, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kişilerden olması durumunda ve kendisine ödeme yapılacak avukatın ücretli çalışıyor olmaması (yani işçi avukat olmaması) şartıyla yapılır. Ancak borçlu bu maddede sayılan kişilerden ise kazanç avukat tarafından yıllık beyannamede avukat gelir vergisi oranlarına göre vergilendirilir.

İcra Müdürlüğüne Yapılan Ödemenin Tevkifatı

Ödeme icra müdürlüklerine yapılırsa vekalet ücreti ödemesinden yine gelir vergisi tevkifatı yapılır. Vekalet ücretinin alacaklı avukat dışında alacaklı tarafa ödenmesi halinde vekalet ücretinin asıl alacaklısının avukat olması itibarıyla bu ödeme vekalet alacağının tahsili gibi kabul edilir ve ödeme yapan tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılır. Tevkifatı yapan kişiler, Gelir Vergisi Kanunu’nun sorumlu tuttuğu kişilerdir, vekalet ücreti ödemesini onlar yapar.
Avukat, serbest meslek makbuzunu geliri elde ettiği kişi yani karşı taraf adına düzenler. Makbuz düzenlenirken hüküm altına alınan vekalet tutarı üzerinden stopaj tevkifatı yapılır. Vekalet ücreti ödenen avukat, gelir vergisi tevkifatına esas alınan tutar üzerinden KDV hesaplar.

Vekalet Ücretinin Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Net ödenecek vekalet ücreti aşağıdaki formüle göre bulunabilir:

{vekalet ücreti + KDV (vekalet ücreti X 0,20)} - {Gelir vergisi tevkifat tutarı (vekalet ücreti X 0,20)}


Siz de bu vergilendirme yöntemlerine tabi bir avukat iseniz, muhasebe süreçlerinizi hızlandırmanızı ve işinize odaklanmak için size vakit kazandıracak bir muhasebe programı kullanmayı düşünebilirsiniz.