Avukat Serbest Meslek Makbuzu Nasıl Kesilir?

Muhasebe ve Finans Hukuk ve Vergi 2dk
Muhasebe ve Finans Hukuk ve Vergi

Bu yazımızda, avukatlar açısından serbest meslek makbuzunu ve nasıl kesileceğini anlattık.

Serbest Meslek Makbuzu Nedir

Serbest meslek erbabının mesleki faaliyetleri ile ilgili tahsilatları için kesmek mecburiyetinde olduğu hukuki belgenin adı serbest meslek makbuzu olarak bilinir.
Serbest meslekle uğraşanlar, verdiği hizmetin karşılığında bu makbuzu keser. Bu nedenle serbest meslek makbuzu ücretin tahsil edildiğini kanıtlar.

Serbest Meslek Makbuzu Keserken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Değerli evrak statüsünde bulunan serbest meslek makbuzu iki nüsha halinde düzenlenir. Asıl sayfası müşteriye verilir. Bir serbest meslek makbuzu üzerinde karalama yapılmaz. Aynı zamanda makbuzların tarih sırasına göre kesilmesi gerekir.
Eğer sıra numarası ve tarihlerle ilgili ya da başka bir hata yapılırsa makbuz koçana zımbalanır ve üzerine “iptal” ifadesi yazılır.

Serbest Meslek Makbuzunda Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 237. maddesi, serbest meslek makbuzunda bulunması gereken bilgileri şöyle sıralar:

 • Makbuzu düzenleyenin adı, soyadı, unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası
 • Müşterinin adı, soyadı, unvanı ve adresi
 • Alınan para miktarı
 • Makbuzun düzenlendiği tarih
 • Serbest meslek erbabının imzası

Avukatlar Ne Zaman Serbest Meslek Erbabı Kabul Edilir?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 65. maddesine göre bir serbest meslek faaliyetinden söz edebilmek için şu durumların olması gerekir:

 • İş; sermayeye değil kişisel çalışmaya, ilmi veya mesleki bilgiye ya da uzmanlığa dayalıdır.
 • Ticari içeriği olmayan işler, işverene tâbi olmadan kişisel sorumlulukla kişinin kendi nam ve hesabına yapılır.
 • Aynı kanunun 66. maddesi, belirtilen şekilde serbest meslek faaliyetinde bulunan ve faaliyetini mutat meslek halinde yapan avukatları “serbest meslek erbabı” olarak görür.
 • Şayet bir avukat, ofis açıp tabela ve levha gibi mesleki faaliyette bulunduğunu belirten bir evrak almışsa ve bir de adı baro levhasına yazıldıysa o avukat artık meslek erbabı olarak işe başlamış kabul edilir.

Avukat Serbest Meslek Makbuzunda Hangi Bilgiler Yer Almalıdır?

Vergi Usul Kanunu’nun 236. maddesine göre bir serbest meslek erbabı olan avukat, mesleki faaliyetlerinin sonucunda yapacağı tahsilatlar için iki nüsha olarak serbest meslek makbuzu düzenler ve bir nüshasını müvekkiline verir.
Avukat serbest meslek makbuzu, Maliye Bakanlığı’nın izin verdiği matbaalarda bastırılır ve boşken notere onaylatılır. Avukat serbest meslek makbuzlarında şu bilgiler bulunur:

 • Makbuzu kesen avukatın adı, soyadı, unvanı, adresi, vergi dairesi ve numarası
 • Müvekkilin adı, soyadı veya unvanı ve adresi
 • Alınan paranın miktarı
 • Makbuzun düzenlendiği tarih
 • Avukatın imzası