Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (APHB) Nedir?

Genel 3dk
Genel

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (APHB), iş hayatında ve günlük yaşamda karşılaşılabilecek sorunlarda çalışanlara büyük kolaylıklar sağlayabilecek bir sigorta türü. Çalışanlar, bu sigorta ile her an başa gelebilecek beklenmedik sorunlara önlem alabilir.
İşverenler tarafından yapılan APHB, çalışanlar açısından oldukça önemli bir avantajdır. Bu nedenle yazımızda APHB’yi detaylarıyla derledik.

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu, çalışan güvenliği için birçok farklı sigorta türünü bünyesinde barındırmaktadır. Aylık prim ve hizmet sigortası da bu sigorta türlerinden biridir. Aylık prim ve hizmet sigortası, işçinin günlük yaşamının ve iş hayatının güvence altına alınmasını sağlamaktadır.
İşverenler tarafından yapılan bu sigorta, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile kayıt altına alınır ve kanıtlanır.

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Kimleri Kapsar?

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’nin ne olduğuna ve ne için kullanılıcağına cevap verdikten sonra bu sigorta türünün kapsadığı bireylerin kimler olduğunu bilmek gerekir.
SSK kapsamında çalışan işçiler ile işyerlerinde sözleşmeli olarak kısa veya uzun vadeli çalışan sigortalılar Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’nin kapsadığı kişilerdir.

APHB Verilme Süresi Ne Kadardır?

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi verilme süresi işletmede çalışan işçilerin sayısına bağlıdır. 10 kişi ve üzerinde çalışanı olan kurumlarda bildirge iletme zorunluluğu bulunmaz.
10 kişiden az çalışanı bulunan kurumlarda bildirge iletme zorunluluğu vardır. Çalışanların bir aylık çalışma süresini tamamlamalarının ardından işverenler sonraki ayın 23’üne kadar ilgili belgeleri teslim etmeleri gerekir.
Bir aydan daha az çalışan kısa vadeli işçiler için işverenlerden Ek 10 belgesi talep edilir.

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile İlgili İşverenlerin Bilmesi Gerekenler

İşverenlerin, her ay düzenli olarak SGK aylık prim ve hizmet belgesini SGK’ya teslim etmesi gerekir. Bu nedenle işverenler, SGK aylık prim ve hizmet belgesi ile ilgili dikkat etmesi gereken noktalar hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bu noktalar şunlardır:

 • İşverenler, çalışanlarının genel sağlık sigortasını yapmakla yükümlüdür. Ancak genel sağlık sigortası dışında, işin sektörü ya da barındırdığı özel riskler konusunda çalışanların sigortalatılması işverenlerin tercihine bırakılmıştır.
 • Sigorta ödemeleri işverenin üzerinde olan bir yükümlülüktür. İşletmede çalışan herhangi bir işçi veya personelin Sosyal Güvenlik Kurumu’na karşı bir maddi yükümlülüğü bulunmaz. Bu nedenle çalışanların SGK primi ödemeleri veya diğer herhangi bir ödeme işlemi konusunda iletişime geçmesini gerektirecek bir durum da söz konusu değildir.

Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi Nasıl Düzenlenir?

İşverenler tarafından hazırlanması gereken APHB’nin düzenleme aşamaları şu şekildedir:

 1. “Belgenin mahiyeti” bölümüne belgenin asıl, ek ya da iptal olduğuna dair bilginin girilmesi gerekir.
 2. Belge türü kısmına da sigortalının çalışma birimi ve özelliğiyle uyuşan iki haneli kodlarından biri girilir.
 3. “Sicil numarası" bölümüne T.C. kimlik numarası yazılır. Yabancı uyruklu çalışanlar için ise daha önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan 11 haneli numara yazılır.
 4. “Prim ödeme günü" bölümüne çalışanın ay içerisinde çalıştığı ve ücret almaya hak kazandığı gün sayısı yazılır. Daha sonra “Hak edilen ücret” bölümüne, işçinin ay içinde çalışarak hak ettiği ücret miktarı yazılır. Her ne kadar bazı sigorta türlerinde net maaşın kullanımı ön plana çıkarken, bazı sigorta tiplerinde ise brüt maaş tercih edilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumuna sunulan evraklarda da brüt maaşın daha fazla tercih edildiği gözlenmektedir. Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’nde de brüt maaş dikkate alınmaktadır. Bu nedenle, prim, ikramiye ve benzeri nitelikteki ödemelerin brüt toplamı belirtilmelidir.
 5. İşe giriş tarihi bölümüne, ilgili ay içinde işe giren çalışanların giriş tarihleri; işten çıkış tarihi bölümüne ise, yine o ay işten çıkan çalışanların tarihleri yazılır.
 6. Eksik gün sayısı bölümüne de ay içinde çalışılmamış günlerin sayısı yazılır.

APHB Belgesinde Yer Alması Gereken Bilgiler Hangileridir?

Bu bilgiler şunlardır:

 • Sigortalının adı ve soyadı
 • Çalışanın TC kimlik numarası
 • Prime esas kazanç
 • Prim ödeme gün sayıları
 • Çalışanın sigorta kolu
 • Sicil numarası
 • Meslek kodu
 • İş yeri numarası
 • Bildirge dönemi
 • Belge kodu
 • Belge türü
 • Çalıştığı gün sayısı
 • Çalışanın işe giriş ve çıkış tarihleri
 • Prim günleri

Kaydı yapılan çalışanlar bu hizmet dökümüne e-devlet üzerinden ulaşabilir ve kontrol edebilir ancak düzenleyemez. APHB olarak kısaltılan bu belge, kurum tarafından belirlenecek günün sonuna kadar ve kurumun belirlediği şekle göre SGK’ya bildirilmesi zorunlu olan bir e-bildirgedir. SGK’ya bu e-bildirge verildiğinde veren kurum o ay içinde çalıştırdığı sigortalılara ait tüm ödeme ve kesintileri bildirmiş ve kayıt altına alınmasını sağlamış olur. Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi ile ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise şudur: Bu bildirge hangi aya ait ise bir sonraki ayın 23’üne kadar verilmesi gerekir. Kurum bildireceği tarihi buna göre belirler.