Netten Brüte Maaş Hesaplama

Genel Hukuk ve Vergi İş Yönetimi 2dk
Genel Hukuk ve Vergi İş Yönetimi

İş yerlerinde çalışanların yöneticilerle, muhasebe departmanıyla ya da insan kaynaklarıyla maaş konusunda anlaşmazlık yaşamasının ana sebeplerinden biri brüt maaş kavramının tam olarak kavranamaması olabiliyor. Bunun önüne geçmek için net ve brüt maaş konusunda biraz daha bilgi edinmek mümkün.
Kolayca günlük ve saatlik maaş hesabı yapmak için İş Kanunu’ndaki hükümleri incelemek, çalışılan iş günlerini, haftalık izinleri ve çalışma saatlerini bilmek gerekir. Peki net ve brüt maaş arasındaki fark nedir? Günlük ve saatlik maaş nasıl hesaplanır? Yazımızda bu soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

Brüt Maaş Nedir?

Çalışanın maaş bordrosunda gördüğü maaş, brüt maaştır. Brüt maaş, her ay çeşitli nedenlerden kesintiye uğrar. Bu nedenlerin başında devlete ödenen vergiler ve SGK vardır.
Kısacası brüt maaş, çalışanın bir ayda kesintiler olmadan kazanması gereken paradır.

Net Maaş Nedir?

Net maaş, bir çalışanın vergiler, sigorta kesintileri ve diğer yasal kesintiler düşüldükten sonra eline geçen toplam maaş miktarını ifade eder. Bu miktar, çalışanın brüt maaşından çeşitli kesintiler yapıldıktan sonra kalan tutardır.

Brüt Maaş ile Net Maaş Arasındaki Farklar Nelerdir?

Brüt maaş, vergiler ve diğer kesintiler yapılmadan önceki toplam maaş miktarını ifade ederken, net maaş vergiler ve kesintiler düşüldükten sonra elde edilen gerçek maaş miktarını temsil eder. Net maaş, çalışanın banka hesabına yatan ve harcamalarını yapabileceği miktarı temsil ederken, brüt maaş işverenin çalışana ödediği toplam maaşı ifade eder.

Brüt Maaştan Düşülen Yasal Kesintiler Nelerdir?

Brüt maaştan düşülen yasal kesintilere örnekler şunlar:

 • Gelir vergisi
 • Sosyal güvenlik primleri (emeklilik, sağlık sigortası, işsizlik sigortası)
 • Emeklilik kesintileri
 • Sağlık sigortası kesintileri
 • İşsizlik sigortası kesintileri

Brüt Maaş Nasıl Hesaplanır?

Net maaş ve brüt maaş arasındaki fark, vergiler, SGK primi ve diğer kesintilere bağlıdır. Bir maaşı brüt ve net olarak hesaplamak için bu oranları bilmek gerekir. Bu bilgiden hareketle netten brüte maaş hesaplamanın en basit formülü şudur:
Brüt Maaş= Net Maaş/ 0.71491

Ancak bu net brüt hesaplama formülünün vergi matrahına, yıllık vergi ve kesinti oranlarının güncellenmesine göre değişkenlik gösterebileceğini yeniden hatırlatalım…

Maaş Hesaplamasında Kullanılan Diğer Formüller Nelerdir?

Doğru bir maaş hesabı için şu bilgileri de akılda tutabiliriz:

 • SGK primi işçi payı = Brüt maaş x %14
 • İşsizlik sigortası fonu işçi payı = Brüt maaş x %1
 • Gelir vergisi = Gelir vergisi matrahı x %15
 • Gelir vergisi matrahı = Brüt maaş – (SGK işçi payı + İşsizlik sigortası işçi payı)
 • Damga vergisi = %0,759
 • Kesintiler toplamı = SGK Primi işçi payı + İşsizlik sigortası fonu işçi payı + Gelir vergisi + Damga vergisi
 • Net maaş = Brüt maaş – Kesintiler toplamı İşverenden yapılan kesintiler
 • SGK Primi işveren payı = %19 + Tehlike sınıfı/2
 • İşsizlik sigortası fonu işveren payı = %2

Brüt Maaş Hesaplama Örneği

Brüt maaş nasıl bulunur , bir örnek ile açıklayalım. Net ücretten brüt hesaplama formülüne göre tutarlar şu şekilde olacaktır.
4.965,45(net maaş) + 840(SGK primi) + 60(işsizlik primi) + 126(gelir vergisi) + 7,56 (damga vergisi)= 6.000 TL(brüt maaş)


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.