BA BS Nedir, BA BS Düzeltme Nasıl Verilir?

Muhasebe ve Finans Genel KOBİ 2dk
Muhasebe ve Finans Genel KOBİ

Bu yazıda kayıt dışı ekonomiyi önleyen BaBs formlarının mantığını, nasıl düzenlenip beyan edildiğini ve düzeltmesinin nasıl verildiğini anlattık.

BaBs Nedir?

Ba Bs, alıcı ile satıcının alışverişlerini, alım ve satımlarını karşılaştırarak çapraz kontrol etme olanağı sunan, vergi dairesine beyan edilen bir bildirim formudur.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) önemli araçlarından biri olan Ba ve Bs formları, KDV iadesi işlemlerinde de önemli rol oynar.
Aynı zamanda da kayıt dışı ekonomiyi önlemek amacıyla detaylı data toplar. Ba Bs formları, 2006 yılında beri aylık olarak verilir.

Ba Bs Mutabakat Nedir?

Asıl işlevine bakarsak, ba bs mutabakat yapmayı sağlar. Peki Ba formu ve Bs formu nedir?
Ba, “bildirim alacak” ifadesinin kısaltmasıdır ve mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim için kullanılır. Bs, “bildirim satacak” ifadesinin kısaltmasıdır ve mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim için kullanılır.

Ba Bs Formu Ne Zaman Düzenlenir ve Beyan Edilir?

Bir işletmeden bir ay içinde KDV hariç toplam 5 bin TL ve üstü fatura alınırsa BA formu düzenlenir. Bir işletmeden bir ay içinde KDV hariç toplam 5 bin TL ve üstü fatura kesilirse BS formu düzenlenir.
Ba Bs formu, her iki form da ayrı ayrı olacak şekilde bir sonraki ayda, o ayın son nüne kadar beyan edilir.

Ba Bs Formu Nasıl Düzenlenir?

Ba Bs formlarını düzenleyebilmek için bir Beyanname Düzenleme Programı’nı indirip kullanabilirsiniz. Formu düzenlerken aşağıdakilere dikkat etmelisiniz:

  • Formlara, yapılan işleme ait KDV hariç toplam ve fatura adetlerini yazın.
  • Forma küsur yazmak yerine rakamları aşağıya doğru yuvarlayın.
  • Miktar 5 bin TL’lik sınırın altındaysa beyanda bulunmanıza gerek yok.

Ba Bs Formu Zamanında Beyan Edilmezse Cezası Nedir?

Ba Bs formu kanuni süre içinde beyan edilmezse 2020 yılı için 2.300 TL’lik bir usulsüzlük cezası ödenir. Söz konusu ceza uygulanırken Ba ve Bs bildirim formları tek bir form olarak değerlendirilir ve tek bir özel usulsüzlük cezası kesilir.
Süresinde verilen formlar 10 gün içinde düzeltildiği takdirde özel usulsüzlük cezası kesilmez.

Ba Bs Formu Düzeltme Nasıl Yapılır?

Ba Bs formunu verdikten sonra üzerlerinde düzeltme yapılabilir mi? Bu sorunun cevabı, evet. Ba Bs formları elektronik ortamda gönderilip onaylandıktan sonra hata veya eksiklik olduğu fark edilirse yeniden düzenlenerek gönderilebilir.
Eğer formlardan yalnızca birinde hata yapıldığı belirlenirse yalnızca hata yapılan bildirim formu düzeltilip gönderilir. Bildirimlerin verilme zamanı içinde yapılan düzeltmelerde bir ceza uygulanmaz. Ancak bildirim süresi geçtikten sonra düzeltme yapılırsa düzeltilen her bir form için ayrı ayrı olacak şekilde Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. maddesi uyarınca işlem yapılır.
Düzeltme amaçlı verilen bildirim formlarında, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi durumunda özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilirse de özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.