Ciro Nedir? Neden Önemlidir?

Satış ve Pazarlama 2dk
Satış ve Pazarlama

İşletmelerin finansal analizlerinde kullanılmak üzere günlük, haftalık, aylık ya da yıllık bazlarda hesaplanan ciro hakkında sorularınız mı var? Bu yazıda tüm sorularınızı cevaplıyoruz.

Ciro Nedir?

Ciro, Türkçeye İtalyanca ‘döngü’ anlamına gelen ‘giro’ sözcüğünden geçmiştir. Alacaklıların kendilerine ait bir ticaret senedinin arkasını imzalayarak o senetten doğan haklarını bir başkasına devretmelerine ciro denir.
Ciro ile herhangi bir firmanın alacaklarını ne kadar hızlı tahsil ettiği ya da firma envanterinin ne kadar hızlı satıldığı hesaplanır.

Ciro Neden Önemlidir?

Cironun önemi, işletmenin performansını değerlendirmek, karlılık düzeyini ölçmek ve finansal hedeflere ulaşma sürecini izlemek için kullanılmasından kaynaklanır. Ayrıca, yatırımcılar, ortaklar ve finansal analistler tarafından da dikkate alınan bir gösterge olarak ciro, işletmenin genel başarısını değerlendirmek için önemli bir ölçüttür.
İşletmeler genellikle cirolarını artırmaya yönelik stratejiler geliştirirler, çünkü bu, sürdürülebilir büyüme, yeni fırsatlar ve rekabet avantajları sağlama konusunda kritik bir faktördür.

Cironun Geçerli Olma Şartları Nelerdir?

Bir cironun geçerli olması için

  • Yazılı olması,
  • Üzerinin çizilmiş olmaması,
  • Kısmi ya da şarta bağlı olmaması gerekir.

Yatırım Açısından Ciro

Ciro, yatırım açısından tanımlayacak olursak belirli bir ayda ya da yılda satılan bir portföyün yüzdesidir. Devir hızları yüksek oldukça komisyoncu tarafından verilen işlemler için de daha fazla komisyon ortaya çıkar. İşletmelerin alacakları ve envanterleri en büyük varlıklarıdır. Bu iki varlık da önemli nakit yatırımı gerektirir ve işletmenin nakit toplama hızını ölçer. Kısacası, ciro oranları bize bir şirketin alacak ve envanter yatırımlarından ne kadar hızlı hesap topladığını verir.

Alacaklar nasıl hesaplanır?

Belirli bir zaman dilimi içinde ödenmemiş müşteri faturalarının toplamı alacaklardır.
Kredili satışlar nakit ya da peşin olarak ödenmezse, devir formülü alacak hesapları kredili satışlarıdır. Alacaklar, belli bir zaman dilimi için başlangıç ve bitiş bakiyelerinin ortalamasıyla hesaplanır. Alacak hesapları formülü ile kredi satışlara göre ne kadar hızlı tahsilat yaptığınızı görebilirsiniz.
Amaç daima satışları maksimuma çıkarıp alacaklar minimuma indirerek ciro oranını yükseltmektir.

Stok Devrinde Faktoring

Stok sözcüğünü devir olarak tanımlayabiliriz. Envanter satılınca bakiye satış maliyetine geçer. Amacınız her zaman elinizdeki envanteri minimuma çekip sattığınız stok miktarını maksimuma çıkarmaktır. Örneğin ayın satış maliyeti 500 bin USD ise ve envantere 100 bin USD taşırsanız devir hızınız 5’tir. Bu ciro oranı tüm envanterinizi senede beş kez sattığınızı kanıtlar.
Satış cirosu ya da diğer adıyla stok cirosu, yatırımcıların işletmelere sermaye sağlamaları halinde karşılaşacakları risk seviyesini de belirler. Mesela, satış için 7 ayda satılan 5 milyon USD’lik bir envanteri olan bir işletme, 2 ay içinde satılan 2 milyon USD’lik envanteri olan bir işletmeden daha az kârlıdır.

Portföy Ciro Örnekleri

Ciro yatırımlar için de kullanılır. 100 milyon USD’lik bir yatırım fonundan bir yılda 20 milyon USD’lik menkul kıymet satılırsa ciro oranı %20 demektir ve bu da 20 milyon USD’ye yani fondaki varlıkların beşte birine denk gelir. Aktif portföylerin daha çok ticaret maliyeti oluşturması ve geri dönüş oranını düşürmesi gerekir.


Ciro ve bütçe takibini bütçe yönetimi programı ile kolayca yapabilirsiniz.