e-Arşiv Fatura'da İmza Zorunluluğu

Genel Hukuk ve Vergi KOBİ 2dk
Genel Hukuk ve Vergi KOBİ

e-Arşiv’de ıslak imza, kaşe, mali mühür zorunluluğu var mıdır? Bu yazımızda, e-Arşiv Fatura’da imza zorunluluğu konusunu inceleyeceğiz.

e-Arşiv Fatura Nedir?

e-Arşiv Fatura; standardı ve formatı GIB tarafından belirlenen, e-Fatura mükellefi olmayan gerçek ve tüzel kişilere düzenlenen, oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlaması elektronik ortamda yapılan faturadır. e-Arşiv Fatura, hem alıcı hem de satıcı için yasal bir belge niteliği taşır.

e-Arşiv Fatura’da Bulunması Gereken Bilgiler

Elektronik ortamda düzenlenen faturalar da diğer faturalar gibi Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanun hükümlerine tabi olduğundan, e-Arşiv Fatura düzenlerken bu hükümlere dikkat edilmelidir. e-Arşiv Fatura’da bulunması gereken bilgiler şunlardır:

  • e-Arşiv Fatura’nın belge numarası ve düzenlendiği tarih,
  • e-Arşiv Fatura’yı düzenleyen kişinin adı, soyadı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası,
  • Ürün veya hizmeti satın alan kişinin adı, soyadı, ticaret unvanı, varsa vergi dairesi ve vergi kimlik numarası,
  • Ürün veya hizmetin türü, miktarı, fiyatı, vergi türü ve vergi tutarı,
  • Satılan ürünlerin teslim tarihi ve irsaliye numarası, kare kod veya barkod bilgileri.

e-Arşiv Faturada İmza Zorunlu Mudur?

e-Arşiv Fatura düzenleyen mükelleflerin, geleneksel faturalarda olduğu gibi, faturanın baş tarafında iş sahibinin veya onun adına imza atma hakkı bulunanların imzasına yer vermesi zorunludur.
Vergi Usul Kanunu’nun faturanın nizamına ilişkin hükümleri içinde “Faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzasının bulunması mecburidir.” ifadesi yer alır. Yani kanunen e-Arşiv Fatura’da imza bulunması zorunludur.

e-Arşiv Fatura’da Islak İmza Zorunlu Mudur?


Vergi Usül Kanununa göre e-Arşiv Fatura’da firma sahibinin veya firma sahibinin adına imza atmaya yetkili olanların ıslak imzası veya e-imzası kullanılabilir. Yani eğer e-arşiv fatura karşı tarafa kâğıt ortamda teslim edilmek istenirse faturaya ıslak imza uygulanabilir veya belge elektronik ortamda e-İmza sertifikası ile imzalanabilir.

e-Arşiv Fatura’da Kaşe Zorunlu Mudur?


E-Arşiv Fatura uygulaması ile fatura düzenleyecek mükellefler, faturaya imzaları ile birlikte kaşe de eklemelidir.

e-Arşiv Fatura’da Mali Mühür Zorunlu Mudur?


Vergi Usul Kanunu’nun 433 seri numaralı genel tebliğindeki “Raporlama” başlıklı bölümünde; “e-Arşiv izni alan mükelleflerin ve e-Arşiv hizmeti verme konusunda Başkanlıktan izin alan özel entegratörlerin, elektronik ortamda oluşturdukları belgeleri ve e-Arşiv Raporu’nu mali mühür ya da NES ile zaman damgalı olarak onaylamalarının zorunlu olduğu" belirtilir.

e-Arşiv Fatura’da İmza Sirkülerindeki İmza Örneği Hazır İmza Olarak Kullanılabilir Mi?


Evet, imzaya yetkili olanların imzasını notere tasdik etttirerek basım sırasında fatura üzerine yazdırmak suretiyle imza sirküleri kullanması mümkündür.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.