e-Fatura Mükellefi miyim?

e-Fatura mükellefiyet durumunuzu öğrenmek için aşağıdaki soruları cevaplayın.

1. Aşağıdaki ticaret faaliyetlerinden bir veya birden fazlasını gerçekleştiriyor musunuz?

2. 2021 yılındaki toplam Cironuz nedir?

3. e-Ticaret ile satış gerçekleştiriyor musunuz? Eğer gerçekleştiriyorsanız 2020 veya 2021 senesinde e-Ticaret dahil toplam işlem hacminiz nedir?

Dijital dünya ve gelişen teknolojinin günbegün etkisini göstermesi ile birlikte fatura sistemi evrilerek günümüzde elektronik ortamlarda düzenlenebilen, kesilebilen ve saklanabilen bir hale geliyor. Gelişen ağ teknoloji sayesinde e-fatura uygulaması ile zamandan tasarruf edebilir, faturalarınızı güvenli bir şekilde muhafaza edebilirsiniz. Gün geçtikçe daha fazla işletmenin hayatına dahil olan e-fatura hakkında sık sorulan soruları tüm detaylarıyla bu yazıda bulabilirsiniz.

e-Fatura mükellefi, yürürlükte bulunan kanunlar kapsamında e-fatura kullanması şartı taşıyan kişiler ve kurumlar anlamına gelir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen koşullarda fatura kesmesi gereken kişi ve kurumlar e-fatura mükellefi olarak adlandırılır. Dijitalleşen satış ve pazarlama anlayışı ile elektronik ortamda hazırlanabilir hale gelen faturalar kullanıcılara büyük avantajlar sunar. Faturaların dijital ortamda güvenli ve hızlı dolaşımını sağlayan e-faturalar, muhasebe süreçlerini önemli ölçüde hızlandırır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen formatta yer alan e-fatura, firmadan firmaya iletimin sağlandığı elektronik belge olarak tanımlanır. e-faturalar dünyada ve Türkiye’de geniş bir kullanım alanına sahip e-faturalar tamamen dijital ortamlarda gerçekleşir. Faturaların elektronik ortamlarda düzenlenmesini, paylaşılmasını ve görüntülenmesini sağlayan e-fatura sisteminden anonim, limited, gerçek ve şahıs şirketi statüsünde bulunan ve sadece sisteme tanınmış mükellefler yararlanır.

Yasalara ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan bildiriye göre 2018, 2019 ve 2020 yılı hesap dönemleri için 5 milyon TL, 2021 yılı cirosu 4 milyon TL ve üzeri olan firmalar. 2022 yılı ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I ve III sayılı listelerdeki malları imal, inşa ve ithal eden firmalar. Gayrimenkul, motorlu taşıt, inşaat, alım satım ve kiralama işlemlerini yapan firmaların 2020 ve 2021 yılı hesap dönemleri için 1 milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan firmalar e-fatura mükellefi olarak kabul edilir.

2020 yılına kadar olan dönemlerde firmaların toplam ciro hacmi 10 milyon TL olan zorunlu tutarı 2021 yılında bu tutar 5 milyon TL’ye düşürülmüştür. Son olarak 2022 yılı için GİB tarafından yapılan düzenlemeler sonucu, ciro alt limiti 3 milyon TL’ye düşürülmüştür.

e-Fatura mükellefi olmak için öncelikle brüt satış hasılatının ilgili yönetmeliklerde belirlenen limitlere ulaşması şartı aranır. Ardından GİB tarafından tanınan e-fatura kullanım hakkı başvuruları tamamlanma ve entegrasyon hizmetleri aracılığıyla e-fatura kaydı yaptırma şartı yer alır. Müşavirlik işlemleri tamamlanan ve başvurusu kabul edilen işletmeler arasında günlük satış sebebiyle aynı mesai diliminde 5 bin TL’yi aşan her satış için e-fatura düzenlenme şartı bulunur.