e-Haciz Nedir? Nasıl Kaldırılır?

Genel Hukuk ve Vergi 3dk
Genel Hukuk ve Vergi

e-Haciz nedir, nasıl kaldırılır? e-Haciz taksitlendirilir mi? e-Haciz ile haciz arasındaki fark nedir? e-Haciz ile ilgili merak ettikleriniz bu yazıda!

e-Haciz Nedir?

e-Haciz ya da elektronik haciz, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’nun 55. maddesine göre devlete olan borçlar sebebiyle uygulanan haciz türüdür.
e-Haciz, Türkiye’de genelde vergi borcu nedeniyle maaşlara uygulanır. Ödemenin boyutuna bağlı olarak araç gibi menkul araç veya ev benzeri gayrimenkullere de e-haciz işlemi uygulanabilir.

Haciz ile e-Haciz Arasındaki Fark Nedir?

Haciz ile e-Haciz arasında çok fark bulunmaz. Haciz işlemleri genelde icra daireleri ile gerçekleştirilirken e-Haciz işlemi icra daireleri yerine vergi daireleri üzerinden yapılır.

e-Haciz Uygulamasına Dahil Olan Borçlar Nelerdir?

Bu borçlar şöyle sıralanabilir:

  • Trafik cezası
  • Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)
  • MTV
  • Haksız mal işgali
  • Mahkeme cezaları
  • Yargılama giderleri İdari para cezaları

Arabalara e-Haciz Uygulanır Mı?

Arabalara da e-Haciz uygulanabilir.
e-Haciz uygulanmış bir aracın satışında kısıtlamalar olabilir. İcra takibinin ardından da tahsil için farklı yollar denenebilir. Borcun büyüklüğüne göre araç satışı da düşünülebilir.

e-Haciz Uygulanmış Bir Araç Satılır Mı?

1990’lı yıllarda evlere gelen hacizde birçok mala el konulabiliyordu. Fakat yapılan kanun değişiklikleri ile hayati olan mallara el konulmasından vazgeçildi. Mesela artık 2 kişilik bir evden 2 kişinin yatabileceği kadar yatak bulunuyorsa bu yataklara el konulmuyor. Bu sebeple bazen icra da borcu tahsil etmek için kafi olmuyor ve e-Haciz yüzünden borçlunun arabası satışa çıkarılıyor.
Satış sonrası kazanılan gelir ile borçtan fazla olduğunda kalan para da borçluya veriliyor. Örneğin aracı satışa çıkarılan kişinin 100 bin TL’lik bir borcu var diyelim. Eğer aracının satışından 125 bin TL elde ederse kalan 25 bin TL’yi aracı haczedilen borçluya iade edecek. Haciz kararı çıkan aracın satış işlemi icra yöntemiyle gerçekleşir; araç sahibi, satış yapamaz. Notere gidip aracı satmaya çalıştığında bu işlemi gerçekleştiremez. Bu yüzden, aracının icra yolu ile satılmasını istemeyenlerin borçlarını ödemesi gerekiyor. Dilenirse banka kredisi ile de araç borcu kapatılıp aracın e-haciz işlemi kaldırılabilir. Ardından aracını kendisi satıp kazandığı para ile kredi borcunu kapatabilir.

e-Haciz Sorgulama Nasıl Yapılır?

e-Haciz işlemi sorgulaması e-Devlet üzerinden yapılır. e-Haciz sorgulaması için vatandaşın GİB’in desteklediği Banka hesaplarına uygulanan elektronik haciz sorgulama (e-Haciz banka) sayfasına girmesi gerekir. Sorgulama işlemi, e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası bilgileri girildikten sonra yapılabilir.

e-Haciz Nasıl Kaldırılır?

Tebliğden itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapılmazsa haciz işlemleri başlatılır. Ödeme yapılmadığı takdirde banka hesapları gibi çok sayıda taşınır ya da taşınmaz mal varlığına bloke ve haciz işlemi uygulanır. e-Haciz’in kaldırılması için e-Devlet üzerindeki aşağıdaki sorgulama ekranları kullanılır:

  • Banka hesaplarına uygulanan elektronik haciz sorgulama (e-Haciz banka)
  • Araçlara uygulanan elektronik haciz sorgulama (e-Haciz araç)

Bu ekranlar Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) yönlendirme yapar ve kullanıcılar, hacze konu olan borç ile ilgili bilgilendirilir. Borç ödenince haciz de ortadan kalkar.

e-Haciz Ödeme Süresi Nedir?

e-Haciz, ilgili maddede belirtilen “Amme alacağını vadesinde ödemeyenlere, 15 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir ‘ödeme emri’ ile tebliğ olunur.” ifadesi gereği 15 gün içinde ödenmelidir.
15 gün içinde yapılmayan ödemeler sonucunda ödeme emri kesinleşir ve icra takibi başlatılır. Vergi Dairesi Otomasyon Programı (VEDOP) üzerinden borçluların kişisel bilgileri, bağlı oldukları vergi dairesine gönderilir. Bu bilgiler bilgiler elektronik olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) iletilir ve GİB, bankaları bilgilendirerek hesaplara bir süre sonra e-haciz yani elektronik haciz uygular.

e-Haciz Borcu Taksitlendirilir Mi?

e-Haciz işlemi gerçekleşmeden önce tebligat yapılarak sorumluya 15 gün süre tanınır. Hacze konu olan borç 15 gün içinde ödendiği takdirde haciz işlemi gerçekleşmez. Bu sırada borç ayrıca taksitlendirilebilir. Borca istinaden haciz işlemi taksit yoluyla ödeme yapılarak da durdurulabilir.
Önce borcun yüzde 20’si ödenir. Ardından belirlenen taksit tutarları düzenli olarak ödenmelidir. Kısacası banka hesabındaki mal varlığına haciz gelmemesi için15 gün içinde borcun belli bir bölümü ödenmelidir.