İcra Takibi Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Hukuk ve Vergi 2dk
Hukuk ve Vergi

Bu yazımızda, icra ve icra takibi konularını ele alarak icra takibinin çeşitlerini ve diğer detaylarını anlattık.

İcra Nedir?

İcra, bir hukuk terimi olarak açıklayacak olursak borçlunun alacaklıya ödemekle veya alacaklı için yapmakla yükümlü olduğu bir şeyi ödememesi ve yapmaması halinde, alacaklının başvurduğu adli kuruluş ve kuruluşun yaptığı görevdir. İcra takibi herkesin başına gelebilir.

İcra Takibinin Çeşitleri Nelerdir?

Borçlunun borç miktarını devletin gücünü kullanarak alması olarak da ifade edebileceğimiz icra takibinin ilamlı ve ilamsız olmak üzere 2 türü bulunur.

  • İlamlı icra takibi: Bir mahkeme kararına dayanarak başlatılan icra, ilamlı icradır.
  • İlamsız icra takibi: İlamsız icrada bir mahkeme kararı aranmaz; para ve teminat alacaklılar kullanabilir. Örneğin İcra Müdürlüğü’nden ilamsız icra yolu ile kiralanmış taşınmaz mülkün tahliyesi istenebilir.

İcra Ödeme Emri Nedir?

Kişinin borcu varsa ve bu borç için İcra Müdürlüğü tarafınan bir takip başlatıldıysa bu, icra ödeme emri olduğu anlamına gelir.

İcra Takibine Nasıl İtiraz Edilir?

Eğer ödeme emri tebliği alan kişi borçlu değilse ve bunu kanıtlayabilirse ödeme emrine itirazda bulunabilir. Bu icra takibine itiraz demektir.

  • İlamsız icra takibinde ödeme emrini gönderen icra dairesine itiraz edilir.
  • Gerek icra dairesinin yetkisizliğine gerekse borca itiraz edilebilir.
  • İtirazın yazılı olarak, bir itiraz dilekçesi ile yapılması önerilir.
  • Şirket adına yapılan itirazlarda şirketin avukatı bulunmuyorsa yetki kurallarına uyarak itiraz dilekçesi imzalanabilir.

İcra Takibi Harcı Nasıl Hesaplanır?

İcra takibi için, icra takibinin cinsine göre bazı evraklar gerekir. Bu belgeler hazırlanınca alacaklının kendisi ya da avukatı, borçlunun yerleşim yerinin olduğu mahkemeye başvurur.
Ardından icra tevzi bürosuna başvurulur. Burada alacak miktarına göre belirlenmiş bir harç tutarı ödenir.
İcra takibinde isteğe bağlı olarak bir avukatla çalışılabilir.