e-İhracat Faturası Nedir? Nasıl Kesilir?

E-Dönüşüm Satış ve Pazarlama e-Ticaret 4dk
E-Dönüşüm Satış ve Pazarlama e-Ticaret

e-İhracat, gerek süreçleri gerekse fatura düzenleme formatı açısından hala pek çok şirket için yeni sayılır.
Şirketlerin e-ihracatın fatura uygulamasıyla ilgili sorularını yanıtlayan Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) listelediği en popüler soru ve cevaplardan yola çıkarak biz de e-ihracat faturasının nasıl kesildiğini açıklamaya çalıştık. E-ihracat faturası nasıl düzenlenir, sorusunun yanıtlarını sıralayalım.

e-İhracat Nedir?

e-İhracat, geleneksel ihracat süreçlerinin dijital teknolojilerle entegre edilmesi sonucu ortaya çıkan bir ticaret yöntemidir. Bu yaklaşım, internet ve diğer dijital platformları kullanarak ürün veya hizmetlerin yabancı pazarlara satışını, pazar araştırmasını, iletişimini, ödeme ve lojistik süreçlerini kolaylaştırır.
e-İhracat sayesinde firmalar, sınır ötesi ticaret yaparken daha geniş bir müşteri tabanına ulaşabilir, işlem süreçlerini verimli hale getirebilir ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı elde edebilirler.

e-İhracat Faturası Nedir?

e-İhracat faturası, elektronik ortamda düzenlenen ve uluslararası ticarette mal veya hizmet satışının belgelendiği resmi bir belgedir. Geleneksel kağıt faturaların dijital formunu temsil eder ve ihracatçı ile alıcı arasındaki ticari işlem detaylarını içerir.
Elektronik imza veya dijital sertifikalarla güvence altına alınarak kullanılan bu fatura türü, sınır ötesi ticaretin dijitalleşen süreçlerine uyum sağlamayı amaçlar.

e-İhracat Faturası Şartları Nelerdir?

e-Fatura mükellefi olan kişilerin matbu olarak fatura düzenleyemediğinden bahsetmiştik. Bu kişilerin, bu durum yerine e-İhracat faturası kesmesi gerekir. Kişi, sınır ötesi ticaret gerçekleştirecekse bu durumda e-İhracat faturasının düzenlenmesi gerekecektir. Sonrasında ise matbu faturada yer aldığı gibi Gümrük Çıkış Beyannamesi ile beraber elektronik ortam aracılığı ile gümrük idaresine gönderilmesi gerekir.

e-İhracat Faturası Keserken Dikkat Etmeniz Gereken 8 Şey

İhracat faturası kesmeden önce keseceğiniz fatura hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. İşte dikkat etmeniz gereken ayrıntılar:

1. Mal İhracında e-Fatura Kullanıcılarının Düzenleyeceği İhracat Faturaları

Mal ihracında e-Fatura kullanıcılarının düzenleyeceği ihracat faturaları e-Fatura olarak düzenlenmek zorunda. Hizmet ihracatında gönderici e-arşiv kullanıcısı ise faturasını e-arşiv fatura, değilse kağıt fatura olarak düzenleyebilir.

2. Serbest Bölgelerde Bulunan Şirketlere Düzenlenen Faturalar

Serbest bölgelerde bulunan şirketlere düzenlenen faturalar gümrük beyannamesi ekine dahil bir faturaysa ihracat e-Faturası olarak düzenlenmelidir. Eğer serbest bölge işlem formu ya da başka bir belge ekindeyse ve alıcı e-Fatura kullanıcısıysa eskisi gibi e-Fatura düzenleyerek ilerleyebilir. Eğer alıcı e-Fatura kullanıcısı değilse ve gönderici e-arşiv mükellefi ise e-arşiv faturası olarak, e-arşiv mükellefi değilse de kağıt fatura olarak düzenleyebilir.

3. Proforma Faturalar

Proforma faturalar gerçek fatura sayılmadıkları için kağıt olarak düzenlenmeye devam edilebilir.

4. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB) Üzerinden Giden e-Faturalar

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB) üzerinden giden e-Faturalar gönderilirken GTB’nin vergi kimlik numarası seçilerek gönderilmeli. Serbest bölgedeki alıcılar eğer e-Fatura kullanıcısı iseler fatura alıcıya dijital ortamdan ulaştırılmalı.

5. e-İhracat Faturasında Bulunması Gereken Zorunlu Alanlar

e-İhracat faturasında bulunması gereken zorunlu alanlar şunlardır:

 • Eşya birim fiyatı
 • Satış bedeli (birim x fiyat = toplam olarak)
 • Teslim şartı
 • Eşya miktarı (kilo, metre, adet vb. ile birlikte)
 • Eşyanın bulunduğu kabın cinsi ve nevi
 • Eşyanın bulunduğu kabın numarası
 • Eşyanın bulunduğu kabın adedi
 • Eşyanın bulunduğu kabın markası
 • Eşyanın teslim ve bedelinin ödeme yeri
 • Eşyanın gönderilme şekli
 • Eşyanın gönderilme şekli havayoluysa detayları
 • Eşyanın gönderilme şekli karayoluysa detayları
 • Eşyanın gönderilme şekli demiryoluysa detayları
 • Eşyanın gönderilme şekli denizyoluysa detayları
 • Satıcının bağlı olduğu vergi dairesi
 • Satıcının vergi numarası
 • GTİP numarası
 • Mal hizmet satırları için gümrük takip numarası
 • Malı satın alan firmanın unvanı
 • Malı satın alan kişi bilgileri (firma değilse)
 • Malı satın alan firmanın resmi unvanı
 • Malı satın alan firmanın ilgili ülkedeki VKN
 • Ödeme yapılacak hesap no (swift, IBAN)
 • Ödeme şekli ve şartları (peşin, vadeli)
 • Ödeme kanalı

6. Faturanın Dili

İhracat faturaları İngilizce veya farklı bir dilde düzenlenebilir.
İstenirse, yabancı dil ve Türkçe bir arada da kullanılabilir. Ancak eşyanın tanımının aynen yazılması gerektiğini not edelim.

7. Gümrük Beyannamesi

Gümrük beyannamesi ile fatura birbirini daima doğrulamalıdır. Faturanın herhangi bir satırında yazan her şey gümrük beyannamesinde de de aynı şekilde görünmelidir. Sistem her şeyi satır bazında kontrol eder.

8. Bedelsiz İhracat Mal Çıkışı

Bedelsiz ihracat mal çıkışında e-ihracat faturası, gümrük beyannamesi düzenlenip düzenlenmediğine göre düzenlenir. Eğer gümrük beyannamesi ekinde düzenlenmemişse gönderici e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv faturası, değilse de kağıt fatura düzenlenir.

Mikro Yazılım ile İhracat Faturası Kesin

Faturayı kesme işleminden önce ilk olarak faturayı keseceğiniz carinin senaryo tipinin ihracat olarak seçilmesi gerekiyor. Bu işlemi gerçekleştirmek için ise “müşteri yönetimi” modülünün alt kısmında yer alan “kişi yönetimi” veya “firma yönetimi” kısmına gelmeniz gerekir.

Sonraki işlemde ise faturayı keseceğiniz kişi ile ilgili işlem yapmanız gerekmektedir. Bu müşteriniz bir kişi ise “kişi yönetimi” kısmına geldikten sonra kişi kartını açmalısınız. Sonrasında ekrana gelen kısımda “ek bilgiler” bölümünün altında yer alan “e-Fatura bilgileri” kısmına gelin.

Karşınıza gelen ekranda yer alan “senaryo” türünü ihracat olarak belirlemeniz gerekir. Bu işlemi, firmalar için de yapmalısınız. Bu durumda, faturayı keseceğiniz müşteri kişi değil de firma ise aynı işlemleri gerçekleştirerek senaryo tipinden firmayı seçin.
Kestiğiniz fatura gümrük için ise bu durumda müşterinizin vergi kimlik numarası kısmına gümrük bakanlığı tarafından verilen numarayı girmeniz gerekir. Bu numara ise 1460415308 olmaktadır. Bu bilgileri girdikten sonra “fatura alıcı pk” bilgileri otomatik olarak ekranınıza gelecektir.

Eğer faturayı doğrudan müşterinize kesip yolluyorsanız, bu “e-Arşiv Fatura” olarak adlandırılır. Bu faturalarda senaryo tipi ise “istisna” olarak belirlenir.


Daha fazla detay için
İhracat e-Fatura Uygulamasında Sıkça Sorulan Sorular yazımıza da göz atabilirsiniz.