Hizmet İhracatı Nedir? Faturası Nasıl Kesilmelidir?

Hukuk ve Vergi 3dk
Hukuk ve Vergi

Bu yazımızda, hizmet ihracatı nedir, hizmet ihracatının şartları nelerdir ve yapılan işlemler sonucunda hizmet ihracatı faturası nasıl kesilmelidir sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz.

Hizmet İhracatı Nedir?

İhracat, kişi ve kuruluşların ürettiği mal ve hizmetlerin yurtdışına satılmasına verilen isimdir. Kısaca ihracatı dış satım olarak tanımlamak mümkündür. İhracat daha geniş bir tanımlama ile bir ülke sınırları içinde serbest dolaşımda bulunan mal ve hizmetlerin başka ülkelere satılmasıdır.
Bir ülkedeki bir değerin, başka bir ülkeden insanlara veya şirketlere yerinde veya dışarıda sağladığı döviz girdisi sağlayan herhangi bir hizmet, hizmet ihracatı olarak tanımlanır. İhracat denilince akla gelen, tırlar ve gemiler olsa da dünyada en hızlı büyüyen ve ürün ihracatına göre çok daha kolay ve kârlı olan ihracat modeli hizmet ihracatıdır.

Hizmet İhracatı Hangi Sektörde Gerçekleşir?

Hizmet ihracat modelini gerçekleştiren sektör, hizmet sektörüdür. Hizmet sektörünün faaliyet alanları ise şöyle listelenebilir:

 • Yazılım, Teknoloji ve Haberleşme
 • Danışmanlık ve Eğitim
 • Kurumsal Yapı
 • Kamu Düzeni – Afet ve Risk Yönetimi
 • İktisadi Faaliyetler
 • Mali Yönetim
 • Emlak Yönetimi
 • Planlama, imar ve alt yapı
 • Çevre Koruma,
 • Sağlık – Sosyal Yardım ve Toplum Refahı
 • Kültür Turizm ve Tanıtım
 • Ulaştırma ve lojistik
 • Eğlence, Kültür, Sanat ve Spor

Özellikle e-ihracat ve e-ticaret fırsatlarının artması neticesinde, yazılım ve teknoloji başlıklarına rağbet son yıllarda oldukça artsa da ülkemizde hizmet ihracatı denildiğinde başlıca sektörler turizm ve inşaattır.

Hizmet İhracatının Yararlanabileceği İstisnalar ve Şartları Nelerdir?

Hizmet İhracatı gerçekleştiren sektörler, ihracat kalemi olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen bazı istisnalardan yararlanabilmektedir.

Yurt dışındaki müşteriler (ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şube, büro, temsilcilik ve acentası) için Türkiye’de yapılan, üretilen projelendirilen ve yurt dışında faydalanılan hizmetler KDV yükümlülüğünden istisnadır.
Verilen bir hizmetin ihracat istisnası kapsamında değerlendirilebilmesi için gerekli olan yükümlülükler şu şekildedir:

 1. Hizmetin Türkiye’de, yurt dışındaki bir müşteri için yapılması, (bu işlemin tevsikinin edilmesi için, fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi)
 2. Hizmetten yurt dışında faydalanılması gerekmektedir.

KDV Kanununun yukarıda belirtilen hükümleri ile konu hakkındaki açıklamaların yer aldığı KDV Genel Uygulama Tebliği uyarınca, yurt dışındaki müşteriler için ifa edilen hizmetlerin, hizmetin ifa edildiği dönemde, bedelin döviz olarak Türkiye’ye gelmesi beklenilmeden ihracat istisnası kapsamında beyan edilecektir.

 • Hizmetin bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir.
 • Mal ihracında mal bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi şart olmasa dahi, hizmet ihracı istisnası uygulaması için, hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirilerek bankalara veya özel finans kuruluşlarına bozdurulması zorunluluğu vardır.”

Hizmet İhracatı Faturası Neden Önemlidir?

Hizmet ihracatı yapan şirketler, müşteriyle oldukça geniş ölçekli işlemler gerçekleştirebilir. Bu sebeple yapılan işlemin güvence altına alınabilmesi her iki taraf için de oldukça önemli bir husustur. Güvencenin oluşturulabilmesi için yapılan işlemin belgelenmesi ve kayıt altına alınması gereklidir. Bu nedenle ihracat faturasının kesilmesi ve nasıl kesileceğinin bilinmesi şarttır.

Hizmet İhracatı Faturası Nasıl Kesilmelidir?

Hizmet ihracatında fatura kesebilmek için öncelikle yapılacak olan işleme ait bilgilerin özenle tutulması ve biriktirilmesi gerekir.

 • Satıcıya, alıcıya ve hizmete ait bilgiler işlemin öncesinde belirlenmiş olmalı ve fatura için hazır bulundurulmalıdır.
 • Sonrasında bu bilgilerle faturada bulunan gerekli alanlar doldurulur.
 • Fatura kesinlikle yurt dışındaki müşteri adına kesilmelidir.
 • Her iki tarafa ait iletişim bilgilerinin faturaya eklenmesi bir diğer önemli husustur.
 • Faturadaki bütün alanların eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmuş olması gerekir.
 • Bu adımları takip ederek oluşturulan faturanın saklanması gerekir. İleride işlemin gerçekleştiği taraflar arasında oluşabilecek herhangi bir hak talebine ve itiraza karşı faturaların kullanılabilmesi için arşivlenmesi son derece önemlidir.

İhracatlarınızın güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için Mikro Yazılım İhracat Programı kullanabilir; müşteri portföyünüzü genişletebilir ve projelerinize ortaklar bulabilirsiniz.