e-Serbest Meslek Makbuzu Nasıl Kesilir?

Genel 2dk
Genel

Serbest meslek erbabı mısınız? Peki hizmet verdiğiniz işler için artık elektronik serbest meslek makbuzu kesip zamandan ve maliyetten tasarruf edebileceğinizi biliyor muydunuz?

Serbest Meslek Makbuzu (SMM) Nedir?

Serbest meslek erbabı olarak mesleki faaliyetlerinizi ilgilendiren tahsilatlarınız için kesmekle yükümlü olduğunuz ticari belgenin adı, serbest meslek makbuzudur. ‘SMM’ olarak kısaltabileceğimiz bu makbuzun özelliklerine değinelim.

7 Maddede SMM

SMM ile ilgili özellikleri 7 maddede özetleyebiliriz:

 1. Değerli evrak statüsündedir.
 2. Ücret tahsili yaptığınızı ispatlar.
 3. Fatura ve fiş muadilidir.
 4. Vergi dairesinde mükellefiyet açtırdıktan sonra kullanılmaya başlanır.
 5. Hizmet sunumu ve tahsilat gerçekleştiği anda kesilir.
 6. Yalnızca gerçek usulde gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlara düzenlenir.
 7. İki nüsha olarak doldurulup aslı müşteriye verilir.

e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Nedir?

Serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda düzenlenen hali, e-serbest meslek makbuzudur. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren serbest meslek makbuzu düzenlemekle yükümlü mükelleflere (mali müşavir, avukat, doktor, mimar, mühendis ve sanatçılar) e-SMM uygulamasına dahil olma imkanı sunulmuştur.

e-SMM’nin Özellikleri Nelerdir?

e-SMM’nin özelliklerine göz atalım:

 • Tıpkı SMM gibi serbest meslek erbabı tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanır.
 • Kağıt serbest meslek makbuzu ile tamamen aynı hukuki özelliklere sahiptir.
 • Hizmet alanın talebine göre elektronik ortamda veya matbu olarak iletilebilir.
 • Dijital olarak muhafaza ve ibraz edilebilir.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) elektronik ortamda raporlanır.

e-SMM’nin Avantajları Nelerdir?

e-SMM işletmelere pek çok avantaj ve kolaylık sağlar:

 • e-SMM ile evrakınızı 10 sene boyunca güvenle saklar, esaslı bir arşiv oluşturursunuz.
 • Baskı, arşivleme, depolama, postalama gibi kalemlerin mali yükünden kurtulur, kağıt tasarrufu ile çevrenin korunmasına katkı sağlarsınız.
 • İşlemlerinizi hatasız ve noksansız gerçekleştirir, iş süreçlerinizi hızlandırırsınız.

e-SMM’den Nasıl Faydalanabilirsiniz?

e-Fatura’daki gibi e-SMM’den de 3 yöntemle faydalanabilirsiniz:

1. Özel Entegrasyon

GİB’in özel entegratörlük yetkisini alan firmaların sistemleri aracılılığıyla e-SMM kesmeye başlayabilirsiniz.
Mikro Yazılım ile e-SMM kesmek için e-SMM ürün ve çözümlerimizi inceleyip e-SMM’ye hızla geçiş yapabilirsiniz.

2. GİB Portalı

Makbuzlarınızı GİB Portalı üzerinden kendiniz işleyerek de e-SMM’den yararlanabilirsiniz.

3. Doğrudan Entegrasyon

e-SMM’yi kendi bilgi işlem alt yapınızı GİB’in sistemine doğrudan entegre ederek kullanabilirsiniz.

e-SMM Nasıl Kesilir?

e-SMM kesmek için;

 • Serbest meslek erbabı ile müşterinin adı, soyadı, vergi dairesi, VKN ya da TCKN’sini ve adres bilgilerini yazmalısınız. ,
 • Belgeye ayrıca, düzenlenme saat ve dakikayı da ekleyerek düzenlenme tarihi girmelisiniz.
 • Vergi detaylarını da içerecek alınan paranın miktarını da yazdıktan sonra