Fatura Çeşitleri Nelerdir?

Genel Hukuk ve Vergi 2dk
Genel Hukuk ve Vergi

Ticari yaşamda karşınıza çıkabilecek tüm fatura türlerini, kullanım alanları ve içeriklerine göre bu yazıda anlattık.

Kaç Tür Fatura Vardır?

Fatura tipleri, işletmeye ve işletmenin yapacağım alım-satıma göre değişebilir. Mesleğinizden ve şirketinizin türünden bağımsız olarak fatura tipleri hakkında edindiğiniz bilgilerle işlerinizi güvenle ilerletebilirsiniz. Faturaları; faturaya dair işlemlere ve faturanın kullanım amaçlarına göre dört ana gruba ayırabiliriz:

 • Satış faturası
 • İrsaliyeli fatura
 • Proforma fatura
 • İade faturası

Satış Faturası

Satış yaptıktan sonra müşteriye kesilen faturaya satış faturası denir. Kurumun sattığı ürün veya hizmeti belgeleyen satış faturası, satış işlemini de kanuni hale getirir. Satış faturasında aşağıdaki bilgiler bulunur:

 • Faturanın düzenlenme tarihi
 • Belgenin seri ve sıra numarası
 • Faturayı düzenleyen şirketin adı, unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası
 • Müşterinin adı, unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası
 • Satılan mal ya da hizmetin türü, adı, miktarı, birim satış fiyatı ve toplam bedeli
 • Malın teslim tarihi

İrsaliyeli Fatura

Sevk irsaliyesi ile beraber olunca satış faturası değeri kazanan fatura türüne irsaliyeli fatura denir. Bir irsaliyeli faturada aşağıdaki bilgiler bulunur:

 • “İrsaliyeli fatura” ibaresi
 • Maliye Bakanlığı klişesi veya noter tasdiki
 • Faturanın düzenlenme tarihi
 • Belgenin seri ve sıra numarası
 • Faturayı düzenleyen şirketin adı, unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası
 • Müşterinin adı, unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası
 • Satılan mal ya da hizmetin türü, adı, miktarı, birim satış fiyatı ve toplam bedeli
 • İrsaliyeli faturayı düzenleyenin imzası

Proforma Fatura

Faturanın teklif içeren versiyonuna proforma fatura denir.
Proforma fatura, alıcı ve satıcının satılacak ürün veya hizmetin içeriği, miktarı ve fiyatı konusunda anlaşmasını sağlar. Mali değeri olmayan proforma fatura, alıcı ve satıcı üzerinde mali sorumluluğa da sebep olmaz. Proforma faturanın karşılığında mal sevkiyatı veya ödeme yapılmaz.
Proforma faturanın nasıl düzenleneceğini açıklayan bir Ticaret ya da Vergi Hukuku kanunu bulunmaz. Proforma fatura düzenlenecekse işletmenin ve müşterinin ihtiyaçlarına göre düzenlenebilir. Bir proforma faturaya şu bilgiler eklenir:

 • “Proforma fatura” ibaresi
 • Faturanın düzenlenme tarihi
 • Faturayı düzenleyen şirketin adı, unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası
 • Müşterinin adı, unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası
 • Satılan mal ya da hizmetin türü, adı, miktarı, birim satış fiyatı ve toplam bedeli
 • Ödeme şekli
 • Malın menşei
 • Teslim şekli
 • Navlun ve sigorta prim tutarı
 • Düzenleyenin imzası

İade Faturası

Müşterinin aldığı malın tamamını veya bir kısmını bir nedenle iade etmek istemesi halinde düzenlenen faturaya iade faturası denir.
Normal satış faturası koçanı haricinde iade faturası için özel olarak kullanılan bir koçan bulunmaz. Alıcı ve satıcı arasındaki ilişkiye göre açık veya kapalı olarak kesilebilir. Bir iade faturasında aşağıdaki bilgiler bulunur:

 • “İade faturası” ibaresi
 • Satış faturasının tarihi ve numarası
 • İade edilen malın türü, adı, miktarı, birim satış fiyatı ve toplam bedeli (Satış faturasındakiyle aynı olacak şekilde)

Her türden faturanızı kolayca kesmek ve takip etmek için Mikro Yazılım’ın fatura kesim programı çözümlerine göz atabilirsiniz.